0
Your cart

Your cart is empty

Browse All departments
Price
  • R50 - R100 (11)
  • R100 - R250 (161)
  • R250 - R500 (722)
  • R500+ (3,866)
  • -
Status
Format
Author / Contributor
Publisher

Books > Social sciences > Politics & government > Political ideologies > Imperialism

South Africa, Settler Colonialism And The Failures Of Liberal Democracy (Paperback): Thiven Reddy South Africa, Settler Colonialism And The Failures Of Liberal Democracy (Paperback)
Thiven Reddy
R350 R319 Discovery Miles 3 190 Save R31 (9%) In stock

In South Africa, two unmistakable features describe post-Apartheid politics. The first is the formal framework of liberal democracy, including regular elections, multiple political parties and a range of progressive social rights. The second is the politics of the ‘extraordinary’, which includes a political discourse that relies on threats and the use of violence, the crude re-racialization of numerous conflicts, and protests over various popular grievances. In this highly original work, Thiven Reddy shows how conventional approaches to understanding democratization have failed to capture the complexities of South Africa’s post-Apartheid transition. Rather, as a product of imperial expansion, the South African state, capitalism and citizen identities have been uniquely shaped by a particular mode of domination, namely settler colonialism. South Africa, Settler Colonialism and the Failures of Liberal Democracy is an important work that sheds light on the nature of modernity, democracy and the complex politics of contemporary South Africa.

Die Herero-Opstand 1904-1907 (Afrikaans, Paperback): Gerhardus Pool Die Herero-Opstand 1904-1907 (Afrikaans, Paperback)
Gerhardus Pool
R263 Discovery Miles 2 630 In stock

Die Herero-opstand 1904–1907 is ’n heruitgawe van ’n boek wat ses keer tussen 1976 en 1979 deur HAUM gepubliseer is. Die lotgevalle van die Hererovolk word in hierdie boek geskets, ’n stuk geskiedenis wat ’n sentrale plek in Namibie se kleurryke geskiedenis beklee. Die opstand van die Herero’s in 1904 teen Duitse koloniale gesag kan beskou word as die enkele gebeurtenis wat die gebied se volksverhoudinge die ingrypendste verander het. Die Herero-opstand 1904–1907 vertel van die geleidelike opbou na die konflik, die skielike uitbarsting van geweld en die tragiese afloop vir die Herero’s toe duisende verhonger het en hulle grond en politieke seggenskap verloor het.

Critique of Black Reason (Paperback): Achille Mbembe Critique of Black Reason (Paperback)
Achille Mbembe; Translated by Laurent Dubois
R350 R319 Discovery Miles 3 190 Save R31 (9%) In stock

In Critique of Black Reason eminent critic Achille Mbembe offers a capacious genealogy of the category of Blackness-from the Atlantic slave trade to the present-to critically reevaluate history, racism, and the future of humanity. Mbembe teases out the intellectual consequences of the reality that Europe is no longer the world's center of gravity while mapping the relations between colonialism, slavery, and contemporary fi nancial and extractive capital. Tracing the conjunction of Blackness with the biological fiction of race, he theorizes Black reason as the collection of discourses and practices that equated Blackness with the nonhuman in order to uphold forms of oppression. Mbembe powerfully argues that this equation of Blackness with the nonhuman will serve as the template for all new forms of exclusion. With Critique of Black Reason, Mbembe offers nothing less than a map of the world as it has been constituted through colonialism and racial thinking while providing the first glimpses of a more just future.

Swanesang - Die Einde Van Die Kompanjies Tyd Aan Die Kaap, 1771-1795 (Afrikaans, Hardcover): Karel Schoeman Swanesang - Die Einde Van Die Kompanjies Tyd Aan Die Kaap, 1771-1795 (Afrikaans, Hardcover)
Karel Schoeman
R350 R329 Discovery Miles 3 290 Save R21 (6%) In stock

