Kantiga Uthola Igama Elimfanele (Xhosa, Paperback)


“Kwaye kukho intombazana entle encinane enentliziyo enkulu njengegama layo, uKantiga. Kodwa uKantiga wayengalithandi igama lakhe.” Esakuva oku, uGogo umbalisela ibali losapho lengqayi engummangaliso ebonakala ngathi ayinamsebenzi ngenxa yokuba ichachambile kwaye yonakele. Sifunda ngendlela esithi esi siphene siyenze igqibelele nangakumbi.

Landela eli bali limnandi lizele ubumbejembeje nobuntsomi, njengoko uKantiga ezama ukufumana igama eligqibeleleyo ekwakuhambo lokufunda banzi ngobuni bakhe nemvelaphi yakhe.


R114
List Price R145
Save R31 21%

Or split into 4x interest-free payments of 25% on orders over R50
Learn more

Discovery Miles1140
Delivery AdviceShips in 5 - 10 working days


Toggle WishListAdd to wish list
Review this ItemProduct Description

“Kwaye kukho intombazana entle encinane enentliziyo enkulu njengegama layo, uKantiga. Kodwa uKantiga wayengalithandi igama lakhe.” Esakuva oku, uGogo umbalisela ibali losapho lengqayi engummangaliso ebonakala ngathi ayinamsebenzi ngenxa yokuba ichachambile kwaye yonakele. Sifunda ngendlela esithi esi siphene siyenze igqibelele nangakumbi.

Landela eli bali limnandi lizele ubumbejembeje nobuntsomi, njengoko uKantiga ezama ukufumana igama eligqibeleleyo ekwakuhambo lokufunda banzi ngobuni bakhe nemvelaphi yakhe.

Customer Reviews

No reviews or ratings yet - be the first to create one!
Trending On Loot