0
Your cart

Your cart is empty

Books

Not currently available

Uzale Nienia - Uzale Nienie, Nikotyna, Wziewne Rodki Odurzaj Ce, Narkomania, Dopalacze, Speedball, Zespo Uzale Nienia Od Internetu (Polish, Paperback) Loot Price: R265
Discovery Miles 2 650
Uzale Nienia - Uzale Nienie, Nikotyna, Wziewne Rodki Odurzaj Ce, Narkomania, Dopalacze, Speedball, Zespo Uzale Nienia Od...
Uzale Nienia - Uzale Nienie, Nikotyna, Wziewne Rodki Odurzaj Ce, Narkomania, Dopalacze, Speedball, Zespo Uzale Nienia Od...

Share your images

Uzale Nienia - Uzale Nienie, Nikotyna, Wziewne Rodki Odurzaj Ce, Narkomania, Dopalacze, Speedball, Zespo Uzale Nienia Od Internetu (Polish, Paperback)

R. D. O. Wikipedia, Rod O. Wikipedia

 (sign in to rate)
Loot Price R265 Discovery Miles 2 650

Bookmark and Share

Supplier out of stock. If you add it to your wishlist we will send you an email should it become available again.

rod o: Wikipedia. Strony: 26. Rozdzia y: Uzale nienie, Nikotyna, Wziewne rodki odurzaj ce, Narkomania, Dopalacze, Speedball, Zespo uzale nienia od internetu, Uzale nienie seksualne, Metadon, Leczenie uzale nie, Eteromania, Lekomania, Mi dzynarodowy Dzie Zapobiegania Narkomanii, Redukcja szkod, Kar shi, Kanaba, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia ania Narkomanii, Tanoreksja, Na og, Zdroj, Morfinizm, Wspo uzale nienie, Fonoholizm, Heroinizm, Anonimowi Uzale nieni od Gier Komputerowych, Alkoholizm i Narkomania, Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzale nie, Abstynencja, Tolerancja krzy owa, Reintegracja spo eczna, Flashback, Reintegracja zawodowa, Tolerancja odwrotna, Prekursor narkotyku, Permareksja, CELAD, Z oty strza, Addyktologia. Fragment: Dopalacze - stosowana w Polsce, potoczna nazwa ro nego rodzaju produktow zawieraj cych substancje psychoaktywne, ktore nie znajduj si na li cie rodkow kontrolowanych przez ustaw o przeciwdzia aniu narkomanii. Spo ycie ich ma na celu wywo anie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych. Podobne substancje w krajach anglosaskich s znane pod nazw designer drugs, za w krajach niemieckoj zycznych pod nazw designerdroge. Problem tzw. dopalaczy ma charakter ogolno wiatowy. Borykaj si z nim od co najmniej po owy lat 80. XX w. Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i wi kszo krajow Unii Europejskiej. rodki tego rodzaju s produkowane g ownie po to, aby omin obowi zuj ce zakazy antynarkotykowe, st d ich sk ad chemiczny ulega ci g ej ewolucji. Ponadto producenci tego rodzaju rodkow nie podaj zwykle ich pe nego sk adu chemicznego, za potencjalnych zwi zkow chemicznych o dzia aniu psychoaktywnym, ktore stosunkowo atwo jest otrzyma, jest co najmniej 12 tysi cy. W literaturze przedmiotu jest niewiele systematycznych bada nad rzeczywistym sk adem tych produktow. W wi kszo ci s to jedynie dane przyczynkowe, oparte na analizie produktow, ktorych spo ywanie spowodowa o czyj ci ...

General

Imprint: Books LLC, Wiki Series
Country of origin: United States
Release date: August 2011
First published: August 2011
Authors: R. D. O. Wikipedia • Rod O. Wikipedia
Dimensions: 246 x 189 x 2mm (L x W x T)
Format: Paperback - Trade
Pages: 28
ISBN-13: 978-1-231-85573-7
Barcode: 9781231855737
Languages: Polish
Categories: Books
Promotions
LSN: 1-231-85573-8

Is the information for this product incomplete, wrong or inappropriate? Let us know about it.

Does this product have an incorrect or missing image? Send us a new image.

Is this product missing categories? Add more categories.

Review This Product

No reviews yet - be the first to create one!

Loyalty partners