0
Your cart

Your cart is empty

Browse All Departments
Price
  • R0 - R50 (30)
  • R50 - R100 (26)
  • R100 - R250 (38)
  • R250 - R500 (34)
  • R500+ (55)
  • -
Status
Format
Author / Contributor
Publisher

Books > Afrikaans > Regte

Toe-Val-Lig: Die Beste Stories van Toeval uit Tjailatyd (Afrikaans, Paperback): Amore Bekker Toe-Val-Lig: Die Beste Stories van Toeval uit Tjailatyd (Afrikaans, Paperback)
Amore Bekker
R255 R219 Discovery Miles 2 190 Save R36 (14%) Ships in 7 - 11 working days

Die geliefde en gewilde Amore Bekker se keuse van die beste, soms ongelooflike ware stories van toeval soos uitgesaai op RSG se middagprogram Tjailatyd. Luisteraars van dwarsoor die land deel hul ervaringe van die vreemde toeval wat ons lewens soms so onverklaarbaar kan aanraak. Amore het net minder as 100 van die beste stories uitgsoek vir 'n boek wat jou sal laat lag, laat huil, en laat wonder.

The Law of Evidence: Cases and Statutes / Die Bewysreg: Hofsake en Wetgewing (English, Afrikaans, Paperback, 5th Edition): S.S.... The Law of Evidence: Cases and Statutes / Die Bewysreg: Hofsake en Wetgewing (English, Afrikaans, Paperback, 5th Edition)
S.S. Terblanche, B.C. Naude
R761 R644 Discovery Miles 6 440 Save R117 (15%) Ships in 4 - 8 working days

The law of evidence is vital to each legal practitioner and forms part of the curriculum of every South African law qualification. It is compulsory even for some degrees not strictly confined to legal practice, such as certain police and related qualifications. However, the law of evidence is not considered an easy subject, especially not for persons who have never been inside a court of law.

In this work, academics with practical experience of the criminal justice system have selected a number of decided cases as well as statutes relevant to the law of evidence. Illuminating commentary is provided, which should assist any student of the discipline to get to the core of these texts. Due attention has also been paid to the constitutional aspects of the law of evidence.

Die bewysreg is onmisbaar vir elke regspraktisyn en maak deel uit van die leerplan van elke Suid-Afrikaanse regskwalifikasie. Dit is selfs verpligtend vir sommige grade wat niť tot die regspraktyk beperk is nie, soos sekere polisie en verbandhoudende kwalifikasies. Tog word bewysreg as ’n moeilike vak beskou, veral vir diegene wat nog nooit in ’n geregshof was nie.

In hierdie boek het akademici met praktiese ervaring van die strafregstelsel ’n aantal besliste hofsake sowel as wetgewing van toepassing op die bewysreg uitgesoek. Die insiggewende kommentaar wat voorsien word, behoort enige student van bewysreg tot die kern van die tekste te help deurdring. Behoorlike aandag word ook geskenk aan die grondwetlike aspekte van die bewysreg.

Maansiek (Afrikaans, Paperback): Gerda Taljaard Maansiek (Afrikaans, Paperback)
Gerda Taljaard
R20 Discovery Miles 200 In stock

Die kortverhale in Maansiek verken ín wye register: die Rooms-Katolieke geloof, charismatiese aanbidding, Afrika-mistiek, erotiek en moederskap, konflik tussen ras en geslag en sosiale status, spanning tussen die hede en die historiese, die sienlike en die onsienlike. As basis vir sommige verhale dien ín nugter koerantberig of tydskrifartikel uit vervloe dekades wat binne die verhaalkonteks tegelyk humoristies en ontstellend is. Ander is gegrond op minder bekende aspekte van bekende figure of vertellings van onbekende vroue met uiteenlopende agtergronde.

