0
Your cart

Your cart is empty

Browse All departments
Price
  • R0 - R50 (287)
  • R50 - R100 (224)
  • R100 - R250 (264)
  • R250 - R500 (29)
  • R500+ (12)
  • -
Status
Format
Author / Contributor
Publisher

Books > Children's & Educational > Language & literature > Modern languages (other than English) > Modern language learning material

Kagiso Reader: Thloho kwano: Kereiti 1: Book 6 (Sotho, Southern, Paperback): B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby Kagiso Reader: Thloho kwano: Kereiti 1: Book 6 (Sotho, Southern, Paperback)
B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby
R45 R38 Discovery Miles 380 Save R7 (16%) Ships in 5 - 10 working days

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3). Le fumaneha ka dipuo tse latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele. Ditshwantsho tse takilweng ka bokgabane le ka mebalabala di thusa baithuti tswelopeleng ya ho ruteha ha bona. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, the Kagiso readers enable learners to develop literacy incrementally.

Toyitoyi Ya E Baka Taba, Reader 3 - Toyitoyi ya e baka taba: Reader 3: Gr 4 Gr 4 (Sotho, Southern, Paperback): Nthuseng Tsoeu Toyitoyi Ya E Baka Taba, Reader 3 - Toyitoyi ya e baka taba: Reader 3: Gr 4 Gr 4 (Sotho, Southern, Paperback)
Nthuseng Tsoeu
R106 R94 Discovery Miles 940 Save R12 (11%) Ships in 6 - 10 working days
Kagiso Reader: Ntwa (NCS): Grade 3: Book 2 (Tswana, Paperback): B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby Kagiso Reader: Ntwa (NCS): Grade 3: Book 2 (Tswana, Paperback)
B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby
R63 R54 Discovery Miles 540 Save R9 (14%) Ships in 5 - 10 working days

Dikwalwa tsa Kagiso ke tsa Aforika Borwa tse di lebesitsweng go Kgato ya Motheo (Kereiti R-3). Di fitlhelwa ka dipuo tse di latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele. Ka ditshwantsho tse di mebalabala e e bogegang, baithuti ba kgona go godisa kitso ya go bala le go kwala.Kagiso Readers is a South African graded reading scheme for the Foundation Phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, siSwati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and isiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, the Kagiso Readers enable learners to develop literacy incrementally.

Kusile, Stage 1 - Kusile : Stage 1: Reader Reader (Siswant, Paperback): Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona Kusile, Stage 1 - Kusile : Stage 1: Reader Reader (Siswant, Paperback)
Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona
R37 R33 Discovery Miles 330 Save R4 (11%) Ships in 6 - 10 working days
Pelong Ya Lerato: Grade 10 - 12: Drama (Sotho, Southern, Paperback): T. Letshaba Pelong Ya Lerato: Grade 10 - 12: Drama (Sotho, Southern, Paperback)
T. Letshaba
R124 R105 Discovery Miles 1 050 Save R19 (15%) Ships in 5 - 10 working days

Ditlamorao tsa ho hloka botshepehi hara banyalani di bosula e le ka nnete. Paleng ena re bona ka moo Thabang a hlanohelang dikano tsa hae tsa lenyalo nakong eo ho neng ho lebelletswe tse ngata ho tswa ho yena. O iphumana a ikentse tshotso dinaleng ka ho roba nyatsi ya hae lengole le hoja pejana motswalle wa hae Molefi a ile a leka ka thata ho mo hlaba malotsana. Mofumahadi wa hae wa lemo tse pedi, Sebolelo, o fetoha lehlatsipa la masisapelo ana nakong eo a neng a leka ho busetsa molamu sefateng ka yona. Hlaba kgobe ka lemao, mme o ipalle tshwantshiso ena hore o tle o ithuele tsebo e sa feleng.

Isikhuthali sengelosi yasekhaya : Gr 2: Reader (Xhosa, Staple bound): Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe Isikhuthali sengelosi yasekhaya : Gr 2: Reader (Xhosa, Staple bound)
Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe
R42 R38 Discovery Miles 380 Save R4 (10%) Ships in 6 - 10 working days
Imisindvo yetilwane: Stage 2: Reader (Siswant, Paperback): Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona Imisindvo yetilwane: Stage 2: Reader (Siswant, Paperback)
Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona
R45 R40 Discovery Miles 400 Save R5 (11%) Ships in 6 - 10 working days
Umvuyeleli ubonke: Gr 2: Reader (Xhosa, Paperback): Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe Umvuyeleli ubonke: Gr 2: Reader (Xhosa, Paperback)
Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe
R42 R38 Discovery Miles 380 Save R4 (10%) Ships in 6 - 10 working days
Yini Leyo? - Yini leyo?: Stage 2: Reader Siyakhula SiSwati Igadango 2 Readers (Siswant, Paperback): Jabulile Mkhatshwa, Gcina... Yini Leyo? - Yini leyo?: Stage 2: Reader Siyakhula SiSwati Igadango 2 Readers (Siswant, Paperback)
Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona 1
R45 R40 Discovery Miles 400 Save R5 (11%) Ships in 6 - 10 working days
Kagiso Reader: Buka ya Marie: Kereiti 1: Book 5 (Sotho, Southern, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Buka ya Marie: Kereiti 1: Book 5 (Sotho, Southern, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R45 R38 Discovery Miles 380 Save R7 (16%) Ships in 5 - 10 working days

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3). Le fumaneha ka dipuo tse latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele. Ditshwantsho tse takilweng ka bokgabane le ka mebalabala di thusa baithuti tswelopeleng ya ho ruteha ha bona. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, the Kagiso readers enable learners to develop literacy incrementally.