Die agtste en laaste deel van die reeks Kolonie aan die Kaap beskryf die agteruitgang en verval van die VOC en die gevolge wat dit vir Kaap gehad het gedurende die laaste kwarteeu van die VOC-bewind. Swanesang dek die tydperk vanaf die dood van goewerneur Rijk Tulbagh tot en met die eerste Britse besetting van die Kaap in 1795. Sy opvolgers, J.A van Pletterberg, J.C. de Graaff, die waarnemende goewerneur Rhenius en die laaste goewerneur, J.A. Sluysken, en die onsekerheid wat die laaste deel van die VOC-tydperk gekenmerk het, word belig. Afgesien van die amptelike rolle wat verskeie VOC-amptenare gespeel het, word ook aandag aan hulle karaktereienskappe en persoonlike lewens gegee om sodoende lewe aan die geskiedkundige figure te gee. Schoeman slaag egter veral daarin om naas die amptenary ook ’n beeld te gee van die lewe van gewone mense in die breer Kaapse samelewing. Besonder boeiend is die bespreking van die reise van verskeie natuurkundiges, soos die Swede Thunberg en Sparrman, die Skotte Masson en Paterson, die Nederlander Robert Jacob Gordon en die Franse Sonnerat en Le Vaillant. Veral die flambojante Le Vaillant se boeke was baie populer en het bygedra om die Kaap en sy interessante fauna en flora wyd bekend te maak. In die laaste hoofstukke word aandag gegee aan die Franse Rewolusie en ander politieke veranderinge in Europa wat Nederland verswak en tot die Britse oorname van die Kaap gelei het.

Ons Japie - Die Boereoorlogdagboek van Anna Barry (Afrikaans, Paperback): Anna Barry Ons Japie - Die Boereoorlogdagboek van Anna Barry (Afrikaans, Paperback)
Anna Barry; Compiled by Ena Jansen
R210 Discovery Miles 2 100 In stock

Wanneer ’n mens aan die ervarings van Boerevroue en -kinders tydens die Anglo-Boereoorlog dink, is die outomatiese konnotasie die van konsentrasiekamplyding. ’n Fassinerende en grotendeels onbekende buitebeentjie in hierdie genre is die dagboek van Anna Barry, waaruit ’n unieke en veelkantige beeld van die oorlog na vore kom. Aan die een kant van Anna se oorlogservaring staan haar broer Japie – ’n begeesterde jong soldaat wat uiteindelik as krygsgevangene op Ceylon sterf. Hierteenoor le haar geliefde pa Thomas (aanvanklik ’n gerespekteerde veldkornet) al in 1900 die eed van neutraliteit af, en wag hy die grootste gedeelte van die oorlog in die neutrale Basoetoland uit. Vir die tienderjarige Anna is die oorlog as gevolg hiervan ’n uiters verwarrende ervaring en haar dagboek bied ’n sonderlinge blik op die gefragmenteerdheid en buigbaarheid van konsepte soos “identiteit”, “nasie” en “volk”. Die feit dat die dagboek eers in 1960 vir die eerste keer gepubliseer is en daarna grotendeels in die vergetelheid verval het, is verder veelseggend in terme van hoe Anna self verwag het haar ervarings kort na die oorlog ontvang sou word – maar ook in terme van hoe blinde lojaliteit aan sekere groepe so dikwels in die geskiedenis van Suid-Afrikaners vereis is. Die dagboekteks, geboekstut deur Ena Jansen se insiggewende en verhelderende voor- en nawoord, bied nie slegs ’n sonderlinge blik op die Anglo-Boereoorlog nie, maar is verweef met kwessies van taal, politieke mag en sosiale status wat vandag nog net so relevant is soos toe die dagboek geskryf is.

Paul Kruger - Toesprake En Korrespondensie, 1881-1900 (Afrikaans, Hardcover): Paul Kruger - Toesprake En Korrespondensie, 1881-1900 (Afrikaans, Hardcover)
R350 R329 Discovery Miles 3 290 Save R21 (6%) Within 10 - 15 working days