Die Huisapteek (Afrikaans, Paperback): Barend J. Toerien Die Huisapteek (Afrikaans, Paperback)
Barend J. Toerien
R20 Discovery Miles 200 In stock
Geagte Skrywer: Briewe Aan 'n Verhaalredakteur (Afrikaans, Paperback): Engela Linde van Rooyen Geagte Skrywer: Briewe Aan 'n Verhaalredakteur (Afrikaans, Paperback)
Engela Linde van Rooyen
R20 Discovery Miles 200 In stock
Eugene Marais and the Darwin syndrome/Die dowwe spoor van Eugene Marais (English, Afrikaans, Hardcover): Leon Rousseau Eugene Marais and the Darwin syndrome/Die dowwe spoor van Eugene Marais (English, Afrikaans, Hardcover)
Leon Rousseau
R58 Discovery Miles 580 In stock

In this publication, two separate texts that should be read alongside the authoritative Marais biography, Die groot verlange, is made available in a single volume. Eugene Marais and the Darwin Syndrome explores the role that the father-son relationship possibly could have played in Maraisís inability to complete his magnum opus. Die dowwe spoor van Eugene Marais, an informal source book, includes facts and names that were concealed or suppressed in the biography. In hierdie publikasie word twee afsonderlike tekste wat naas die gesaghebbende Marais-biografie, Die groot verlange, gelees moet word, in een volume uitgegee. Eugene Marais and the Darwin Syndrome ondersoek die rol wat die pa-seun-verhouding moontlik kon gespeel het in Marais se onvermoe om sy magnum opus te voltooi. Die dowwe spoor van Eugene Marais, ín informele bronneboek by Marais se lewensverhaal, bevat feite en name wat in die lewensverhaal verswyg of verdoesel is.

Regsalmanak - 100 Stories Uit Ons Regserfenis (Afrikaans, Paperback): Gustaf Pienaar Regsalmanak - 100 Stories Uit Ons Regserfenis (Afrikaans, Paperback)
Gustaf Pienaar
R287 Discovery Miles 2 870 Ships in 4 - 8 working days

Regsalmanak: 100 stories uit ons regserfenis is ’n keur uit die rubriek Regsalmanak wat Gustaf Pienaar sedert 2012 op gereelde grondslag vir LitNet lewer. Die 12 hoofstukke se titels is die 12 maande van die jaar, en elke maand het datumverwante verhale, telkens met ’n regsinhoud. Pienaar put uit gepubliseerde hofverslae vir hierdie vermaaklike dog leersame verhale.

Regter Burton Fourie, wat die voorwoord tot die boek skryf, beskryf Regsalmanak as volg: “Vir almal – jonk en oud – behoort hierdie publikasie van groot waarde te wees, veral om die implementering van regsbeginsels op praktiese vlak te ervaar. In hierdie opsig is die skrywer werklik ’n meester. Regsbeginsels word deur die gebruik van keurige Afrikaans verduidelik en toegepas. Daardeur word soms ingewikkelde regsbegrippe vir almal toeganklik gemaak. Derhalwe is die werk ’n hoogs genotvolle reis deur ons regsgeskiedenis.”

Legal Terminology - Criminal Law, Procedure and Evidence / Isigama Sasemthethweni: Umthetho Wolwaphulo-Mthetho, Wenkqubo... Legal Terminology - Criminal Law, Procedure and Evidence / Isigama Sasemthethweni: Umthetho Wolwaphulo-Mthetho, Wenkqubo Nobungqina / Regsterminologie: Straf-, Strafproses- En Bewysreg (English, Afrikaans, Xhosa, Paperback)
R2,179 R1,779 Discovery Miles 17 790 Save R400 (18%) Ships in 4 - 8 working days

Legal language, or 'legalese' as it is sometimes called, is a language that many people find hard to understand. This is because some of the words and phrases that lawyers and other legal experts use do not form part of regular everyday communication. However, when these experts speak and write using unfamiliar language it is often because they have to: 'ordinary' language cannot properly or accurately describe the often complex concepts and issues involved. This dictionary bridges the gap between the world of everyday language and the world of legal language. Users can access over 20 000 legal words, each of which is explained in plain English for the benefit of people without a legal background, as well as legal practitioners, law students and other members of the legal profession. The dictionary deals with the areas of criminal law, criminal procedural law and law of evidence, and is aimed at familiarising users with the use of legal language in a number of settings, including the courtroom. A trilingual publication, this English-isiXhosa-Afrikaans dictionary also contains a useful list of Latin terms and phrases, together with explanatory notes, as a centre insert. Synonyms, homonyms and polysemes are identified and explained, and the dictionary provides guidance on the use of abbreviations and how to cross-reference lemmas (headwords).

