0
Your cart

Your cart is empty

Browse All departments
Price
  • R50 - R100 (11)
  • R100 - R250 (160)
  • R250 - R500 (701)
  • R500+ (3,815)
  • -
Status
Format
Author / Contributor
Publisher

Books > Social sciences > Politics & government > Political ideologies > Imperialism

Die Herero-Opstand 1904-1907 (Afrikaans, Paperback): Gerhardus Pool Die Herero-Opstand 1904-1907 (Afrikaans, Paperback)
Gerhardus Pool
R275 R219 Discovery Miles 2 190 Save R56 (20%) In stock

Die Herero-opstand 1904–1907 is ’n heruitgawe van ’n boek wat ses keer tussen 1976 en 1979 deur HAUM gepubliseer is. Die lotgevalle van die Hererovolk word in hierdie boek geskets, ’n stuk geskiedenis wat ’n sentrale plek in Namibie se kleurryke geskiedenis beklee. Die opstand van die Herero’s in 1904 teen Duitse koloniale gesag kan beskou word as die enkele gebeurtenis wat die gebied se volksverhoudinge die ingrypendste verander het. Die Herero-opstand 1904–1907 vertel van die geleidelike opbou na die konflik, die skielike uitbarsting van geweld en die tragiese afloop vir die Herero’s toe duisende verhonger het en hulle grond en politieke seggenskap verloor het.

Swanesang - Die Einde Van Die Kompanjies Tyd Aan Die Kaap, 1771-1795 (Afrikaans, Hardcover): Karel Schoeman Swanesang - Die Einde Van Die Kompanjies Tyd Aan Die Kaap, 1771-1795 (Afrikaans, Hardcover)
Karel Schoeman
R350 R329 Discovery Miles 3 290 Save R21 (6%) In stock

Die agtste en laaste deel van die reeks Kolonie aan die Kaap beskryf die agteruitgang en verval van die VOC en die gevolge wat dit vir Kaap gehad het gedurende die laaste kwarteeu van die VOC-bewind. Swanesang dek die tydperk vanaf die dood van goewerneur Rijk Tulbagh tot en met die eerste Britse besetting van die Kaap in 1795. Sy opvolgers, J.A van Pletterberg, J.C. de Graaff, die waarnemende goewerneur Rhenius en die laaste goewerneur, J.A. Sluysken, en die onsekerheid wat die laaste deel van die VOC-tydperk gekenmerk het, word belig. Afgesien van die amptelike rolle wat verskeie VOC-amptenare gespeel het, word ook aandag aan hulle karaktereienskappe en persoonlike lewens gegee om sodoende lewe aan die geskiedkundige figure te gee. Schoeman slaag egter veral daarin om naas die amptenary ook ’n beeld te gee van die lewe van gewone mense in die breer Kaapse samelewing. Besonder boeiend is die bespreking van die reise van verskeie natuurkundiges, soos die Swede Thunberg en Sparrman, die Skotte Masson en Paterson, die Nederlander Robert Jacob Gordon en die Franse Sonnerat en Le Vaillant. Veral die flambojante Le Vaillant se boeke was baie populer en het bygedra om die Kaap en sy interessante fauna en flora wyd bekend te maak. In die laaste hoofstukke word aandag gegee aan die Franse Rewolusie en ander politieke veranderinge in Europa wat Nederland verswak en tot die Britse oorname van die Kaap gelei het.

South Africa, Settler Colonialism and the Failures of Liberal Democracy (Paperback): Thiven Reddy South Africa, Settler Colonialism and the Failures of Liberal Democracy (Paperback)
Thiven Reddy
R350 R319 Discovery Miles 3 190 Save R31 (9%) In stock

In South Africa, two unmistakable features describe post-Apartheid politics. The first is the formal framework of liberal democracy, including regular elections, multiple political parties and a range of progressive social rights. The second is the politics of the ‘extraordinary’, which includes a political discourse that relies on threats and the use of violence, the crude re-racialization of numerous conflicts, and protests over various popular grievances. In this highly original work, Thiven Reddy shows how conventional approaches to understanding democratization have failed to capture the complexities of South Africa’s post-Apartheid transition. Rather, as a product of imperial expansion, the South African state, capitalism and citizen identities have been uniquely shaped by a particular mode of domination, namely settler colonialism. South Africa, Settler Colonialism and the Failures of Liberal Democracy is an important work that sheds light on the nature of modernity, democracy and the complex politics of contemporary South Africa.

