0
Your cart

Your cart is empty

Browse All departments
Price
  • R0 - R50 (326)
  • R50 - R100 (183)
  • R100 - R250 (264)
  • R250 - R500 (18)
  • R500+ (12)
  • -
Status
Format
Author / Contributor
Publisher

Books > Children's & Educational > Language & literature > Modern languages (other than English) > Modern language learning material

Kagiso Reader: Hayani hanga (NCS): Grade R: Book 4 (Venda, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Hayani hanga (NCS): Grade R: Book 4 (Venda, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 10 - 15 working days

Mutevhe wa Kagiso ndi tshikimu tsha u vhala tsha Afrika Tshipembe tsha Vhuimo ha Mutheo (Gireidi R-3). U a wanala nga nyambo dzi tevhelaho: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi na IsiNdebele Dzo nakiswa nga mivhala na nyolo, nahone dzi konisa vhagudi u vhala na u pwala zwavhu.i. The Kagiso series is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, siSwati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and isiNdebele. Colourful and beautifully illustrated, it enables learners to develop literacy incrementally.

Zatoyitoya Izithelo!, Reader 3 - Zatoyitoya izithelo!: Reader 3: Gr 4 Gr 4 (Zulu, Paperback): Zandile Radebe, Tozi Buthelezi,... Zatoyitoya Izithelo!, Reader 3 - Zatoyitoya izithelo!: Reader 3: Gr 4 Gr 4 (Zulu, Paperback)
Zandile Radebe, Tozi Buthelezi, Fikile Khuboni
R98 R87 Discovery Miles 870 Save R11 (11%) Shipped within 13 - 21 working days

Ngifile yinsini! He, wake wazibona wena izithelo nohlaza kugxoba itoyitoyi? Mina ngangazi abantu kuphela abakhalaza ngale ndlela, naboke o-aphula bathi, ngeke! Nawe bazokufundisa okuthile. Balalele!Vegetables are on the march where are they going? What do

Abahlobo abathathu netekisi (Xhosa, Paperback): Maryanne Bester Abahlobo abathathu netekisi (Xhosa, Paperback)
Maryanne Bester
R167 R141 Discovery Miles 1 410 Save R26 (16%) Shipped within 10 - 15 working days

Le ntsomi uzakuyifunda umbhali wayo wayibaliselwa ngowayekhokela kwitekisi yeziqithi zeComores. Yenye yeentsomi ezibaliswa kulo lonke eli leAfrika, ukusuka eNigeria ukuya kuthi xha kwiiComores kuzokuthi ga eMzantsi Afrika. 'Three Friends and a Taxi' is a tale told all across Africa, from Nigeria to the Comores to South Africa, and belongs to all of Africa and its people.

Iinunwana: Stage 3: Reader (Ndebele, South, Paperback): Sindiwe Magona, Mncedi Ntuli, Gcina Mhlophe Iinunwana: Stage 3: Reader (Ndebele, South, Paperback)
Sindiwe Magona, Mncedi Ntuli, Gcina Mhlophe
R75 R67 Discovery Miles 670 Save R8 (11%) Shipped within 13 - 21 working days
Ri Xile, Stage 1 - Ri xile: Stage 1: Reader Ri Xile (Tsonga, Paperback): Roselet Tlakula-Netshilata, Gcina Mhlophe, Sindiwe... Ri Xile, Stage 1 - Ri xile: Stage 1: Reader Ri Xile (Tsonga, Paperback)
Roselet Tlakula-Netshilata, Gcina Mhlophe, Sindiwe Magona
R49 R44 Discovery Miles 440 Save R5 (10%) Shipped within 13 - 21 working days
Kagiso Reader: Izincwadi ezimbili (NCS): Grade 2: Book 1 (Zulu, Paperback): B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby Kagiso Reader: Izincwadi ezimbili (NCS): Grade 2: Book 1 (Zulu, Paperback)
B. Coombe, H. Moore, M. Slingsby
R55 R47 Discovery Miles 470 Save R8 (15%) Shipped within 10 - 15 working days

Izincwadi zakwaKagiso yimisebenzi yokufunda ehleliwe yaseNingizimu Afrika ebhekiswe emazingeni aphansi emfundo (Izigaba R-3). Lezi zincwadi ziyatholakala ngalezi zilimi ezilandelayo: English, Afrikaans, Siswati, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, Sesotho, IsiXhosa, Setswana, Sepedi kanye nesiNdebeleKagiso Readers is a South African graded reading scheme for the foundation phase (Grades R-3). It is available in the following languages: English, Afrikaans, siSwati, Xitsonga, Tshivenda, isiZulu, Sesotho, isiXhosa, Setswana, Sepedi and isiNdebele set.