UNoMarikiriki neenhluthu zakhe: Stage 3: Reader (Ndebele, South, Paperback): Sindiwe Magona, Mncedi Ntuli, Gcina Mhlophe UNoMarikiriki neenhluthu zakhe: Stage 3: Reader (Ndebele, South, Paperback)
Sindiwe Magona, Mncedi Ntuli, Gcina Mhlophe
R83 R74 Discovery Miles 740 Save R9 (11%) Ships in 6 - 10 working days
Kagiso Reader: Bogolo le bonnye (NCS): Grade 1: Book 1 (Tswana, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Bogolo le bonnye (NCS): Grade 1: Book 1 (Tswana, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R54 R46 Discovery Miles 460 Save R8 (15%) Ships in 5 - 10 working days

Dikwalwa tsa Kagiso ke tsa Aforika Borwa tse di lebesitsweng go Kgato ya Motheo (Kereiti R-3). Di fitlhelwa ka dipuo tse di latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele. Ka ditshwantsho tse di mebalabala e e bogegang, baithuti ba kgona go godisa kitso ya go bala le go kwala. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the Foundation Phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, siSwati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and isiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, the Kagiso Readers enable learners to develop literacy incrementally.

Mafhungo Na Nganea Dza Tshulu (English, Venda, Paperback): W.M.R.D. Phophi Mafhungo Na Nganea Dza Tshulu (English, Venda, Paperback)
W.M.R.D. Phophi
R170 R144 Discovery Miles 1 440 Save R26 (15%) Ships in 5 - 10 working days
Kagiso Reader: Sebedisa hlooho ya hao!: Kereiti 3: Book 6 (Sotho, Southern, Paperback): B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby Kagiso Reader: Sebedisa hlooho ya hao!: Kereiti 3: Book 6 (Sotho, Southern, Paperback)
B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby
R55 R47 Discovery Miles 470 Save R8 (15%) Ships in 5 - 10 working days

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3). Le fumaneha ka dipuo tse latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele. Ditshwantsho tse takilweng ka bokgabane le ka mebalabala di thusa baithuti tswelopeleng ya ho ruteha ha bona. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, the Kagiso readers enable learners to develop literacy incrementally.

Kagiso Reader: Izinto ezindizayo (NCS): Grade 2: Book 7 (Zulu, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Izinto ezindizayo (NCS): Grade 2: Book 7 (Zulu, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R59 R50 Discovery Miles 500 Save R9 (15%) Ships in 5 - 10 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Nuwe Presteer in Afrikaans - Gr 10-12 (Afrikaans, Paperback): Marianne Peacock Nuwe Presteer in Afrikaans - Gr 10-12 (Afrikaans, Paperback)
Marianne Peacock
R202 R171 Discovery Miles 1 710 Save R31 (15%) Ships in 5 - 10 working days

Die nuwe uitgawe van Presteer in Afrikaans is hersien en bygewerk en sluit ten volle aan by die doelstellings van die Nasionale Kurrikulumverklaring (VOO) se Talekurrikulum. Onderwysers en leerders van Afrikaans eerste addisionele taal kan die boek met vrug as aanvullende material gebruik, veral ten opsigte van die bereiking van leeruitkoms 4: taal. Die nader drie leeruitkomste word egter ook betrek. Presteer in Afrikaans is 'n taalboek wat sterk aanbeveel word vir gebruik in die Afrikaans-klaskamer omdat dit leerders met die nodige kennis van die Afrikaanse grammatika en taalstrukture kan toerus. Dit is dus 'n nuttige hulpmiddel om die kritiese taalbewustheid van leerders te ontwikkel. Belangrike kenmerke: breedvoerige verduidelikings van alle taalstrukture en -konvensies; talle oefenings vir vaslegging, verryking en remediering; lyste van nuttige terme, afkortings en tipiese' 'slaggate'; verskeie vertaaloefeninge; aktiwiteite wat leerders aanmoedig om idiomaties korrek te skryf; verskeie voorbeelde van eksamenvraestelle; voorbeelde van algemene skryfstukke en -take.