Paul Kruger was ongetwyfeld een van die bekendste en invloedrykste persoonlikhede in suidelike Afrika teen die einde van die 19de eeu en het op verskillende terreine deurslaggewende bydraes gelewer. Persone wat na aan hom beweeg het en ’n goeie oordeel in hierdie verband kon vel, bevestig dit. Generaal J.C. Smuts, wat as staatsprokureur onder Kruger gedien het, het kort na Kruger se afsterwe aan Emily Hobhouse geskryf: “He typified the Boer character both in its brighter and darker aspects and was no doubt the greatest man – both morrally and intellectually – which the Boer race has so far produced.”Ten spyte van ’n regeringsadministrasie wat, veral na die ontdekking van goud aan die Witwatersrand , al meer omvangryk en ingewikkeld geword het, het Kruger ’n merkwaardige greep daarop behou en selfs nuwe staatkundige ontwikkelinge beplan en ingevoer. Hy was, soms ten spyte van sterk teenstand, ten gunste van die konsessiestelsel om nywerhede binnelands te vestig en uit te bou. In aansluiting by sy begeerte om die onafhanklikheid van die staat uit te bou, was sy beplanning en instelling van ’n spoorwegverbinding met Delagoabaai. Hy het jaarliks verskillende dele van die ZAR besoek om die bevolking in te lig oor die regeringsadministrasie en -beplanning. Dit was onder meer duidelik dat sy planne om Rooms-Katolieke persone en Jode nouer te betrek, sommige burgers nie aangestaan het nie en dat hy oortuigingswerk daarmee moes doen. Tydens sy gereelde besoeke aan die platteland het hy dikwels ook swart leiersfigure ontmoet en met hulle samesprekings gevoer. Sy beleid teenoor swart mense was waarskynlik die van sy medeburgers vooruit. Met die toenemende bedrywighede binnelands van veral die Transvaal National Union en die Volksvereeniging , was Kruger grootliks voorbereid op die Jameson-inval van 1895–6. Die merkwaardige wyse waarop hy gedurende die oorlog in ’n groot mate in beheer van algemene strategiese beplanning gebly het, kom na vore uit sy uitgebreide telegramkorrespondensie met die Boeregeneraals en president M.T. Steyn van die Vrystaat. Paul Kruger Toesprake en korrespondensie, 1881–1899 probeer om die klem te plaas op minder bekende briefwisseling en optredes van Kruger om sodoende ’n verteenwoordigende beeld van staatspresident Kruger se werksaamhede en standpunte aan te bied. Die teks is deeglik toegelig met ophelderende voetnote. Verder is ’n algemene inleiding, agtergrondsinligting en -ontleding verskaf by elke toepaslike breer tydperk in Kruger se lewe tot 1900. Die beeld wat van Kruger na vore kom uit ’n deeglike ontleding van veral sy minder bekende korrespondensie en toesprake, verskil dikwels ingrypend van dit wat oor ’n lang tydperk in publikasies oor hom aangebied is. Hierdie publikasie vervul daarom ’n belangrike behoefte: Dit stel die leser in staat om regstreeks deur die lees en bestudering van Kruger se standpunte tot eie en nuwe gevolgtrekkings te kom.

Postcolonial African Anthropologies (Paperback): Rosabelle Boswell, Francis Nyamnjoh Postcolonial African Anthropologies (Paperback)
Rosabelle Boswell, Francis Nyamnjoh
R350 R299 Discovery Miles 2 990 Save R51 (15%) Within 4 - 10 working days

Postcolonial African Anthropologies showcases some postcolonial ethnographies and aims to figure out how and why anthropology has engaged with conversations on decolonisation and postcolonialism.

The postcolonial ethnographies in this book show that Africans may not necessarily interpret and communicate their experiences in the ways that anthropologists trained in Western institutions and disciplines do, but they are multi-vocal and are ever present to speak with authority on their experience. This book then, deepens and diversifies conversations on Africa and in particular, a 'postcolonial' Africa to understand the position of anthropologists, the position of Africans and the positioning of the discipline of anthropology in Africa.

Remains of the Social - Desiring the Post-Apartheid (Paperback): Maurits van Bever Donker, Ross Truscott, Premesh Lalu, Gary... Remains of the Social - Desiring the Post-Apartheid (Paperback)
Maurits van Bever Donker, Ross Truscott, Premesh Lalu, Gary Minkley
R350 R319 Discovery Miles 3 190 Save R31 (9%) Within 4 - 10 working days

Remains of the Social is an interdisciplinary volume of essays that engages with what 'the social' might mean after apartheid; a condition referred to as 'the post-apartheid social'. The volume grapples with apartheid as a global phenomenon that extends beyond the borders of South Africa between 1948 and 1994 and foregrounds the tension between the weight of lived experience that was and is apartheid, the structures that condition that experience and a desire for a 'postapartheid social' (think unity through difference). Collectively, the contributors argue for a recognition of the 'the post-apartheid' as a condition that names the labour of coming to terms with the ordering principles that apartheid both set in place and foreclosed. The volume seeks to provide a sense of the terrain on which 'the post-apartheid'- as a desire for a difference that is not apartheid's difference - unfolds, falters and is worked through.