Ons Japie - Die Boereoorlogdagboek van Anna Barry (Afrikaans, Paperback): Anna Barry Ons Japie - Die Boereoorlogdagboek van Anna Barry (Afrikaans, Paperback)
Anna Barry; Compiled by Ena Jansen
R210 Discovery Miles 2 100 In stock

Wanneer ’n mens aan die ervarings van Boerevroue en -kinders tydens die Anglo-Boereoorlog dink, is die outomatiese konnotasie die van konsentrasiekamplyding. ’n Fassinerende en grotendeels onbekende buitebeentjie in hierdie genre is die dagboek van Anna Barry, waaruit ’n unieke en veelkantige beeld van die oorlog na vore kom. Aan die een kant van Anna se oorlogservaring staan haar broer Japie – ’n begeesterde jong soldaat wat uiteindelik as krygsgevangene op Ceylon sterf. Hierteenoor le haar geliefde pa Thomas (aanvanklik ’n gerespekteerde veldkornet) al in 1900 die eed van neutraliteit af, en wag hy die grootste gedeelte van die oorlog in die neutrale Basoetoland uit. Vir die tienderjarige Anna is die oorlog as gevolg hiervan ’n uiters verwarrende ervaring en haar dagboek bied ’n sonderlinge blik op die gefragmenteerdheid en buigbaarheid van konsepte soos “identiteit”, “nasie” en “volk”. Die feit dat die dagboek eers in 1960 vir die eerste keer gepubliseer is en daarna grotendeels in die vergetelheid verval het, is verder veelseggend in terme van hoe Anna self verwag het haar ervarings kort na die oorlog ontvang sou word – maar ook in terme van hoe blinde lojaliteit aan sekere groepe so dikwels in die geskiedenis van Suid-Afrikaners vereis is. Die dagboekteks, geboekstut deur Ena Jansen se insiggewende en verhelderende voor- en nawoord, bied nie slegs ’n sonderlinge blik op die Anglo-Boereoorlog nie, maar is verweef met kwessies van taal, politieke mag en sosiale status wat vandag nog net so relevant is soos toe die dagboek geskryf is.

Postcolonial African Anthropologies (Paperback): 'Rosabelle Boswell, Francis Nyamnjoh Postcolonial African Anthropologies (Paperback)
'Rosabelle Boswell, Francis Nyamnjoh
R350 R319 Discovery Miles 3 190 Save R31 (9%) Within 4 - 10 working days

Postcolonial African Anthropologies showcases some postcolonial ethnographies and aims to figure out how and why anthropology has engaged with conversations on decolonisation and postcolonialism. The postcolonial ethnographies in this book show that Africans may not necessarily interpret and communicate their experiences in the ways that anthropologists trained in Western institutions and disciplines do, but they are multi-vocal and are ever present to speak with authority on their experience. This book then, deepens and diversifies conversations on Africa and in particular, a 'postcolonial' Africa to understand the position of anthropologists, the position of Africans and the positioning of the discipline of anthropology in Africa.

Paul Kruger - Toesprake En Korrespondensie, 1881-1900 (Afrikaans, Hardcover): Paul Kruger - Toesprake En Korrespondensie, 1881-1900 (Afrikaans, Hardcover)
R350 R329 Discovery Miles 3 290 Save R21 (6%) Within 10 - 15 working days

Paul Kruger Toesprake en korrespondensie, 1881–1899 probeer om die klem te plaas op minder bekende briefwisseling en optredes van Kruger om sodoende ’n verteenwoordigende beeld van staatspresident Kruger se werksaamhede en standpunte aan te bied. Die teks is deeglik toegelig met ophelderende voetnote. Verder is ’n algemene inleiding, agtergrondsinligting en -ontleding verskaf by elke toepaslike breër tydperk in Kruger se lewe tot 1900.

