0
Your cart

Your cart is empty

Browse All departments
Price
  • R0 - R50 (334)
  • R50 - R100 (193)
  • R100 - R250 (259)
  • R250 - R500 (25)
  • R500+ (12)
  • -
Status
Format
Author / Contributor
Publisher

Books > Children's & Educational > Language & literature > Modern languages (other than English) > Modern language learning material

USenzo, Mtlhorisi, Stage 2 - Usenzo, mtlhorisi: Stage 2: Reader Reader (Ndebele, South, Paperback): Sindiwe Magona, Mncedi... USenzo, Mtlhorisi, Stage 2 - Usenzo, mtlhorisi: Stage 2: Reader Reader (Ndebele, South, Paperback)
Sindiwe Magona, Mncedi Ntuli, Gcina Mhlophe
R45 R40 Discovery Miles 400 Save R5 (11%) Ships in 6 - 10 working days

Ngentliziyokazi ebukhulu bungange Afrika, uMama Jumbo ufika kwindlela iZanzibar ezimisele ukwakha indlu, enze abahlobo abatsha aze ahlale khona. Kwizahluko ezinomdla ezihlanu, uNiki Daly wazisa abadlali abanomtsalane kwaye abonwabisayo kubantwana beminyaka yonke. Wamkelekile kwindlela iZanzibar! With a heart as big as Africa, Mama Jumbo arrives on Zanzibar Road ready to build a house, make new friends and settle down. Come to Zanzibar Road, and meet a colourful and entertaining cast of characters who will delight children of all ages.

Kagiso Reader: e tla mo (NCS): Grade 1: Book 6 (Sotho, Northern, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: e tla mo (NCS): Grade 1: Book 6 (Sotho, Northern, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Ships in 5 - 10 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Kagiso Reader: Ntwa (NCS): Grade 3: Book 2 (Sotho, Northern, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Ntwa (NCS): Grade 3: Book 2 (Sotho, Northern, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R59 R50 Discovery Miles 500 Save R9 (15%) Ships in 5 - 10 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Alex En Die Geheime Kristal (Afrikaans, Paperback): H. du Preez, H. Koornhof, H. Schoeman Alex En Die Geheime Kristal (Afrikaans, Paperback)
H. du Preez, H. Koornhof, H. Schoeman
R125 R106 Discovery Miles 1 060 Save R19 (15%) Ships in 5 - 10 working days

Hierdie reeks vir addisionele taal-leerders van Afrikaans is volledig herwerk om te voldoen aan die vereistes van die hersiene nasionale kurrikulum en bevat 'n verskeidenheid interaktiewe material om leerder te boei. Die aktiwiteite in die leerderboek is rondom woordspeletjies, aksieliedjies, rympies, strokies, stories en ander interessante brokkies gebou om te verseker dat die leerders nooit 'n vervelige oomblik in die klas beleef nie. So word die ses leeruitkomste vir die leerarea tale (luister, praat, lees en kyk, skryf, dink en redeneer, en taalstruktuur en -gebruik) op 'n geintegreerde wyse ontwikkel. In hierdie nuwe uitgawe is baie aandag aan leeruitkoms 6 (taalstruktuur en -gebruik) geskenk, met 'n deeglike uiteensetting van taalreels en -konstruksies agter in die titel. Kleurvolle en humoristiese voorstellings in die leerderboek verseker nie net dat visuele geletterdheid aangemoedig word nie, maar bevorder ook kritiese denke en redeneervaardighede op 'n speelse manier. Die Kaperjol-reeks bied 'n prettige aanslag tot leer wat op 'n natuurlike wyse met ander leerareas integreer. Verder bied dit leerders ook die geleentheid om hulself te assesseer en om die doelstellings van uitkomsgebaseerde onderwys te verwesenlik. In die onderwysergids is daar inligting oor die Hersiene Nasionale Kurrikulum, assesseringsriglyne en blaaie om te verseker dat alle leeruikomste en assesseringstandaarde van die leerarea Tale verwesenlik word, uitbreidingsaktiwiteite en riglyne oor hoe om taalverwerwing binne die kommunikatiewe benadering te verseker. In die ryklik geillustreerde Kaperjol-leesboeke wat spesifiek vir leerder van die addisionele taal geskryf is, word boeiende stories vir die eerste keer toeganklik. Nie net word die leerders se verbeelding geprikkel nie, maar taalstrukture en woordeskat word ook vasgele.