Jagkonings (Afrikaans, Hardcover): Jagkonings (Afrikaans, Hardcover)
R287 Discovery Miles 2 870 Ships in 4 - 8 working days
Die Plaag (Afrikaans, Paperback): David van Reybrouck Die Plaag (Afrikaans, Paperback)
David van Reybrouck
R58 Discovery Miles 580 Ships in 4 - 8 working days

Die plaag is tegelykertyd reisverhaal, avontuurverhaal, speurverhaal, natuurkundige artikel, letterkundige studie en historiese ondersoek. Die skrywer Ė 'n Belgiese joernalis Ė reis na Suid-Afrika op soek na die "dowwe spoor" van Eugene Marais, en word uiteindelik met veel meer as dooie historiese gegewens beloon. Die Nederlandse uitgawe van Die Plaag het die Debuutprijs vir 2002 verower en was op die kortlys van die Gouden Uil-literatuurprys vir 2002. Die vertaling van Van Reybrouck se Nederlandse teks in Afrikaans deur die bekende digter en omroeper doktor Daniel Hugo is ín onmisbare toevoeging tot Afrikaanse lesers se kennis van die merkwaardige Eugene Marais se lewe. Hiermee word kultuurgoedere wat deur ín Vlaming nagespoor en opgeteken is as ít ware huis toe gebring.

Punt Van Die Swaard (Afrikaans, Paperback): L.J. Botma Punt Van Die Swaard (Afrikaans, Paperback)
L.J. Botma
R248 Discovery Miles 2 480 Ships in 4 - 8 working days

Charles Oertel bevind hom in ín netelige posisie. Hy is ín skatryk Vrystaatse boer en het sentimente jeens beide magte wat tydens die Anglo-Boereoorlog slaags raak. Bothma se noukeurige navorsing oor hierdie invloedryke man en sy nasate se lotgevalle tydens en na die oorlog bevestig geboekstaafde kennis maar bied ook nuwe inligting. Daarbenewens is dit ín boeiende menslike verhaal wat die leser tot nadenke stem. Sou dit anders verloop het as dit nie vir die oorlog was nie? Keer die mens nie die punt van die punt van die swaard self op sy hart nie? Punt van die swaard was in 2005 op die kortlys vir die Louis Hiemstra-prys vir niefiksie.

Criminal Procedure Casebook / Strafprosesreg Vonnisbundel (English, Afrikaans, Paperback, 2nd Edition): G. Kemp, S.S.... Criminal Procedure Casebook / Strafprosesreg Vonnisbundel (English, Afrikaans, Paperback, 2nd Edition)
G. Kemp, S.S. Terblanche, M.M. Watney
R721 R612 Discovery Miles 6 120 Save R109 (15%) Ships in 4 - 8 working days

English
The second edition of this bilingual Criminal Procedure Casebook provides the reader with excerpts of judgments that illustrate the most important aspects and underlying principles of South African criminal procedure. It also contains a section on international and transnational criminal matters. This edition includes new topics such as the accused’s capacity to understand proceedings (mental illness and criminal matters), undue delays in criminal matters and child justice.

A summary of the facts and important issues precedes each case excerpt. The excerpts are followed by a critical note evaluating and explaining the relevance and importance of the judgment. The method employed by the authors in their selection of cases reflects a principled approach to the subject. All introductory and explanatory notes are in English and Afrikaans, and Afrikaans judgments are followed by an English translation.

This book will be of invaluable assistance in the study of the dynamic field of criminal procedure. It can be used as a companion to the Criminal Procedure Handbook twelfth ed by Joubert (editor) et al.

Afrikaans
Die tweede uitgawe van die Strafprosesreg Vonnisbundel verskaf aan die gebruiker uittreksels uit hofbeslissings wat die belangrikste aspekte van en beginsels onderliggend aan die Suid-Afrikaanse strafprosesreg illustreer. Dit bevat ook ‘n afdeling wat internasionale en transnasionale strafregtelike aangeleenthede aanraak. Hierdie tweede uitgawe bevat nuwe onderwerpe wat insluit: die beskuldigde se vermoŽ om verrigtinge te begryp (geestesongesteldheid en strafregtelike toerekenbaarheid), onbehoorlike vertragings in strafregtelike verrigtinge en kinderstrafproses.

