0
Your cart

Your cart is empty

Browse All departments
Price
  • R0 - R50 (326)
  • R50 - R100 (183)
  • R100 - R250 (264)
  • R250 - R500 (18)
  • R500+ (12)
  • -
Status
Format
Author / Contributor
Publisher

Books > Children's & Educational > Language & literature > Modern languages (other than English) > Modern language learning material

Ukuba Ndandazile (Xhosa, Paperback): W.K. Tamsanqa Ukuba Ndandazile (Xhosa, Paperback)
W.K. Tamsanqa
R229 R203 Discovery Miles 2 030 Save R26 (11%) Shipped within 14 - 22 working days

A story of love, marriage, and conflict between tradition and Christianity.

Kagiso: Hardloop: Graad 1: Leesboek 2 (Afrikaans, Paperback): M. Slingsby Kagiso: Hardloop: Graad 1: Leesboek 2 (Afrikaans, Paperback)
M. Slingsby
R43 R36 Discovery Miles 360 Save R7 (16%) Shipped within 11 - 16 working days
Hanan - Die grondboontjieverkoper (Afrikaans, Paperback): Catherine House, Jiggs Snaddon-Wood Hanan - Die grondboontjieverkoper (Afrikaans, Paperback)
Catherine House, Jiggs Snaddon-Wood
R91 R77 Discovery Miles 770 Save R14 (15%) Shipped within 11 - 16 working days
Umabonakude: Gr 1: Reader (Xhosa, Staple bound): O. Gaberone Umabonakude: Gr 1: Reader (Xhosa, Staple bound)
O. Gaberone
R35 R32 Discovery Miles 320 Save R3 (9%) Shipped within 14 - 22 working days

IN

Uthando: Gr 1: Reader (Xhosa, Staple bound): O. Gaberone, Maureen Figlan, Linda Mahote, Nontsikelelo Tolashe Uthando: Gr 1: Reader (Xhosa, Staple bound)
O. Gaberone, Maureen Figlan, Linda Mahote, Nontsikelelo Tolashe
R35 R32 Discovery Miles 320 Save R3 (9%) Shipped within 14 - 22 working days

UNoluthando obizwa ngokuba nguThando uliqhayiya nebhongo kubazali bakhe. Thando's parents are very proud of her.

Lusuku Lwasipho Lolukhulu, Stage 1 - Lusuku lolukhlulu lasipho: Stage 1: Reader Reader (Siswant, Paperback): Jabulile... Lusuku Lwasipho Lolukhulu, Stage 1 - Lusuku lolukhlulu lasipho: Stage 1: Reader Reader (Siswant, Paperback)
Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona
R37 R33 Discovery Miles 330 Save R4 (11%) Shipped within 14 - 22 working days
Kagiso Reader: Matsatsi a tswalo: Kereiti 3: Book 3 (Sotho, Southern, Paperback): B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby Kagiso Reader: Matsatsi a tswalo: Kereiti 3: Book 3 (Sotho, Southern, Paperback)
B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby
R47 R40 Discovery Miles 400 Save R7 (15%) Shipped within 11 - 16 working days

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3). Le fumaneha ka dipuo tse latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele. Ditshwantsho tse takilweng ka bokgabane le ka mebalabala di thusa baithuti tswelopeleng ya ho ruteha ha bona. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, the Kagiso readers enable learners to develop literacy incrementally.

Moipolai (Paperback): I.I. Leseyane Moipolai (Paperback)
I.I. Leseyane
R126 R107 Discovery Miles 1 070 Save R19 (15%) Shipped within 11 - 16 working days

Buka eno e bua ka ga botshelo, lerato le ditshwetso tseo e di tsayang mo botshelong, tseo di ka re tsweletsang kgotsa gongwe tsa re se tsweletse. Tseno di bonala mo botshelong jwa ga Moipolai, yo o tlhokileng keltso ya basadi e e siameng, mme kwa pheltsong ya nna tota Moipolai yo o sa lelelweng...A novel about life, love an the choices we make that can result in either success or failure.

Kagiso Reader: Ba losika (NCS): Grade R: Book 2 (Tswana, Paperback): B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby Kagiso Reader: Ba losika (NCS): Grade R: Book 2 (Tswana, Paperback)
B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 11 - 16 working days

Dikwalwa tsa Kagiso ke tsa Aforika Borwa tse di lebesitsweng go Kgato ya Motheo (Kereiti R-3). Di fitlhelwa ka dipuo tse di latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele. Ka ditshwantsho tse di mebalabala e e bogegang, baithuti ba kgona go godisa kitso ya go bala le go kwala.Kagiso Readers is a South African graded reading scheme for the Foundation Phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, siSwati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and isiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, the Kagiso Readers enable learners to develop literacy incrementally.