Koh-I-Noor - The History of the World's Most Famous Diamond (Hardcover): William Dalrymple, Anita Anand Koh-I-Noor - The History of the World's Most Famous Diamond (Hardcover)
William Dalrymple, Anita Anand 1
R372 R304 Discovery Miles 3 040 Save R68 (18%) Within 7 - 11 working days

The first comprehensive and authoritative history of the Koh-i Noor, arguably the most celebrated and mythologised jewel in the world. On 29 March 1849, the ten-year-old Maharajah of the Punjab was ushered into the magnificent Mirrored Hall at the centre of the great Fort in Lahore. There, in a public ceremony, the frightened but dignified child handed over to the British East India Company in a formal Act of Submission to Queen Victoria not only swathes of the richest land in India, but also arguably the single most valuable object in the subcontinent: the celebrated Koh-i Noor diamond. The Mountain of Light. The history of the Koh-i-Noor that was then commissioned by the British may have been one woven together from gossip of Delhi Bazaars, but it was to be become the accepted version. Only now is it finally challenged, freeing the diamond from the fog of mythology which has clung to it for so long. The resulting history is one of greed, murder, torture, colonialism and appropriation through an impressive slice of south and central Asian history. It ends with the jewel in its current controversial setting: in the crown of Queen Elizabeth the Queen Mother. Masterly, powerful and erudite, this is history at its most compelling and invigorating.

Luka Jantjie - Resistance Hero of the South African Frontier (Paperback): Kevin Shillington Luka Jantjie - Resistance Hero of the South African Frontier (Paperback)
Kevin Shillington
R320 R294 Discovery Miles 2 940 Save R26 (8%) Within 4 - 10 working days

Luka Jantjie is today a largely forgotten hero of resistance to British colonialism. His place in South African history has tended to be overshadowed by events elsewhere in the region. This book attempts to redress the balance by recording his remarkable story. In 1870, at the beginning of the Kimberley diamond mining boom that was to transform southern Africa, Luka Jantjie was the first independent African ruler to lose his land to the new colonialists, who promptly annexed the diamond fields. His outspoken stand against the hypocrisy of colonial 'justice' earned him the epithet 'a wild fellow who hates the English'. As the son of an early Christian convert, Luka was brought up to respect peace and nonviolence; his boycott of rural trading stores in the early 1890s was perhaps the earliest use of non-violent resistance in colonial South Africa. His steady refusal to bow to colonial demands of subservience intensified the enmity of local colonists determined to 'teach him a lesson'. As many of his people succumbed to colonial pressures, Luka was twice forced to take up arms to defend himself and his people from colonial attacks. His life ended in a dramatic and heroic last stand in the ancestral sanctuary of the Langeberg mountain range, the consequences of which stretched far into the next century. The book highlights the following aspects: Luka as South African hero: one man's struggle to retain his people's land and freedom in the second half of the nineteenth century. Luka as a 'modern man': cattle-farmer, hunter, trader, diamond prospector and a man generally at ease with the modern world and the fast-growing economy of South Africa. Recovers the history of a people, the southern Tswana of the Northern Cape, a history which was effectively destroyed from the 1890s onwards by forced removals and land confiscations, with 2000 prisoners sent as indentured labourers to the Western Cape. The story told in this book demonstrates vividly their role in the struggle against colonialism. The Langeberg rebellion of 1897, which lasted over seven months, killed many colonial troops, and ended with Luka's death and controversial beheading.

Empires in the Sun - The Struggle for the Mastery of Africa (Paperback): Lawrence James Empires in the Sun - The Struggle for the Mastery of Africa (Paperback)
Lawrence James
R350 R281 Discovery Miles 2 810 Save R69 (20%) Within 6 - 13 working days

In this compelling history of the men and ideas that radically changed the course of world history, Lawrence James investigates and analyses how, within a hundred years, Europeans persuaded and coerced Africa into becoming a subordinate part of the modern world. His narrative is laced with the experiences of participants and onlookers and introduces the men and women who, for better or worse, stamped their wills on Africa. The continent was a magnet for the high-minded, the philanthropic, the unscrupulous and the insane. Visionary pro-consuls rubbed shoulders with missionaries, explorers, soldiers, adventurers, engineers, big-game hunters, entrepreneurs and physicians. Between 1830 and 1945, Britain, France, Belgium, Germany, Portugal, Italy and the United States exported their languages, laws, culture, religions, scientific and technical knowledge and economic systems to Africa. The colonial powers imposed administrations designed to bring stability and peace to a continent that seemed to lack both. The justification for occupation was emancipation from slavery - and the common assumption that late nineteenth-century Europe was the summit of civilisation. By 1945 a transformed continent was preparing to take charge of its own affairs, a process of decolonisation that took a mere twenty or so years. There remained areas where European influence was limited (Liberia, Abyssinia) - through inertia and a desire for a quiet time, Africa's new masters left much undisturbed. This magnificent history also pauses to ask: what did not happen and why?