I Vutomi (Tsonga, Paperback): Lubisi I Vutomi (Tsonga, Paperback)
Lubisi
R186 R157 Discovery Miles 1 570 Save R29 (16%) Shipped within 10 - 15 working days

Billy, muleteri eyunivhesiti ya N'walunga wa hlaseriwa hi swigevenga. Maphorisa ya nghenela pfhumba ro hlotana ni swigevenga lewi. Nyimpi ya kona yi va leyikulu swinene. Soe gangsters attack Billy, a lecturer at the University of the North. Policemen try and search for them and a fullscale conflict erupts.

Abangani Beqiniso, Reader 2 - Abangani beqiniso: Reader 2: Gr 5 Gr 5 (Zulu, Staple bound): Zandile Radebe, F. Khuboni Abangani Beqiniso, Reader 2 - Abangani beqiniso: Reader 2: Gr 5 Gr 5 (Zulu, Staple bound)
Zandile Radebe, F. Khuboni
R122 R109 Discovery Miles 1 090 Save R13 (11%) Shipped within 13 - 21 working days
Nyana Wam! Nyana Wam! (Xhosa, Paperback): W.K. Tamsanqa Nyana Wam! Nyana Wam! (Xhosa, Paperback)
W.K. Tamsanqa
R121 R103 Discovery Miles 1 030 Save R18 (15%) Shipped within 10 - 15 working days

IN

Izinto Engizithandayo, Reader 3 - Izinto engizithandayo: Reader 3: Gr 2 Gr 2 (Zulu, Paperback): Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe Izinto Engizithandayo, Reader 3 - Izinto engizithandayo: Reader 3: Gr 2 Gr 2 (Zulu, Paperback)
Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe
R59 R53 Discovery Miles 530 Save R6 (10%) Shipped within 13 - 21 working days
Nkhavi wa le Ndzaku (Tsonga, Book): Mkhari Nkhavi wa le Ndzaku (Tsonga, Book)
Mkhari
R143 R121 Discovery Miles 1 210 Save R22 (15%) Shipped within 10 - 15 working days

Nkhavi wa le ndzhaku i buku leyi kombisaka hanyelo ra munhu loyi a nga tiviki lomu a yimeke kona. Mahanyelo ya Nkhavelani ya endlile leswaku va muti va xaniseka, vavasati va yena va n'wi lan'wa. Eendzhaku a hlaseriwa hi vuvabyi kutani xigangu xi n'wi hlongola endlwini. A moving novel about family life in a rural setting, exploring themes of infidelity, rejection and polygamy.

Botsang Lebitla (Sotho, Southern, Paperback): K.P.D. Maphella Botsang Lebitla (Sotho, Southern, Paperback)
K.P.D. Maphella
R178 R151 Discovery Miles 1 510 Save R27 (15%) Shipped within 10 - 15 working days

Pale ena e bua ka moshemane ya hotseng habohloko, haboima ka mora lefu la ba lelapa la hae. Ka ho hloleha ho fihlella ntlha le pheletso ya bahabo, o ile a tlelwa ke kgalefo e mpe haholo e tletseng boiphetetso. Bold and passionate, this is the story of a boy who grows up bitter and hard after the death of his family. When his dogged pursuit to find his roots is fruitless, vengeful fury breaks out.

Maungo a Matsapa (Tswana, Paperback): J. Malao Maungo a Matsapa (Tswana, Paperback)
J. Malao
R159 R135 Discovery Miles 1 350 Save R24 (15%) Shipped within 10 - 15 working days
Kagiso Reader: Ku tiphina (NCS): Grade 1: Book 8 (Tsonga, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Ku tiphina (NCS): Grade 1: Book 8 (Tsonga, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 10 - 15 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Kagiso Reader: Mangwalo a mabedi (NCS): Grade 2: Book 1 (Sotho, Northern, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie... Kagiso Reader: Mangwalo a mabedi (NCS): Grade 2: Book 1 (Sotho, Northern, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R55 R47 Discovery Miles 470 Save R8 (15%) Shipped within 10 - 15 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Esekisini: Reader 2: Gr 1 (Zulu, Paperback): Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe Esekisini: Reader 2: Gr 1 (Zulu, Paperback)
Sindiwe Magona, Gcina Mhlophe
R59 R53 Discovery Miles 530 Save R6 (10%) Shipped within 13 - 21 working days
Ngwana wa lesedi (Sotho, Northern, Staple bound): M.W. Sebata Ngwana wa lesedi (Sotho, Northern, Staple bound)
M.W. Sebata
R180 R152 Discovery Miles 1 520 Save R28 (16%) Shipped within 10 - 15 working days

Thatha o godicitcwe ke malomeagwe bjalo ka yo mongwe wa bana ba gagwe. Karogano ya batswadi e atica go tswala kgakanego baneng. Le ge go le bjalo, bana ba bangwe ba fela ba leta monono. Thatha's uncle raised him as if he were his own child. But this situation often brings confusion to the child. How is it that some children are successful despite their past?