Elke uittreksel word voorafgegaan deur ‘n opsomming (in Engels en Afrikaans) van die feite en belangrike kwessies. Die uittreksels word gevolg deur ‘n kritiese aantekening (weereens in Engels en Afrikaans) waarin die belang van die uitspraak oorweeg en verduidelik word. Uitsprake in Afrikaans word gevolg deur ‘n Engelse vertaling. Die skrywers se keuse van uitsprake weerspieŽl ‘n beginselmatige benadering tot die onderwerp.

Die boek sal nuttig wees by die bestudering van die dinamiese gebied van die strafprosesreg. Dit kan saam met die Strafprosesreghandboek twaalfde uitgawe deur Joubert (redakteur) et al gebruik word.

Kaalvoet Oor Die Berg (Afrikaans, Paperback): Erika Murray-Theron Kaalvoet Oor Die Berg (Afrikaans, Paperback)
Erika Murray-Theron
R163 Discovery Miles 1 630 Ships in 4 - 8 working days
Ek, Anna Van Wyk (Afrikaans, Paperback): Pieter Fourie Ek, Anna Van Wyk (Afrikaans, Paperback)
Pieter Fourie 1
R153 Discovery Miles 1 530 Ships in 4 - 8 working days
Die swaardvegter (Afrikaans, Paperback): Gerrie Radloff Die swaardvegter (Afrikaans, Paperback)
Gerrie Radloff; Illustrated by Douw van Heerden; Edited by Francois Maree
R86 Discovery Miles 860 Ships in 4 - 8 working days

Gerrie Radlof se gewilde Oloff die Seerowerreeks is oorspronklik tussen 1957 en 1961 uitgegee en het daarna reeds vier uitgawes beleef. Die verhale, wat in die 1740's afspeel aan die Kaap de Goede Hoop en die seewee daarom heen, is verwerk om aan te pas by die moderne taalgebruik en aan te sluit by die hedendaagse tiener, maar niks van die oorspronklike sjarme en spanning het in die verwerking verlore gegaan nie. Ook geskik as leesstof vir Afrikaans tweede taal vir ouer leerlinge.

Diplomasie En Politiek - Die Pers, Die Boererepublieke En Duitsland Tydens Die Anglo-Boereoorlog (Afrikaans, Paperback): Ulrich... Diplomasie En Politiek - Die Pers, Die Boererepublieke En Duitsland Tydens Die Anglo-Boereoorlog (Afrikaans, Paperback)
Ulrich Van der Heyden
R20 Discovery Miles 200 Ships in 4 - 8 working days
Stillerlewe (Afrikaans, Paperback): Pirow Bekker Stillerlewe (Afrikaans, Paperback)
Pirow Bekker
R20 Discovery Miles 200 Ships in 4 - 8 working days
Die Brandende Man (Afrikaans, Paperback): Piet Van Rooyen Die Brandende Man (Afrikaans, Paperback)
Piet Van Rooyen
R39 Discovery Miles 390 Ships in 4 - 8 working days
Tussen Duine Gebore (Afrikaans, Paperback): Julian De Wette Tussen Duine Gebore (Afrikaans, Paperback)
Julian De Wette
R20 Discovery Miles 200 Ships in 4 - 8 working days
Woordweer (Afrikaans, Paperback): Phil du Plessis Woordweer (Afrikaans, Paperback)
Phil du Plessis
R163 Discovery Miles 1 630 Ships in 4 - 8 working days
Elke Duim 'n Koning (Afrikaans, Paperback): Pieter Fourie Elke Duim 'n Koning (Afrikaans, Paperback)
Pieter Fourie
R163 Discovery Miles 1 630 Ships in 4 - 8 working days

Die toneelstuk ontgin nie net Andre Huguenet se lewe as mens en akteur tot met sy tragiese einde nie maar ook die ironiese spel tussen toneel en werklikheid. Ondanks die hoe eise wat hierdie tweekuns aan ín dramaturg stel, bevestig Fourie opnuut sy vermoe om boeiende, menslike toneel te skep wat toeganklik is vir die gespesialiseerde sowel as die minder ingewyde teaterganger.