Mapping the Past - A Search for Five Brothers at the Edge of Empire (Paperback): Charles Drazin Mapping the Past - A Search for Five Brothers at the Edge of Empire (Paperback)
Charles Drazin 1
R233 R187 Discovery Miles 1 870 Save R46 (20%) Within 6 - 13 working days

'Patsy, what are you going to be when you grow up? Well?' 'A Royal Engineer, Daddy. A Royal Engineer!' Charles Drazin knew little about his mother's father - only that he had been a military surveyor who mapped great swathes of the British Empire. But when his mother was told that she was dying, it prompted recollections of her early life that she had never confided before: of the village in the west of Ireland where she had grown up, and of her father, whose death changed the life of an eight-year-old girl for ever. Soon afterwards her own death left her son to go through alone the relics of her life. They included a box of old photographs, a battered suitcase stamped with the initials of the grandfather he had never known, and the service records of Patrick's brothers, who, like him, had all enlisted in the Royal Engineers as the nineteenth century became the twentieth. So began an extraordinary journey of discovery that took him from the age of Queen Victoria to the battlefields of the Western Front. Mapping the Past is the story of five brothers who, mapping the world, lived up to the Royal Engineers' motto of Everywhere. It is the story of Ireland, and of the Empire from which it broke away. It is the story of conflict, war and its aftermath. And, most of all, it is the story of memory, endlessly carrying the past, for better or worse, into our present and future. It is an imaginative, intimate and powerful work of history, by a writer of rare power.

The Scramble for Africa (Paperback, New Ed): Thomas Pakenham The Scramble for Africa (Paperback, New Ed)
Thomas Pakenham
R335 R287 Discovery Miles 2 870 Save R48 (14%) In stock

In 1880 the continent of Africa was largely unexplored by Europeans. Less than thirty years later, only Liberia and Ethiopia remained unconquered by them. The rest - 10 million square miles with 110 million bewildered new subjects - had been carved up by five European powers (and one extraordinary individual) in the name of Commerce, Christianity, 'Civilization' and Conquest. The Scramble for Africa is the first full-scale study of that extraordinary episode in history.

Collecting the World - The Life and Curiosity of Hans Sloane (Hardcover): James Delbourgo Collecting the World - The Life and Curiosity of Hans Sloane (Hardcover)
James Delbourgo 1
R528 R395 Discovery Miles 3 950 Save R133 (25%) Within 6 - 13 working days

'Nothing so fully displays the grandeur of his mind as his immense and rare collections ...perhaps the fullest and most curious in the world', National Gazette, 1753 Hans Sloane (1660-1753) was the greatest collector of his time, and one of the greatest of all time. His name is familiar today through the London streets and squares named after him on land he once owned (Sloane Square, Hans Place), but the man himself, and his achievements, are almost forgotten. Born in the north of Ireland, Sloane made his fortune as a physician to London's wealthiest residents and through investment in land and slavery. He became one of the eighteenth century's preeminent natural historians, ultimately succeeding his rival Isaac Newton as President of the Royal Society, and assembled an astonishing collection of specimens, artefacts and oddities - the most famous curiosity cabinet of the age. Sloane's dream of universal knowledge, of a gathering together of every kind of thing in the world, was enabled by Britain's rise to global ascendancy. In 1687 he travelled to Jamaica, then at the heart of Britain's commercial empire, to survey its natural history, and later organised a network of correspondents who sent him curiosities from across the world. Shortly after his death, Sloane's vast collection was then acquired - as he had hoped - by the nation. It became the nucleus of the world's first national public museum, the British Museum, which opened in 1759. This is the first biography of Sloane in over sixty years and the first based on his surviving collections. Early modern science and collecting are shown to be global endeavours intertwined with imperial enterprise and slavery but which nonetheless gave rise to one of the great public institutions of the Enlightenment, as the cabinet of curiosities gave way to the encyclopaedic museum. Collecting the World describes this pivotal moment in the emergence of modern knowledge, and brings this totemic figure back to life.