Kabelo  (Sotho, Northern, Paperback): N.S. Puleng Kabelo (Sotho, Northern, Paperback)
N.S. Puleng
R122 R103 Discovery Miles 1 030 Save R19 (16%) Shipped within 10 - 15 working days

Go se itekanele mmeleng ga se sephemo sa go hloka tcwelopele. Kabelo co, ga a bone efela ke ketapele mphatong wa gagwe, setswerere koceng, dingangicanong tca sekolo gape o ngwala ditshwantsetso tsa seyalemoya. Bao ba mo theeletsago ba buna katlego. Disability is not a shield for lack of prosperity. Kabelo, a blind character in this title, is a class monitor, a champion in music, debating and he writes radio drama.

Vhuanzwo: Grade 9: Novel (Venda, Paperback): H.R. Tshianane Vhuanzwo: Grade 9: Novel (Venda, Paperback)
H.R. Tshianane
R135 R114 Discovery Miles 1 140 Save R21 (16%) Shipped within 10 - 15 working days

Murangi u tangana na khonani yawe ya kale ye a dzhena tshikolo, ane zwino o didzhenisa kha vhugevhenga ha u tswa dzigoloi, u rengisa zwidzidzivhadzi na u zwi shumisa. Mashudumavhi, uyu u xedza Murangi - fhedzi wo vha mudifho wa tshifhinganyana. Kha nganea iyi munwali u bvisela khagala uri mihuvhi a i vhuyedzi nahone mulenzhe wa munwe a u kandiwi ngawo. Nganea iyi i sumbedza tsheo mmbi dza vhaswa na u didzhenisa havho kha vhudzekani vhu songo tsireledzea naho vha tshi divha masia nda itwa azwo. Iyi ndi bugu ine vha i fara vha nga si i tutshela, munwali ndi Rudzani Tshianane ane a vha muwini wa pfufho tharu dza vhunwali na munwali wa zwitori zwo vhalaho zwa radio. "Munwali o shumisa thero ya musalauno kha heli linwalwa lawe. Thero iyi yo tewa kha fhethuvhupo hune ha vha dungunudzi la tsela, vhuvemu na vhufushathumbu ho kalulaho." Ndivhuho Mutsila, muhatuli wa MML Literature Awards Nganea iyi i swikelela thodea dza kharikhulamu ntswa dza u guda manwalwa.

Mme a nndwa Dzothe (Venda, Book): A.E. Maisha Mme a nndwa Dzothe (Venda, Book)
A.E. Maisha
R162 R137 Discovery Miles 1 370 Save R25 (15%) Shipped within 10 - 15 working days

Nndwa dzi da nga masia o Fhambananaho vhuthiloni. I nga vha nga dndila ya lunako, lupfumo, mbipo, vhushai na zwinwe-vho. Tshitingwa ene o vha munwe wa maswole a hedzi nndwa. Hu ene mme a nndwa dzothe....mini ha zwino nga aya mafhungo. Battles and hardships come in many forms in life. Tshitingwa is one of the soldiers in the battles of life - Tshitingwa against all odds.

Kagiso Reader: SomiSa hlogo ya gago! (NCS): Grade 3: Book 6 (Sotho, Northern, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie... Kagiso Reader: SomiSa hlogo ya gago! (NCS): Grade 3: Book 6 (Sotho, Northern, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R59 R50 Discovery Miles 500 Save R9 (15%) Shipped within 10 - 15 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Kagiso Reader: Letsatsi la rena (NCS): Grade 1: Book 13 (Sotho, Northern, Staple bound): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie... Kagiso Reader: Letsatsi la rena (NCS): Grade 1: Book 13 (Sotho, Northern, Staple bound)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R50 R43 Discovery Miles 430 Save R7 (14%) Shipped within 10 - 15 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Letsatsi le Letsatsi: Grade R: Sesotho Literacy Workbook (NCS) (Sotho, Southern, Paperback): A. Muller, E Joubert Letsatsi le Letsatsi: Grade R: Sesotho Literacy Workbook (NCS) (Sotho, Southern, Paperback)
A. Muller, E Joubert
R64 R55 Discovery Miles 550 Save R9 (14%) Shipped within 10 - 15 working days