Die beeld wat van Kruger na vore kom uit ’n deeglike ontleding van veral sy minder bekende korrespondensie en toesprake, verskil dikwels ingrypend van dit wat oor ’n lang tydperk in publikasies oor hom aangebied is. Hierdie publikasie vervul daarom ’n belangrike behoefte: Dit stel die leser in staat om regstreeks deur die lees en bestudering van Kruger se standpunte tot eie en nuwe gevolgtrekkings te kom.

Mapping the Past - A Search for Five Brothers at the Edge of Empire (Paperback): Charles Drazin Mapping the Past - A Search for Five Brothers at the Edge of Empire (Paperback)
Charles Drazin 1
R233 R196 Discovery Miles 1 960 Save R37 (16%) Within 7 - 11 working days

'Patsy, what are you going to be when you grow up? Well?' 'A Royal Engineer, Daddy. A Royal Engineer!' Charles Drazin knew little about his mother's father - only that he had been a military surveyor who mapped great swathes of the British Empire. But when his mother was told that she was dying, it prompted recollections of her early life that she had never confided before: of the village in the west of Ireland where she had grown up, and of her father, whose death changed the life of an eight-year-old girl for ever. Soon afterwards her own death left her son to go through alone the relics of her life. They included a box of old photographs, a battered suitcase stamped with the initials of the grandfather he had never known, and the service records of Patrick's brothers, who, like him, had all enlisted in the Royal Engineers as the nineteenth century became the twentieth. So began an extraordinary journey of discovery that took him from the age of Queen Victoria to the battlefields of the Western Front. Mapping the Past is the story of five brothers who, mapping the world, lived up to the Royal Engineers' motto of Everywhere. It is the story of Ireland, and of the Empire from which it broke away. It is the story of conflict, war and its aftermath. And, most of all, it is the story of memory, endlessly carrying the past, for better or worse, into our present and future. It is an imaginative, intimate and powerful work of history, by a writer of rare power.

Luka Jantjie - Resistance Hero of the South African Frontier (Paperback): Kevin Shillington Luka Jantjie - Resistance Hero of the South African Frontier (Paperback)
Kevin Shillington
R320 R294 Discovery Miles 2 940 Save R26 (8%) Within 4 - 10 working days

Luka Jantjie is today a largely forgotten hero of resistance to British colonialism. His place in South African history has tended to be overshadowed by events elsewhere in the region. This book attempts to redress the balance by recording his remarkable story. In 1870, at the beginning of the Kimberley diamond mining boom that was to transform southern Africa, Luka Jantjie was the first independent African ruler to lose his land to the new colonialists, who promptly annexed the diamond fields. His outspoken stand against the hypocrisy of colonial 'justice' earned him the epithet 'a wild fellow who hates the English'. As the son of an early Christian convert, Luka was brought up to respect peace and nonviolence; his boycott of rural trading stores in the early 1890s was perhaps the earliest use of non-violent resistance in colonial South Africa. His steady refusal to bow to colonial demands of subservience intensified the enmity of local colonists determined to 'teach him a lesson'. As many of his people succumbed to colonial pressures, Luka was twice forced to take up arms to defend himself and his people from colonial attacks. His life ended in a dramatic and heroic last stand in the ancestral sanctuary of the Langeberg mountain range, the consequences of which stretched far into the next century. The book highlights the following aspects: Luka as South African hero: one man's struggle to retain his people's land and freedom in the second half of the nineteenth century. Luka as a 'modern man': cattle-farmer, hunter, trader, diamond prospector and a man generally at ease with the modern world and the fast-growing economy of South Africa. Recovers the history of a people, the southern Tswana of the Northern Cape, a history which was effectively destroyed from the 1890s onwards by forced removals and land confiscations, with 2000 prisoners sent as indentured labourers to the Western Cape. The story told in this book demonstrates vividly their role in the struggle against colonialism. The Langeberg rebellion of 1897, which lasted over seven months, killed many colonial troops, and ended with Luka's death and controversial beheading.