The True Flag - Theodore Roosevelt, Mark Twain, and the Birth of American Empire (Hardcover): Stephen Kinzer The True Flag - Theodore Roosevelt, Mark Twain, and the Birth of American Empire (Hardcover)
Stephen Kinzer
R481 R361 Discovery Miles 3 610 Save R120 (25%) Within 7 - 11 working days
India Conquered - Britain's Raj and the Chaos of Empire (Hardcover): Jon S Wilson India Conquered - Britain's Raj and the Chaos of Empire (Hardcover)
Jon S Wilson 1
R573 R440 Discovery Miles 4 400 Save R133 (23%) Within 6 - 13 working days

For the century and a half before the Second World War, Britain dominated the Indian subcontinent. Britain's East India Company ruled enclaves of land in South Asia for a century and a half before that. For these 300 years, conquerors and governors projected themselves as heroes and improvers. The British public were sold an image of British authority and virtue. But beneath the veneer of pomp and splendour, British rule in India was anxious, fragile and fostered chaos. Britain's Indian empire was built by people who wanted to make enough money to live well back in Britain, to avoid humiliation and danger, to put their narrow professional expertise into practice. The institutions they created, from law courts to railway lines, were designed to protect British power without connecting with the people they ruled. The result was a precarious regime that provided Indian society with no leadership, and which oscillated between paranoid paralysis and occasional moments of extreme violence. The lack of affection between rulers and ruled finally caused the system's collapse. But even after its demise, the Raj lives on in the false idea of the efficacy of centralized, authoritarian power. Indians responded to the peculiar nature of British power by doing things for themselves, creating organisations and movements that created an order and prosperity of its own. India Conquered revises the way we think about nation-building as much as empire, showing how many of the institutions that shaped twentieth century India, Pakistan and Bangladesh were built in response to British power. The result is an engaging story vital for anyone who wants to understand the history of empires and the origins of contemporary South Asian society.

Dissent - Voices of Conscience (Paperback): Ann Wright, Susan Dixon Dissent - Voices of Conscience (Paperback)
Ann Wright, Susan Dixon
R314 R267 Discovery Miles 2 670 Save R47 (15%) Within 7 - 15 working days
Decolonization - A Short History (Hardcover): Jan C Jansen, Jurgen Osterhammel Decolonization - A Short History (Hardcover)
Jan C Jansen, Jurgen Osterhammel; Translated by Jeremiah Riemer
R467 R405 Discovery Miles 4 050 Save R62 (13%) Within 7 - 13 working days

A concise and accessible history of decolonization in the twentieth century The end of colonial rule in Asia, Africa, and the Caribbean was one of the most important and dramatic developments of the twentieth century. In the decades after World War II, dozens of new states emerged as actors in global politics. Long-established imperial regimes collapsed, some more or less peacefully, others amid mass violence. This book takes an incisive look at decolonization and its long-term consequences, revealing it to be a coherent yet multidimensional process at the heart of modern history. Jan Jansen and Jurgen Osterhammel trace the decline of European, American, and Japanese colonial supremacy from World War I to the 1990s. Providing a comparative perspective on the decolonization process, they shed light on its key aspects while taking into account the unique regional and imperial contexts in which it unfolded. Jansen and Osterhammel show how the seeds of decolonization were sown during the interwar period and argue that the geopolitical restructuring of the world was intrinsically connected to a sea change in the global normative order. They examine the economic repercussions of decolonization and its impact on international power structures, its consequences for envisioning world order, and the long shadow it continues to cast over new states and former colonial powers alike. Concise and authoritative, Decolonization is the essential introduction to this momentous chapter in history, the aftershocks of which are still being felt today.

The New Map of Empire - How Britain Imagined America Before Independence (Hardcover): S. Max Edelson The New Map of Empire - How Britain Imagined America Before Independence (Hardcover)
S. Max Edelson
R617 R460 Discovery Miles 4 600 Save R157 (25%) Within 7 - 11 working days