New Day-by-Day is an innovative new course for the Foundation Phase, spanning grades R-3. It has been especially developed to meet the requirements of the Revised national Curriculum Statement (NCS). The New Day-by-Day Grade R Literacy course provides guidelines and resources for planning and teaching across the Literacy, Numeracy and Life skills learning programmes. The Literacy components are aimed at learners who will be learning English as an additional language. New Day-by-Day English Grades 1-3 is supportive, structured and creative and exposes additional language learners to the richness of the English language. Structures are taught and learned in context and the use of an extensive range of texts provides input in the target language. For ease of access and use, every lesson has its own Teacher's Guide page, which offers support on classroom organisation, resources needed, assessment and suggested methodology. The course has the following components for Grade R: Learner's Acivity Book Teacher's guide Resource Pack of posters and other aids The course has the following components for Grades 1-3: Learner's Book Teacher's Guide Workbook Reader Wallcharts (for Grades 1 and 2)

Kagiso Reader: Sala gabotse (NCS): Grade 3: Book 1 (Sotho, Northern, Paperback): Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby Kagiso Reader: Sala gabotse (NCS): Grade 3: Book 1 (Sotho, Northern, Paperback)
Barbara Coombe, Heather Moore, Maggie Slingsby
R59 R50 Discovery Miles 500 Save R9 (15%) Shipped within 10 - 15 working days

The Kagiso readers series is an illustrated graded reading scheme for the foundation phase, which presents a range of situations and contexts authentically and realistically. These readers will enable learners to develop literacy skills incrementally and with confidence to motivate them to read further. Reading is integrated with other aspects of language, thus developing listening, speaking, writing, thinking and reasoning skills, as well as language structure and usage. Available in the following languages: English, Afrikaans, Siswati, Sesotho, Xitsonga, Tshivenda, IsiZulu, IsiXhosa, Setswana, Sepedi, IsiNdebele.

Vito Ra Mina: Grade 9: Novel (Tsonga, Paperback): W.R. Chauke Vito Ra Mina: Grade 9: Novel (Tsonga, Paperback)
W.R. Chauke
R171 R145 Discovery Miles 1 450 Save R26 (15%) Shipped within 10 - 15 working days

Ku hlawuriwa ka Machovani ku va muyimela-ku-langhwa eka xiyimo xa vu-Presidente eka vandla rakwe, a tlhela a va muyimela-ku-langhwa ku va Presidente wa tiko, a ku vona ku ri norho lowu hundzukaka ntiyiso. Kambe a nga rindzelangi timhaka na swiendlo swo ringeta ku n'wi sivelela ku tlakukela xitulu xa le henhla. Zwane a chavisile Machovani hi xikongomelo xo n'wi sindza hi manyala na ku n'wi sivelela eka xitulu xa ku va mufambisi wa tiko. Ku sivela nsongela wa Zwane, Machovani a a komberile ku pfuniwa eka Shivambu na Brigadier Netshiozwi, kambe vona va ti hundzurile madabadaba hi vuphunta bya vona ... Novhele leyi yo nyanyula ya W.R. Chauke, mutsari loyi a nga tlhomiwa risiva ka mune eka tibuku ta matsalwa yo hambana-hambana, u lemukisa vahlayi hi timhaka ta mavondzo, vumbabva na rivengo. "Tsalwa leri ri nyika vutivi byo enta naswona ri simekiwe eka xidemokrasi lexintshwa lexi Afrika-Dzonga ya ha ku tikumelaka xona." Profesa N.C.P. Golele, muahluri wa MML Literature Awards Novhele leyi yi fikelela swilaveko swa kharikhulamu leyintshwa swo dyondza matsalwa.

Free Delivery
Pinterest Twitter Facebook Google+
You may like...
Kagiso: Die verrassing: Graad 1…
Paperback R43 R36 Discovery Miles 360
Kagiso: Groot en klein: Graad 1…
Paperback R43 R36 Discovery Miles 360
X-Kit Presteer! Afrikaans Eerste…
M Peacock, R. Gouws Paperback R140 R119 Discovery Miles 1 190
X-Kit Presteer! Afrikaans Huistaal Graad…
Ilze Lingenfelder, Adinda Vermaak Paperback R140 R119 Discovery Miles 1 190
Verneukpan: Grade 10
Jaco Jacobs Paperback R168 R142 Discovery Miles 1 420
Kagiso: Die Tand: Graad 2: Leesboek 2
Paperback R49 R41 Discovery Miles 410
X-Kit Presteer! Lien Se Lankstaanskoene…
D. Van der Walt, R. Gouws Paperback R95 R81 Discovery Miles 810
X-Kit Presteer! Letterkunde Studiegids…
Z. Kock, R Hugo Paperback R95 R81 Discovery Miles 810
Kagiso: Totsiens: Graad 3: Leesboek 1
Maggie Slingsby, Barbara Coombe Paperback R52 R44 Discovery Miles 440
Kagiso: Die uitstappie: Graad 1…
Maggie Slingsby, Barbara Coombe Paperback R43 R36 Discovery Miles 360

 

Partners