Die halssnoer (Afrikaans, Paperback): Margaret Rowley Die halssnoer (Afrikaans, Paperback)
Margaret Rowley
R87 R74 Discovery Miles 740 Save R13 (15%) Ships in 5 - 10 working days
Ubonakele nenkomo: Gr 1: Reader (Xhosa, Paperback): O. Gaberone Ubonakele nenkomo: Gr 1: Reader (Xhosa, Paperback)
O. Gaberone
R35 R32 Discovery Miles 320 Save R3 (9%) Ships in 6 - 10 working days

UBonakele yinoveli efitjhani etlolwe ngelimi lesiNdebele nguMarcus Sikosana ekuthomeni kweminyake yama-90. Ukhuluma ngentatjana emayelana nemiraro, inselele kanye nobudisi obuqalana nabantwana bababelethi abatlhaleneko. This novelette was written by Marcus Sikosana in the early nineties. The story explores the challenges and hardships experienced by the children after a divorce.

Kagiso Reader: Ka moo o ka etsang dintho tsa pampiri ka teng: Kereiti 2: Book 8 (Sotho, Southern, Paperback): Barbara Coombe,... Kagiso Reader: Ka moo o ka etsang dintho tsa pampiri ka teng: Kereiti 2: Book 8 (Sotho, Southern, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R52 R44 Discovery Miles 440 Save R8 (15%) Ships in 5 - 10 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Ubusuku: Gr 1: Reader (Xhosa, Paperback): O. Gaberone Ubusuku: Gr 1: Reader (Xhosa, Paperback)
O. Gaberone
R35 R32 Discovery Miles 320 Save R3 (9%) Ships in 6 - 10 working days

Iza uzokuba nomntazanyana lo njengombana anelanga elimnandi. What happens on a very nice day? Follow the main character in this wordless picture book as she wakes up, until she goes to sleep.

Ngiswele emaphiko: Stage 1: Reader (Siswant, Paperback): Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona Ngiswele emaphiko: Stage 1: Reader (Siswant, Paperback)
Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona
R37 R33 Discovery Miles 330 Save R4 (11%) Ships in 6 - 10 working days
Kagiso Reader: Letlotlo kapa matlakala?: Kereiti 3: Book 5 (Sotho, Southern, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie... Kagiso Reader: Letlotlo kapa matlakala?: Kereiti 3: Book 5 (Sotho, Southern, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R55 R47 Discovery Miles 470 Save R8 (15%) Ships in 5 - 10 working days

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3). Le fumaneha ka dipuo tse latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele. Ditshwantsho tse takilweng ka bokgabane le ka mebalabala di thusa baithuti tswelopeleng ya ho ruteha ha bona. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, the Kagiso readers enable learners to develop literacy incrementally.

UKubi yinkwenkwezi (Xhosa, Staple bound): Lesley Beake, Diek Grobler UKubi yinkwenkwezi (Xhosa, Staple bound)
Lesley Beake, Diek Grobler
R76 R65 Discovery Miles 650 Save R11 (14%) Ships in 5 - 10 working days
Lerato Le Makatsang, Reader 2 - Lerato le makatsang: Reader 2: Gr 4 Gr 4 (Sotho, Southern, Paperback): Nthuseng Tsoeu Lerato Le Makatsang, Reader 2 - Lerato le makatsang: Reader 2: Gr 4 Gr 4 (Sotho, Southern, Paperback)
Nthuseng Tsoeu
R106 R94 Discovery Miles 940 Save R12 (11%) Ships in 6 - 10 working days
Maqheka a Phokojwe, Reader 1 - Maqheka a phokojwe: Reader 1: Gr 5 Gr 5 (Sotho, Southern, Staple bound): Nthuseng Tsoeu Maqheka a Phokojwe, Reader 1 - Maqheka a phokojwe: Reader 1: Gr 5 Gr 5 (Sotho, Southern, Staple bound)
Nthuseng Tsoeu
R132 R117 Discovery Miles 1 170 Save R15 (11%) Ships in 6 - 10 working days
Free Delivery
Pinterest Twitter Facebook Google+
You may like...
USibiya Ulahlekile
Una Koch Staple bound R164 R139 Discovery Miles 1 390
Ubusuku
Maureen Figlan, Linda Mahote, … Book R173 R146 Discovery Miles 1 460
Kagiso: Pret: Graad 1: Leesboek 8
Paperback  (1)
R50 R43 Discovery Miles 430
Kagiso: Zola se Haarsny: Graad 2…
Maggie Slingsby, Barbara Coombe Staple bound R57 R49 Discovery Miles 490
Kagiso: Maats: Graad R: Leesboek 1
M. Slingsby Paperback R50 R43 Discovery Miles 430
X-Kit Presteer! Om Die Aarde Aan Te Haal…
C. Janse van Rensburg, F. Vosloo, … Paperback R115 R98 Discovery Miles 980
Best Books gegradeerde leesreeks: Vlak 1…
Best Books Paneel Paperback R74 R64 Discovery Miles 640
HAT Handewoordeboek Van Die Afrikaanse…
Jana Luther, Fred Pheiffer, … Hardcover  (3)
R490 R411 Discovery Miles 4 110
Verneukpan: Grade 10
Jaco Jacobs Paperback R180 R152 Discovery Miles 1 520
X-Kit Presteer! Letterkunde Studiegids…
C. Du Toit, M Peacock Paperback R95 R81 Discovery Miles 810

 

Partners