After the Treaty of Paris ended the Seven Years' War in 1763, British America stretched from Hudson Bay to the Florida Keys, from the Atlantic coast to the Mississippi River, and across new islands in the West Indies. To better rule these vast dominions, Britain set out to map its new territories with unprecedented rigor and precision. Max Edelson's The New Map of Empire pictures the contested geography of the British Atlantic world and offers new explanations of the causes and consequences of Britain's imperial ambitions in the generation before the American Revolution.Under orders from King George III to reform the colonies, the Board of Trade dispatched surveyors to map far-flung frontiers, chart coastlines in the Gulf of St. Lawrence, sound Florida's rivers, parcel tropical islands into plantation tracts, and mark boundaries with indigenous nations across the continental interior. Scaled to military standards of resolution, the maps they produced sought to capture the essential attributes of colonial spaces--their natural capacities for agriculture, navigation, and commerce--and give British officials the knowledge they needed to take command over colonization from across the Atlantic.Britain's vision of imperial control threatened to displace colonists as meaningful agents of empire and diminished what they viewed as their greatest historical accomplishment: settling the New World. As London's mapmakers published these images of order in breathtaking American atlases, Continental and British forces were already engaged in a violent contest over who would control the real spaces they represented.Accompanying Edelson's innovative spatial history of British America are online visualizations of more than 250 original maps, plans, and charts.

Sol Plaatje's Native Life in South Africa - Past and Present (Paperback): Janet Remmington, Brian Willan, Bhekizizwe... Sol Plaatje's Native Life in South Africa - Past and Present (Paperback)
Janet Remmington, Brian Willan, Bhekizizwe Peterson
R380 R345 Discovery Miles 3 450 Save R35 (9%) In stock

First published in 1916, Sol Plaatje's Native Life in South Africa was written by one of the South Africa's most talented early 20th-century black leaders and journalists. Plaatje's pioneering book arose out of an early African National Congress campaign to protest against the discriminatory1913 Natives Land Act. Native Life vividly narrates Plaatje's investigative journeying into South Africa's rural heartlands to report on the effects of the Act and his involvement in the deputation to the British imperial government. At the same time it tells the bigger story of the assault on black rights and opportunities in the newly consolidated Union of South Africa - and the resistance to it. Originally published in war-time London, but about South Africa and its place in the world, Native Life travelled far and wide, being distributed in the United States under the auspices of prominent African-American W E B Du Bois. South African editions were to follow only in the late apartheid period and beyond. The aim of this multi-authored volume is to shed new light on how and why Native Life came into being at a critical historical juncture, and to reflect on how it can be read in relation to South Africa's heightened challenges today. Crucial areas that come under the spotlight in this collection include land, race, history, mobility, belonging, war, the press, law, literature, language, gender, politics, and the state.

Blood & Sand - Suez, Hungary and the Crisis That Shook the World (Hardcover): Alex von Tunzelmann Blood & Sand - Suez, Hungary and the Crisis That Shook the World (Hardcover)
Alex von Tunzelmann 1
R568 R453 Discovery Miles 4 530 Save R115 (20%) Within 7 - 11 working days

Over sixteen extraordinary days in October and November 1956, the twin crises of Suez and Hungary pushed the world to the brink of a nuclear conflict and what many at the time were calling World War III. Blood and Sand is a revelatory new history of these dramatic events, for the first time setting both crises in the context of the Arab-Israeli conflict, and the treacherous power politics of imperialism and oil. Blood and Sand tells this story hour by hour, with a fascinating cast of characters including Gamal Abdel Nasser, Anthony Eden, Dwight D. Eisenhower, Nikita Khrushchev, Christian Pineau, Imre Nagy and David Ben-Gurion. It is a tale of conspiracy and revolutions, spies and terrorists, kidnappings and assassination plots, the fall of the British Empire and the rise of American hegemony. Blood and Sand is essential to our understanding of the modern Middle East and resonates powerfully with the problems of oil control, religious fundamentalism and international unity that face the world today.

The Mau Mau Rebellion - The Emergency in Kenya 1952 - 1956 (Hardcover): Nick Van Der Bijl The Mau Mau Rebellion - The Emergency in Kenya 1952 - 1956 (Hardcover)
Nick Van Der Bijl
R746 R537 Discovery Miles 5 370 Save R209 (28%) Within 7 - 11 working days

In The Mau Mau Rebellion, the author describes the background to and the course of a short but brutal late colonial campaign in Kenya. The Mau Mau, a violent and secretive Kikuyu society, aimed to restore the proud tribe's pre-colonial superiority and rule. The 1940s saw initial targeting of Africans working for the colonial government and by 1952 the situation had deteriorated so badly that a State of Emergency was declared. The plan for mass arrests leaked and many leaders and supporters escaped to the bush where the gangs formed a military structure. Brutal attacks on both whites and loyal natives caused morale problems and local police and military were overwhelmed. Reinforcements were called in, and harsh measures including mass deportation, protected camps, fines, confiscation of property and extreme intelligence gathering employed were employed. War crimes were committed by both sides. As this well researched book demonstrates the campaign was ultimately successful militarily, politically the dye was cast and paradoxically colonial rule gave way to independence in 1956.