India Conquered - Britain's Raj and the Chaos of Empire (Hardcover): Jon S Wilson India Conquered - Britain's Raj and the Chaos of Empire (Hardcover)
Jon S Wilson 1
R573 R457 Discovery Miles 4 570 Save R116 (20%) Within 7 - 11 working days

For the century and a half before the Second World War, Britain dominated the Indian subcontinent. Britain's East India Company ruled enclaves of land in South Asia for a century and a half before that. For these 300 years, conquerors and governors projected themselves as heroes and improvers. The British public were sold an image of British authority and virtue. But beneath the veneer of pomp and splendour, British rule in India was anxious, fragile and fostered chaos. Britain's Indian empire was built by people who wanted to make enough money to live well back in Britain, to avoid humiliation and danger, to put their narrow professional expertise into practice. The institutions they created, from law courts to railway lines, were designed to protect British power without connecting with the people they ruled. The result was a precarious regime that provided Indian society with no leadership, and which oscillated between paranoid paralysis and occasional moments of extreme violence. The lack of affection between rulers and ruled finally caused the system's collapse. But even after its demise, the Raj lives on in the false idea of the efficacy of centralized, authoritarian power. Indians responded to the peculiar nature of British power by doing things for themselves, creating organisations and movements that created an order and prosperity of its own. India Conquered revises the way we think about nation-building as much as empire, showing how many of the institutions that shaped twentieth century India, Pakistan and Bangladesh were built in response to British power. The result is an engaging story vital for anyone who wants to understand the history of empires and the origins of contemporary South Asian society.

The True Flag - Theodore Roosevelt, Mark Twain, and the Birth of American Empire (Hardcover): Stephen Kinzer The True Flag - Theodore Roosevelt, Mark Twain, and the Birth of American Empire (Hardcover)
Stephen Kinzer
R481 R361 Discovery Miles 3 610 Save R120 (25%) Within 7 - 11 working days
Blood & Sand - Suez, Hungary and the Crisis That Shook the World (Hardcover): Alex von Tunzelmann Blood & Sand - Suez, Hungary and the Crisis That Shook the World (Hardcover)
Alex von Tunzelmann 1
R568 R453 Discovery Miles 4 530 Save R115 (20%) Within 7 - 11 working days

Over sixteen extraordinary days in October and November 1956, the twin crises of Suez and Hungary pushed the world to the brink of a nuclear conflict and what many at the time were calling World War III. Blood and Sand is a revelatory new history of these dramatic events, for the first time setting both crises in the context of the Arab-Israeli conflict, and the treacherous power politics of imperialism and oil. Blood and Sand tells this story hour by hour, with a fascinating cast of characters including Gamal Abdel Nasser, Anthony Eden, Dwight D. Eisenhower, Nikita Khrushchev, Christian Pineau, Imre Nagy and David Ben-Gurion. It is a tale of conspiracy and revolutions, spies and terrorists, kidnappings and assassination plots, the fall of the British Empire and the rise of American hegemony. Blood and Sand is essential to our understanding of the modern Middle East and resonates powerfully with the problems of oil control, religious fundamentalism and international unity that face the world today.