Elke oggend van die wereld (Afrikaans, Paperback): Pascal Quignard Elke oggend van die wereld (Afrikaans, Paperback)
Pascal Quignard; Translated by Johann Rossouw
R20 Discovery Miles 200 Ships in 4 - 8 working days
Die Kappiekommando, of Boerevroue in geheime diens - Boerevroue in geheime diens (Afrikaans, Hardcover, 2nd ed): Johanna Brandt Die Kappiekommando, of Boerevroue in geheime diens - Boerevroue in geheime diens (Afrikaans, Hardcover, 2nd ed)
Johanna Brandt
R172 Discovery Miles 1 720 Ships in 4 - 8 working days

Die Boereheldin Johanna Brandt, wat bekendheid verwerf het met haar boeke Het concentratie-kamp van Irene (1905), The Petticoat Commando (1913) en Die Kappiekommando (1913) was 'n merkwaardige vrou, besonder intelligent en met sterk leierseienskappe en buitengewone energie. Gedurende die Anglo-Boereoorlog word sy betrek in die spioenasienetwerk van die Transvaalse geheime diens en haar woning word 'n skuilplek vir boerespioene. Vir 'n tyd lank is sy ook kampverpleegster in die Irene-konsentrasiekamp. Na die oorlog neem sy as predikantsvrou 'n leidende rol in die opheffing van die verarmde Boerevrouens en help bou aan die geestelike vorming van 'n nasionale bewussyn en die emansipasie van die vrou.

Gesprekke Oor Ingrid Jonker (Afrikaans, Paperback): L.M. van der Merwe Gesprekke Oor Ingrid Jonker (Afrikaans, Paperback)
L.M. van der Merwe
R186 Discovery Miles 1 860 Ships in 4 - 8 working days

'n Versameling van gesprekke met vriende en kennisse van die digter Ingrid Jonker, met kommentaar deur 'n sielkundige. 'n Nuwe boek oor die immer gewilde Ingrid Jonker. Gesprekke oor Ingrid Jonker bevat persoonlike herinneringe van Ingrid se suster Anna, haar psigiater en vriende soos Jan Rabie en Marjorie Wallace, W.A. de Klerk, Berta Smit, Uys Krige en Andre P. Brink. Gesprekke wat dertig jaar gelede deur dr. L.M. van der Merwe, kliniese sielkundige, op band opgeneem is, is deur Petrovna Metelerkamp in boekvorm verwerk. Dit werp 'n nuwe lig op die lewe en tragiese sterwe van die jong Ingrid Jonker.

Naelstring (Afrikaans, Paperback): Pieter Fourie Naelstring (Afrikaans, Paperback)
Pieter Fourie
R163 Discovery Miles 1 630 Ships in 4 - 8 working days

Naelstring belig die problematiek van transformasie in ín nuwe Suid-Afrika en die soms fanatieke eise van swart bemagtiging. Die drama sentreer rondom ín moeder wat weier om haar pasgebore baba se naelstring te knip. Die baba is egter nie bereid om die absurde situasie gelate te aanvaar nie en neem sy gehoor op ín reis van swart komedie en deernisvolle maar pynlike interaksie. Pieter Fourie, dramaturg en dramaveteraan, is waarskynlik die enigste Suid-Afrikaanse kunstenaar wat diep spore as toneelspeler, regisseur, artistieke direkteur en skrywer getrap het. Met Naelstring deurbreek die bekroonde dramaturg Pieter Fourie opnuut die grense van sy oeuvre.

Free Delivery
Pinterest Twitter Facebook Google+
You may like...
Koggelmanderman
Pieter Fourie Paperback R20 Discovery Miles 200
In Doodsgevaar - Die Ervarings Van Kapt…
G.D. Scholtz Hardcover R172 Discovery Miles 1 720
Vergissing
P.J. Bosman Paperback R20 Discovery Miles 200
Die Geel Kafee
Koos Kombuis Paperback R20 Discovery Miles 200
Afstande
Lucas Malan Hardcover R20 Discovery Miles 200
Fak-Sangbundel
FAK Hardcover R500 R469 Discovery Miles 4 690
Inleiding tot die onderwysreg
I.J. Oosthuizen, J.P. Rossouw, … Paperback R325 R301 Discovery Miles 3 010
Toepa-Toepa Towery
J.F. Spies, Piet Grobler Hardcover R153 Discovery Miles 1 530
Gedenkboek van M.J. de Jager (1872-1939…
M.J. De Jager Hardcover R48 Discovery Miles 480
Op Griekse Lier
W. J Henderson Paperback R58 Discovery Miles 580

 

Partners