Kagiso Reader: Xihlamariso (NCS): Grade 1: Book 12 (Tsonga, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Xihlamariso (NCS): Grade 1: Book 12 (Tsonga, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Ships in 5 - 10 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Celile, sibheva: Stage 2: Reader (Siswant, Paperback): Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona Celile, sibheva: Stage 2: Reader (Siswant, Paperback)
Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona
R45 R40 Discovery Miles 400 Save R5 (11%) Ships in 6 - 10 working days
Kagiso Reader: Ha ke e fumane: Kereiti 1: Book 9 (Sotho, Southern, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Ha ke e fumane: Kereiti 1: Book 9 (Sotho, Southern, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R39 R33 Discovery Miles 330 Save R6 (15%) Ships in 5 - 10 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Kagiso Reader: Matsatsi a matswalo (NCS): Grade 3: Book 3 (Sotho, Northern, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie... Kagiso Reader: Matsatsi a matswalo (NCS): Grade 3: Book 3 (Sotho, Northern, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R59 R50 Discovery Miles 500 Save R9 (15%) Ships in 5 - 10 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Kagiso Reader: Buku ya Mariya (NCS): Grade R: Book 5 (Tsonga, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Buku ya Mariya (NCS): Grade R: Book 5 (Tsonga, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Ships in 5 - 10 working days

Tibuku to hlaya ta Kagiso i tibuku to hlawuleka ta laha Afrika-Dzonga. (Ntlawa wa R-3) Tibuku leti ti kumeka hi tindzimi leti landzelaka: Xinghezi, Xibunu, Xiswazi, Xitsonga, Xivenda, Xizulu, Xisuthu, Xishoza, Xitswana, Xipedi na Xindhevele. Tubuku leti ti na swifaniso swo khavisiwa, ti pfuneta swinene ku tlakusa ntivo-ku-hlaya eka vadyondzi. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the Foundation Phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, SiSwati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele.

Kagiso Reader: Kaya ra mina (NCS): Grade 1: Book 4 (Tsonga, Paperback): B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby Kagiso Reader: Kaya ra mina (NCS): Grade 1: Book 4 (Tsonga, Paperback)
B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Ships in 5 - 10 working days

Tibuku to hlaya ta Kagiso i tibuku to hlawuleka ta laha Afrika-Dzonga. (Ntlawa wa R-3) Tibuku leti ti kumeka hi tindzimi leti landzelaka: Xinghezi, Xibunu, Xiswazi, Xitsonga, Xivenda, Xizulu, Xisuthu, Xishoza, Xitswana, Xipedi na Xindhevele. Tubuku leti ti na swifaniso swo khavisiwa, ti pfuneta swinene ku tlakusa ntivo-ku-hlaya eka vadyondzi. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the Foundation Phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, SiSwati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele.

Indoda Nengwenya, Stage 2 - Reader (Ndebele, South, Paperback): Sindiwe Magona, Mncedi Ntuli, Gcina Mhlophe Indoda Nengwenya, Stage 2 - Reader (Ndebele, South, Paperback)
Sindiwe Magona, Mncedi Ntuli, Gcina Mhlophe
R45 R40 Discovery Miles 400 Save R5 (11%) Ships in 6 - 10 working days
Tintfo lengititsandzako: Stage 2: Reader (Siswant, Paperback): Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona Tintfo lengititsandzako: Stage 2: Reader (Siswant, Paperback)
Jabulile Mkhatshwa, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona
R45 R40 Discovery Miles 400 Save R5 (11%) Ships in 6 - 10 working days
Kagiso Reader: Siza (NCS): Grade 1: Book 2 (Zulu, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Siza (NCS): Grade 1: Book 2 (Zulu, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Ships in 5 - 10 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Kagiso Reader: Siku ra hina (NCS): Grade 1: Book 13 (Tsonga, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Siku ra hina (NCS): Grade 1: Book 13 (Tsonga, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Ships in 5 - 10 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Ungcukana Nabahlobo Bakhe, Reader 2 - Ungcukana nabahlobo bakhe: Reader 2: Gr 6 Gr 6 (Xhosa, Paperback): Nomakhaya Tyatyeka, S.... Ungcukana Nabahlobo Bakhe, Reader 2 - Ungcukana nabahlobo bakhe: Reader 2: Gr 6 Gr 6 (Xhosa, Paperback)
Nomakhaya Tyatyeka, S. Magona, K. Sigenu
R126 R112 Discovery Miles 1 120 Save R14 (11%) Ships in 6 - 10 working days
Nhlawulo Wa Risana, Stage 2 - Nhlawulo wa risana: Stage 2: Reader Reader (Tsonga, Paperback): Roselet Tlakula-Netshilata, Gcina... Nhlawulo Wa Risana, Stage 2 - Nhlawulo wa risana: Stage 2: Reader Reader (Tsonga, Paperback)
Roselet Tlakula-Netshilata, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona
R59 R53 Discovery Miles 530 Save R6 (10%) Ships in 6 - 10 working days
Kagiso Reader: Marapo (NCS): Grade 2: Book 6 (Tswana, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Marapo (NCS): Grade 2: Book 6 (Tswana, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R55 R47 Discovery Miles 470 Save R8 (15%) Ships in 5 - 10 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Kagiso Reader: Leino (NCS): Grade 2: Book 2 (Sotho, Northern, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Leino (NCS): Grade 2: Book 2 (Sotho, Northern, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R55 R47 Discovery Miles 470 Save R8 (15%) Ships in 5 - 10 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Kagiso Reader: Vanghana (NCS): Grade R: Book 1 (Venda, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Vanghana (NCS): Grade R: Book 1 (Venda, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Ships in 5 - 10 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Kagiso Reader: Marapo (NCS): Grade 2: Book 6 (Sotho, Northern, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Marapo (NCS): Grade 2: Book 6 (Sotho, Northern, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R55 R47 Discovery Miles 470 Save R8 (15%) Ships in 5 - 10 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Lesea Le Nna, Stage 1 - Lesea le nna: Stage 1: Reader Reader (Tswana, Paperback): Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona Lesea Le Nna, Stage 1 - Lesea le nna: Stage 1: Reader Reader (Tswana, Paperback)
Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona
R49 R44 Discovery Miles 440 Save R5 (10%) Ships in 6 - 10 working days
Kagiso Reader: Asidlaleni (NCS): Grade 1: Book 7 (Zulu, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Asidlaleni (NCS): Grade 1: Book 7 (Zulu, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Ships in 5 - 10 working days