The Not-Quite States of America - Dispatches from the Territories and Other Far-Flung Outposts of the USA (Hardcover): Doug Mack The Not-Quite States of America - Dispatches from the Territories and Other Far-Flung Outposts of the USA (Hardcover)
Doug Mack
R455 R340 Discovery Miles 3 400 Save R115 (25%) Within 7 - 11 working days

Everyone knows that America is 50 states and...some other stuff. Scattered shards in the Pacific and the Caribbean, the not-quite states-American Samoa, Guam, Puerto Rico, the Northern Mariana Islands, and the U.S. Virgin Islands-and their 4 million people are often forgotten, even by most Americans. But they're filled with American flags, U.S. post offices, and Little League baseball games. How did these territories come to be part of the United States? What are they like? And why aren't they states? When Doug Mack realized just how little he knew about the territories, he set off on a globe-hopping quest covering more than 30,000 miles to see them all. In the U.S. Virgin Islands, Mack examines the Founding Fathers' arguments over expansion. He explores Polynesia's outsize influence on American culture, from tiki bars to tattoos, in American Samoa. He tours Guam with members of a military veterans' motorcycle club, who offer personal stories about the territory's role in World War II and its present-day importance for the American military. In the Northern Mariana Islands, he learns about star-guided seafaring from one of the ancient tradition's last practitioners. And everywhere he goes in Puerto Rico, he listens in on the lively debate over political status-independence, statehood, or the status quo. The Not-Quite States of America is an entertaining account of the territories' place in the USA, and it raises fascinating questions about the nature of empire. As Mack shows, the territories aren't mere footnotes to American history; they are a crucial part of the story.

The New Map of Empire - How Britain Imagined America Before Independence (Hardcover): S. Max Edelson The New Map of Empire - How Britain Imagined America Before Independence (Hardcover)
S. Max Edelson
R604 R447 Discovery Miles 4 470 Save R157 (26%) Within 7 - 11 working days

After the Treaty of Paris ended the Seven Years' War in 1763, British America stretched from Hudson Bay to the Florida Keys, from the Atlantic coast to the Mississippi River, and across new islands in the West Indies. To better rule these vast dominions, Britain set out to map its new territories with unprecedented rigor and precision. Max Edelson's The New Map of Empire pictures the contested geography of the British Atlantic world and offers new explanations of the causes and consequences of Britain's imperial ambitions in the generation before the American Revolution.Under orders from King George III to reform the colonies, the Board of Trade dispatched surveyors to map far-flung frontiers, chart coastlines in the Gulf of St. Lawrence, sound Florida's rivers, parcel tropical islands into plantation tracts, and mark boundaries with indigenous nations across the continental interior. Scaled to military standards of resolution, the maps they produced sought to capture the essential attributes of colonial spaces--their natural capacities for agriculture, navigation, and commerce--and give British officials the knowledge they needed to take command over colonization from across the Atlantic.Britain's vision of imperial control threatened to displace colonists as meaningful agents of empire and diminished what they viewed as their greatest historical accomplishment: settling the New World. As London's mapmakers published these images of order in breathtaking American atlases, Continental and British forces were already engaged in a violent contest over who would control the real spaces they represented.Accompanying Edelson's innovative spatial history of British America are online visualizations of more than 250 original maps, plans, and charts.

Things That Can and Cannot Be Said - Essays and Conversations (Paperback): Arundhati Roy, John Cusack Things That Can and Cannot Be Said - Essays and Conversations (Paperback)
Arundhati Roy, John Cusack
R186 R142 Discovery Miles 1 420 Save R44 (24%) Within 7 - 11 working days
The Scramble for Africa (Paperback, New Ed): Thomas Pakenham The Scramble for Africa (Paperback, New Ed)
Thomas Pakenham
R335 R287 Discovery Miles 2 870 Save R48 (14%) In stock

In 1880 the continent of Africa was largely unexplored by Europeans. Less than thirty years later, only Liberia and Ethiopia remained unconquered by them. The rest - 10 million square miles with 110 million bewildered new subjects - had been carved up by five European powers (and one extraordinary individual) in the name of Commerce, Christianity, 'Civilization' and Conquest. The Scramble for Africa is the first full-scale study of that extraordinary episode in history.