Moenie krap nie!: Gr 4: Leesboek (Afrikaans, Paperback): Ann Walton Moenie krap nie!: Gr 4: Leesboek (Afrikaans, Paperback)
Ann Walton
R71 R60 Discovery Miles 600 Save R11 (15%) Shipped within 11 - 16 working days
Lumkela ingoza: Gr 1: Reader (Xhosa, Paperback): Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe Lumkela ingoza: Gr 1: Reader (Xhosa, Paperback)
Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe
R35 R32 Discovery Miles 320 Save R3 (9%) Shipped within 14 - 22 working days

Le noveli ichaphazela imiba emininzi edla umzi equka uGawulayo nentsholongwane yakhe, ukulingana ngokwesini, neminye imiba etshis'ibunzi kule mihla. Le ncwadi inamanqaku amalunga nohlalutyo lweenoveli. This novel covers issues such as HIV and AIDS, gender and other topical issues that affect our communities. It also provides notes on the analysis of novels.

Kagiso Reader: u-Annie usiza abangani bakhe: Grade 1: Book 14 (Zulu, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: u-Annie usiza abangani bakhe: Grade 1: Book 14 (Zulu, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 11 - 16 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Kagiso Reader: Uhambo: Grade 1: Book 10 (Zulu, Staple bound): B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby Kagiso Reader: Uhambo: Grade 1: Book 10 (Zulu, Staple bound)
B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 11 - 16 working days

Izincwadi zakwaKagiso yimisebenzi yokufunda ehleliwe yaseNingizimu Afrika ebhekiswe emazingeni aphansi emfundo (Izigaba R-3). Lezi zincwadi ziyatholakala ngalezi zilimi ezilandelayo: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi kanye nesiNdebeleKagiso Readers is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, siSwati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and isiNdebele set.

Disasarakane - Northern Sotho novel (Sotho, Northern, Paperback): S.M. Ramaboea Disasarakane - Northern Sotho novel (Sotho, Northern, Paperback)
S.M. Ramaboea
R163 R138 Discovery Miles 1 380 Save R25 (15%) Shipped within 11 - 16 working days

Batswadi ba bantsi ba na le kholofelo ka bana ba bona mola bana le bona ba na le tseo ba di holofetsego. Pukung ye re anegelwa ka baratani bao ba lwago le malapa a bona gore ba nyalane. Most parents have high hopes for their loved ones - and their children often have other plans. In this fascinating story, we are told of lovers who fight their families to marry the one they love.

Inenekazi lodumo: Gr 3: Reader (Xhosa, Paperback): Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe Inenekazi lodumo: Gr 3: Reader (Xhosa, Paperback)
Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe
R67 R60 Discovery Miles 600 Save R7 (10%) Shipped within 14 - 22 working days

UMizana uyaphoxeka ade asinde cebetshu nasezingozini ngenxa yokungasazi isiNgesi. Uyakhula ke afunde ngenyameko esikolweni. Namhlanje ufunda iindaba zangokuhlwa kumabonakude, ngesisulungekileyo sona isiNgesi. Mizana is embarrassed because she does not understand English. She grows up and learns diligently at school. Today she is a TV presenter and she reads English news very well.

Kagiso Reader: Ditsala (NCS): Grade 1: Book 1 (Tswana, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Ditsala (NCS): Grade 1: Book 1 (Tswana, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 11 - 16 working days

Dikwalwa tsa Kagiso ke tsa Aforika Borwa tse di lebesitsweng go Kgato ya Motheo (Kereiti R-3). Di fitlhelwa ka dipuo tse di latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele. Ka ditshwantsho tse di mebalabala e e bogegang, baithuti ba kgona go godisa kitso ya go bala le go kwala. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, siSwati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and isiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, the Kagiso readers enable learners to develop literacy incrementally.

Khetsiwe Uyatikhetsela, Stage 2 - Khetsiwe uyatikhetsela: Stage 2: Reader Reader (Siswant, Paperback): Jabulile Mkhatshwa,... Khetsiwe Uyatikhetsela, Stage 2 - Khetsiwe uyatikhetsela: Stage 2: Reader Reader (Siswant, Paperback)
Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona
R45 R40 Discovery Miles 400 Save R5 (11%) Shipped within 14 - 22 working days
Sejamonna ha se mo qete (Sotho, Southern, Book): Maake Sejamonna ha se mo qete (Sotho, Southern, Book)
Maake
R178 R151 Discovery Miles 1 510 Save R27 (15%) Shipped within 11 - 16 working days

Pale ena e bontsha diketsahalo tsa diphudueho le mohono oo baithuti ba dikoletjheng ba iphumanang ba le ka hara ona. Thabiso o tebelwa ka baka la tsona. Mohono, boqhekanyetsi le kgalefo di hlahisitswe ka bokgeleke bo makatsang. Thabiso is expelled from college, and he later finds his life plagued as a result of scheming, deception and passion. The author skilfully weaves his novel around this story.