Ilandelano le-Kagiso lihlelo lokufunda leSewula Afrika elihlelelwe isiGabasisekelo (Amagreyidi R-3). Litholakala ngamalimi alandelako: i-English, i-Afrikaans, iSiswati, iXitsonga, iTshivenda, isiZulu, iSesotho, isiXhosa, iSetswana, iSepedi nesiNdebele. Imifanekiso emihle nemibalabala, yenza bona abafundi bakghone ukuthuthukisa ukufunda kwabo ngendlela engezekileko. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the Foundation Phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, siSwati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and IsiNdebele. Illustrated, the Kagiso Readers enable learners to develop literacy incrementally.

Kagiso Reader: Sibi o thusa ditsala tsa gagwe (NCS): Grade 1: Book 14 (Tswana, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore,... Kagiso Reader: Sibi o thusa ditsala tsa gagwe (NCS): Grade 1: Book 14 (Tswana, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Ships in 5 - 10 working days

Dikwalwa tsa Kagiso ke tsa Aforika Borwa tse di lebesitsweng go Kgato ya Motheo (Kereiti R-3). Di fitlhelwa ka dipuo tse di latelang: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi le IsiNdebele. Ka ditshwantsho tse di mebalabala e e bogegang, baithuti ba kgona go godisa kitso ya go bala le go kwala. Kagiso readers is a South African graded reading scheme for the Foundation Phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, siSwati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and isiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, the Kagiso Readers enable learners to develop literacy incrementally.

Kagiso Reader: Legae la me (NCS): Grade R: Book 4 (Tswana, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Legae la me (NCS): Grade R: Book 4 (Tswana, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Ships in 5 - 10 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Leesfees: Gr 7: Leestekste - Eerste addisionele taal (Afrikaans, Staple bound): Leesfees: Gr 7: Leestekste - Eerste addisionele taal (Afrikaans, Staple bound)
R88 R75 Discovery Miles 750 Save R13 (15%) Ships in 5 - 10 working days
Free Delivery
Pinterest Twitter Facebook Google+
You may like...
X-Kit Presteer! Letterkunde Studiegids…
C. Du Toit, M Peacock Paperback R95 R81 Discovery Miles 810
Best Books gegradeerde leesreeks: Vlak 1…
Best Books Paneel Paperback R70 R61 Discovery Miles 610
Ubusuku
Maureen Figlan, Linda Mahote, … Book R162 R137 Discovery Miles 1 370
Verneukpan: Grade 10
Jaco Jacobs Paperback R168 R142 Discovery Miles 1 420
Kagiso: My huis: Graad 1: Leesboek 4
M. Slingsby Paperback R43 R36 Discovery Miles 360
USibiya Ulahlekile
Una Koch Staple bound R153 R130 Discovery Miles 1 300
X-Kit Presteer! Om Die Aarde Aan Te Haal…
C. Janse van Rensburg, F. Vosloo, … Paperback R115 R98 Discovery Miles 980
Kagiso: Marie se boek: Graad R: Leesboek…
M. Slingsby Paperback R43 R36 Discovery Miles 360
X-Kit Presteer! Afrikaans Huistaal Graad…
Ilze Lingenfelder, Adinda Vermaak Paperback R140 R119 Discovery Miles 1 190
HAT Handewoordeboek Van Die Afrikaanse…
Jana Luther, Fred Pheiffer, … Hardcover  (3)
R490 R411 Discovery Miles 4 110

 

Partners