Decolonization - A Short History (Hardcover): Jan C Jansen, Jurgen Osterhammel Decolonization - A Short History (Hardcover)
Jan C Jansen, Jurgen Osterhammel; Translated by Jeremiah Riemer
R466 R404 Discovery Miles 4 040 Save R62 (13%) Within 7 - 13 working days

A concise and accessible history of decolonization in the twentieth century The end of colonial rule in Asia, Africa, and the Caribbean was one of the most important and dramatic developments of the twentieth century. In the decades after World War II, dozens of new states emerged as actors in global politics. Long-established imperial regimes collapsed, some more or less peacefully, others amid mass violence. This book takes an incisive look at decolonization and its long-term consequences, revealing it to be a coherent yet multidimensional process at the heart of modern history. Jan Jansen and Jurgen Osterhammel trace the decline of European, American, and Japanese colonial supremacy from World War I to the 1990s. Providing a comparative perspective on the decolonization process, they shed light on its key aspects while taking into account the unique regional and imperial contexts in which it unfolded. Jansen and Osterhammel show how the seeds of decolonization were sown during the interwar period and argue that the geopolitical restructuring of the world was intrinsically connected to a sea change in the global normative order. They examine the economic repercussions of decolonization and its impact on international power structures, its consequences for envisioning world order, and the long shadow it continues to cast over new states and former colonial powers alike. Concise and authoritative, Decolonization is the essential introduction to this momentous chapter in history, the aftershocks of which are still being felt today.

Backs to the Wall - The Battle of Sainte-Foy and the Conquest of Canada (Hardcover): D. Peter MacLeod Backs to the Wall - The Battle of Sainte-Foy and the Conquest of Canada (Hardcover)
D. Peter MacLeod
R595 R438 Discovery Miles 4 380 Save R157 (26%) Within 7 - 11 working days

The Battle of the Plains of Abraham in 1759 and the subsequent capitulation of Quebec set the stage for an equally significant French-British engagement in the struggle for northeastern North America, the Battle of Sainte-Foy. In the spring of 1760, after having suffered a brutal winter, Quebec garrison commander James Murray's troops were vulnerable and reduced to an army of skeletal invalids due to malnutrition and scurvy. Trapped in hostile territory and lacking confidence in the fortifications of Quebec, Murray planned to confront French attackers outside the walls. Instead of waiting at Montreal for the British to attack, Montcalm's successor, Francois-Gaston de Levis, returned to the plains for a rematch accompanied by every combatant available--French regulars, Canadian militia and First Peoples warriors. The ensuing Battle of Sainte-Foy was less a battle for territory than a struggle for survival between two equally desperate adversaries. If the British lost the battle, they would lose Quebec. If the French lost the battle, they would very likely lose Canada--both the French and the British had their backs to the wall. MacLeod presents this historical event in riveting detail, from the preparation and day-by-day actions during the engagement to the compelling siege of Quebec by land and ship. Backs to the Wall is an accessible and engaging account of an important episode in Canadian history."

Colonial South Africa and the Origins of the Racial Order (Paperback): Tim Keegan Colonial South Africa and the Origins of the Racial Order (Paperback)
Tim Keegan
R191 R164 Discovery Miles 1 640 Save R27 (14%) In stock

In this work of synthesis and reinterpretation, Timothy Keegan looks anew at the relatively neglected period of South African history before the mineral age - in particular the years of British rule up to the 1850s. For whereas a previous generation of historians saw the twentieth-century racial state emerging from the forces unleashed by the mineral revolution, Keegan argues that the roots lie in an earlier period, when the Cape was first integrated into the British empire of free trade of the early nineteenth century. Keegan's canvas is wide, his grasp of the historical literature magisterial, and his narrative is both eminently readable and skilful in handling a story that is complex and many-stranded. It is a story too that is strong in notable events - slave emancipation, the arrival of the 1820 British settlers, a series of frontier wars, the Great Trek of Boer emigrants - as well as in striking personalities, among them Dr John Philip, Andries Stockenstrom, John Fairbairn, Moshoeshoe and Sir Harry Smith.;In Keegan's pages these familiar historical landmarks and characters emerge in entirely novel ways, the subject of fresh interpretation and original insights.