Indvodza nengwenya: Stage 2: Reader (Siswant, Paperback): Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona Indvodza nengwenya: Stage 2: Reader (Siswant, Paperback)
Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona
R45 R40 Discovery Miles 400 Save R5 (11%) Shipped within 14 - 22 working days
Kagiso Reader: Yini okujabulisayo (NCS): Grade 1: Book 8 (Zulu, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Yini okujabulisayo (NCS): Grade 1: Book 8 (Zulu, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 11 - 16 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Kagiso Reader: Leino: Kereiti 2: Book 2 (Sotho, Southern, Paperback): B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby Kagiso Reader: Leino: Kereiti 2: Book 2 (Sotho, Southern, Paperback)
B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby
R43 R36 Discovery Miles 360 Save R7 (16%) Shipped within 11 - 16 working days

Letoto la padiso tsa Kagiso ke la dingolwa tsa Aforika Borwa tse hlophiseditsweng mohato wa mathomo (Kereiti R-3). Le fumaneha ka dipuo tse latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele. Ditshwantsho tse takilweng ka bokgabane le ka mebalabala di thusa baithuti tswelopeleng ya ho ruteha ha bona. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, the Kagiso readers enable learners to develop literacy incrementally.

Kagiso Reader: Kha ri tambe (NCS): Grade 1: Book 7 (Venda, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Kha ri tambe (NCS): Grade 1: Book 7 (Venda, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 11 - 16 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Kagiso Reader: A thi i wani (NCS): Grade 1: Book 9 (Venda, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: A thi i wani (NCS): Grade 1: Book 9 (Venda, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 11 - 16 working days

Mutevhe wa Kagiso ndi tshikimu tsha u vhala tsha Afrika Tshipembe tsha Vhuimo ha Mutheo (Gireidi R-3). U a wanala nga nyambo dzi tevhelaho: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi na IsiNdebele Dzo nakiswa nga mivhala na nyolo, nahone dzi konisa vhagudi u vhala na u pwala zwavhu.i. The Kagiso Series is a South African graded reading scheme for the Foundation Phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, siSwati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and isiNdebele .Colourful and beautifully illustrated, it enables learners to develop literacy incrementally.

Kagiso Reader: Usuku lwethu: Grade 1: Book 13 (Zulu, Staple bound): B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby Kagiso Reader: Usuku lwethu: Grade 1: Book 13 (Zulu, Staple bound)
B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 11 - 16 working days

Izincwadi zakwaKagiso yimisebenzi yokufunda ehleliwe yaseNingizimu Afrika ebhekiswe emazingeni aphansi emfundo (Izigaba R-3). Lezi zincwadi ziyatholakala ngalezi zilimi ezilandelayo: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi kanye nesiNdebeleKagiso Readers is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, siSwati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and isiNdebele set.

Kagiso Reader: a hi tlangeni (NCS): Grade R: Book 7 (Tsonga, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: a hi tlangeni (NCS): Grade R: Book 7 (Tsonga, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 11 - 16 working days

Tibuku to hlaya ta Kagiso i tibuku to hlawuleka ta laha Afrika-Dzonga. (Ntlawa wa R-3) Tibuku leti ti kumeka hi tindzimi leti landzelaka: Xinghezi, Xibunu, Xiswazi, Xitsonga, Xivenda, Xizulu, Xisuthu, Xishoza, Xitswana, Xipedi na Xindhevele. Tubuku leti ti na swifaniso swo khavisiwa, ti pfuneta swinene ku tlakusa ntivo-ku-hlaya eka vadyondzi. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the Foundation Phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, SiSwati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele.

Free Delivery
Pinterest Twitter Facebook Google+
You may like...
X-Kit Achieve! Literature Study Guide…
M. Nkohla, L.L. Kwatsha Paperback R95 R81 Discovery Miles 810
X-Kit Presteer! Letterkunde Studiegids…
Z. Kock, R Hugo Paperback R95 R81 Discovery Miles 810
HAT Handewoordeboek Van Die Afrikaanse…
Jana Luther, Fred Pheiffer, … Hardcover  (3)
R490 R401 Discovery Miles 4 010
Kagiso: Maats: Graad R: Leesboek 1
M. Slingsby Paperback R43 R36 Discovery Miles 360
X-Kit Presteer! Letterkunde Studiegids…
C. Du Toit, M Peacock Paperback R95 R81 Discovery Miles 810
X-Kit Presteer! Om Die Aarde Aan Te Haal…
C. Janse van Rensburg, F. Vosloo, … Paperback R115 R98 Discovery Miles 980
My ma haat televisie: Gr 6: Leesboek
Polly Maxwell Paperback R81 R69 Discovery Miles 690
USibiya Ulahlekile
Una Koch Staple bound R153 R130 Discovery Miles 1 300
X-Kit Presteer! Letterkunde Studiegids…
E. Steyn Paperback R95 R81 Discovery Miles 810
X-Kit Presteer! Lien Se Lankstaanskoene…
D. Van der Walt, R. Gouws Paperback R95 R81 Discovery Miles 810

 

Partners