The Warriors and Wordsmiths of Freedom - The Birth and Growth of Democracy (Paperback): Linda MacDonald-Lewis The Warriors and Wordsmiths of Freedom - The Birth and Growth of Democracy (Paperback)
Linda MacDonald-Lewis
R155 R122 Discovery Miles 1 220 Save R33 (21%) Within 6 - 13 working days

Did you know that the Declaration of Independence was based on a Scottish declaration of independence from the English from nearly 700 years ago? This book will take you from the days of William 'Braveheart' Wallace and Robert the Bruce during the Wars of Independence in Scotland, to the days when Scottish and Irish people emigrated to the American Colonies and helped George Washington and Thomas Jefferson fight for freedom in America during the Revolutionary War. Follow the thread from Scotland to America and come to understand how important one ended up being to the other in the development of democracy.

A British Lion in Zululand - Sir Garnet Wolseley in South Africa (Hardcover): William Wright A British Lion in Zululand - Sir Garnet Wolseley in South Africa (Hardcover)
William Wright
R571 R459 Discovery Miles 4 590 Save R112 (20%) Within 7 - 11 working days

Field Marshal Garnet Joseph Wolseley, 1st Viscount Wolseley KP, GCB, OM, GCMG, VD, PC (4 June 1833-25 March 1913) was an Anglo-Irish officer. The number of letters after his name indicate just how glittering his career was. What first made him a household name - he is the original 'Modern Major-General' - was campaigning in Africa. In just one year he captured the two most powerful and dangerous potentates on the continent: Cetshwayo, whose Zulus had humbled the British in many battles including Isandlwana; and Sekhukhune of the Bapedi, whose warriors had twice beaten white armies including a British one. Wolseley was ambitious, clever, lucky, insecure and a magnificent showman. The reader will love him or hate him as this arch-imperialist re-shapes southern Africa aided by a large cast of colourful and eccentric characters. (Men such as the adventurer John Dunn - who took 49 Zulu wives!) Based on wide original research, with field trips to Africa to explore long-forgotten battle sites and drawn extensively from hitherto unused material including over 600 of Sir Garnet's letters, many to his wife, A British Lion in Africa is a major addition to colonial history. William Wright's analysis of the 1879 Anglo-Bapedi War is the most detailed account available.and the chapters on the Zulu War including the capture of Cetshwayo and the Zulu Settlement break new ground. As the renowned American historian, Charles Ballard, has written, research into the end of the Zulu War and the disastrous settlement are a 'long-neglected facet' of colonial history. This is now no longer true.

The Violent American Century - War and Terror Since World War II (Paperback): John W. Dower The Violent American Century - War and Terror Since World War II (Paperback)
John W. Dower
R238 R183 Discovery Miles 1 830 Save R55 (23%) Within 7 - 11 working days
Free Delivery
Pinterest Twitter Facebook Google+
You may like...
The Andros Papers 1679-80 - C.T.Gehring
Peter R. Christoph, Florence A. Christoph Hardcover R1,268 R994 Discovery Miles 9 940
The Not-Quite States of America…
Doug Mack Hardcover R455 R340 Discovery Miles 3 400
The Sword and the Cross
Fergus Fleming Paperback R272 R233 Discovery Miles 2 330
Why Did Europe Conquer the World?
Philip T. Hoffman Paperback R339 R282 Discovery Miles 2 820
Decolonizing Dialectics
George Ciccariello-Maher Paperback R410 Discovery Miles 4 100
The Thirstland Trek, 1874-1881
Nicol Stassen Hardcover R738 R592 Discovery Miles 5 920
Masters of Mankind - Essays and…
Noam Chomsky Paperback  (1)
R198 R155 Discovery Miles 1 550
How Australia Became British - Empire…
Howard T. Fry Paperback R339 R282 Discovery Miles 2 820
An Empire on the Edge - How Britain Came…
Nick Bunker Paperback  (1)
R392 R310 Discovery Miles 3 100
The Dongan Papers, 1683-1688
Peter R. Christoph Hardcover R919 R725 Discovery Miles 7 250

 

Loyalty partners