Sol Plaatje's Native Life in South Africa - Past and Present (Paperback): Janet Remmington, Brian Willan, Bhekizizwe... Sol Plaatje's Native Life in South Africa - Past and Present (Paperback)
Janet Remmington, Brian Willan, Bhekizizwe Peterson
R380 R345 Discovery Miles 3 450 Save R35 (9%) In stock

First published in 1916, Sol Plaatje's Native Life in South Africa was written by one of the South Africa's most talented early 20th-century black leaders and journalists. Plaatje's pioneering book arose out of an early African National Congress campaign to protest against the discriminatory1913 Natives Land Act. Native Life vividly narrates Plaatje's investigative journeying into South Africa's rural heartlands to report on the effects of the Act and his involvement in the deputation to the British imperial government. At the same time it tells the bigger story of the assault on black rights and opportunities in the newly consolidated Union of South Africa - and the resistance to it. Originally published in war-time London, but about South Africa and its place in the world, Native Life travelled far and wide, being distributed in the United States under the auspices of prominent African-American W E B Du Bois. South African editions were to follow only in the late apartheid period and beyond. The aim of this multi-authored volume is to shed new light on how and why Native Life came into being at a critical historical juncture, and to reflect on how it can be read in relation to South Africa's heightened challenges today. Crucial areas that come under the spotlight in this collection include land, race, history, mobility, belonging, war, the press, law, literature, language, gender, politics, and the state.

In and Out of the Maasai Steppe (Paperback): Joy Stephens In and Out of the Maasai Steppe (Paperback)
Joy Stephens
R280 R259 Discovery Miles 2 590 Save R21 (7%) Within 4 - 10 working days

In and out of the Maasai Steppe looks at the Maasai women in the Maasai Steppe of Tanzania. The book explores their current plight - threatened by climate change - in the light of colonial history and post-independence history of land seizures. The book documents the struggles of a group of women to develop new livelihood income through their traditional beadwork. Voices of the women are shared as they talk about how it feels to share their husband with many co-wives, and the book examines gender, their beliefs, social hierarchy, social changes and in particular the interface between the Maasai and colonials.

Hidden Histories of Gordonia - Land Dispossession and Resistance in the Northern Cape, 1800-1990 (Paperback): Martin Legassick Hidden Histories of Gordonia - Land Dispossession and Resistance in the Northern Cape, 1800-1990 (Paperback)
Martin Legassick
R390 R353 Discovery Miles 3 530 Save R37 (9%) In stock

The Gordonia region of the Northern Cape Province has received relatively little attention from historians. In Hidden Histories of Gordonia: Land dispossession and resistance in the Northern Cape, 1800-1990, Martin Legassick explores aspects of the generally unknown 'brown' and 'black' history of the region. Emphasising the lives of ordinary people, his writing is also in part an exercise in 'applied history' - historical writing with a direct application to people's lives in the present. Tracing the indigenous history of Gordonia as well as the northward movement of Basters and whites from the western Cape through Bushmanland to the Orange River, the book presents accounts of family histories, episodes of indigenous resistance to colonisation, and studies of the ultimate imposition of racial segregation and land dispossession on the inhabitants of the region. A recurrent theme is the question of identity and how the extreme ethnic fluidity and social mixing apparent in earlier times crystallised in the colonial period into racial identities, until with fi nal conquest came imposed racial classification.

Emperor Shaka the Great - A Zulu Epic (Paperback): Mazisi Kunene Emperor Shaka the Great - A Zulu Epic (Paperback)
Mazisi Kunene
R295 R273 Discovery Miles 2 730 Save R22 (7%) Within 4 - 10 working days

In UNodumehlezi KaMenzi (Emperor Shaka the Great), which he wrote during this exile period, he positions Shaka as a legendary thinker, who had great skill as a strategic and military genius. This vision acknowledges and re-imagines Shaka as a unifying cultural and political force that defined the cohesive Zulu nation. Kunene projects Shaka into the mythical ancestral universe that affirms the deep cultural lineage of the African world view. This reprinted English edition is published with the isiZulu edition on the tenth anniversary of his death, embracing Kunene's original dream to have his work published as intended in the original isiZulu form. The symbolic and cultural significance of these publications begins a process of re-evaluating and recontextualising Kunene's writing oeuvre.

A British Lion in Zululand - Sir Garnet Wolseley in South Africa (Hardcover): William Wright A British Lion in Zululand - Sir Garnet Wolseley in South Africa (Hardcover)
William Wright
R571 R459 Discovery Miles 4 590 Save R112 (20%) Within 7 - 11 working days

Field Marshal Garnet Joseph Wolseley, 1st Viscount Wolseley KP, GCB, OM, GCMG, VD, PC (4 June 1833-25 March 1913) was an Anglo-Irish officer. The number of letters after his name indicate just how glittering his career was. What first made him a household name - he is the original 'Modern Major-General' - was campaigning in Africa. In just one year he captured the two most powerful and dangerous potentates on the continent: Cetshwayo, whose Zulus had humbled the British in many battles including Isandlwana; and Sekhukhune of the Bapedi, whose warriors had twice beaten white armies including a British one. Wolseley was ambitious, clever, lucky, insecure and a magnificent showman. The reader will love him or hate him as this arch-imperialist re-shapes southern Africa aided by a large cast of colourful and eccentric characters. (Men such as the adventurer John Dunn - who took 49 Zulu wives!) Based on wide original research, with field trips to Africa to explore long-forgotten battle sites and drawn extensively from hitherto unused material including over 600 of Sir Garnet's letters, many to his wife, A British Lion in Africa is a major addition to colonial history. William Wright's analysis of the 1879 Anglo-Bapedi War is the most detailed account available.and the chapters on the Zulu War including the capture of Cetshwayo and the Zulu Settlement break new ground. As the renowned American historian, Charles Ballard, has written, research into the end of the Zulu War and the disastrous settlement are a 'long-neglected facet' of colonial history. This is now no longer true.

River of Dark Dreams - Slavery and Empire in the Cotton Kingdom (Paperback): Walter Johnson River of Dark Dreams - Slavery and Empire in the Cotton Kingdom (Paperback)
Walter Johnson
R423 R329 Discovery Miles 3 290 Save R94 (22%) Within 7 - 11 working days
The Essential Saker - From the Trenches of the Emerging Multipolar World (Hardcover): The Saker The Essential Saker - From the Trenches of the Emerging Multipolar World (Hardcover)
The Saker; Foreword by Pepe Escobar
R649 Discovery Miles 6 490 Within 7 - 15 working days
Free Delivery
Pinterest Twitter Facebook Google+
You may like...
Autobiography of Thomas Jefferson
Thomas A. Jefferson Paperback R72 R62 Discovery Miles 620
How Australia Became British - Empire…
Howard T. Fry Paperback R339 R282 Discovery Miles 2 820
Why Did Europe Conquer the World?
Philip T. Hoffman Paperback R339 R282 Discovery Miles 2 820
The Sword and the Cross
Fergus Fleming Paperback R272 R233 Discovery Miles 2 330
An Empire on the Edge - How Britain Came…
Nick Bunker Paperback  (1)
R392 R324 Discovery Miles 3 240
Critique of Black Reason
Achille Mbembe Paperback R423 Discovery Miles 4 230
The Thirstland Trek, 1874-1881
Nicol Stassen Hardcover R738 R592 Discovery Miles 5 920
Roughing it - 1820 Settlers in Their Own…
Ralph Goldswain Paperback R298 Discovery Miles 2 980
The Dongan Papers, 1683-1688
Peter R. Christoph Hardcover R919 R725 Discovery Miles 7 250
The Andros Papers 1679-80 - C.T.Gehring
Peter R. Christoph, Florence A. Christoph Hardcover R1,268 R994 Discovery Miles 9 940

 

Loyalty partners