0
Your cart

Your cart is empty

Books

Not currently available

Tomizm - Tomasz Z Akwinu, Separacja Metafizyczna, Jacques Maritain, Dzie a Tomasza Z Akwinu, Etienne Gilson, Wincenty Granat, S (Polish, Paperback) Loot Price: R280
Discovery Miles 2 800
Tomizm - Tomasz Z Akwinu, Separacja Metafizyczna, Jacques Maritain, Dzie a Tomasza Z Akwinu, Etienne Gilson, Wincenty Granat, S...
Tomizm - Tomasz Z Akwinu, Separacja Metafizyczna, Jacques Maritain, Dzie a Tomasza Z Akwinu, Etienne Gilson, Wincenty Granat, S...

Share your images

Tomizm - Tomasz Z Akwinu, Separacja Metafizyczna, Jacques Maritain, Dzie a Tomasza Z Akwinu, Etienne Gilson, Wincenty Granat, S (Polish, Paperback)

R. D. O. Wikipedia, Rod O. Wikipedia

 (sign in to rate)
Loot Price R280 Discovery Miles 2 800

Bookmark and Share

Supplier out of stock. If you add this item to your wish list we will let you know when it becomes available.

rod o: Wikipedia. Strony: 23. Rozdzia y: Tomasz z Akwinu, Separacja metafizyczna, Jacques Maritain, Dzie a Tomasza z Akwinu, Etienne Gilson, Wincenty Granat, Stefan Swie awski, Pawe Milcarek, Zofia Zdybicka, Jacek Woroniecki, Wilhelm z Moerbecke, Josef Pieper, Piotr Jaroszy ski, Mieczys aw Gogacz, Kajetan, Joseph Gredt, Summa contra gentiles, Summa theologiae, Antoni B. St pie, Neotomizm, Instytut Tomistyczny, wi ty Tomasz na nowo odczytany, Przegl d Tomistyczny, Tomizm egzystencjalny, Tomizm lowa ski, Tomizm transcendentalizuj cy. Fragment: Tomasz z Akwinu, Akwinata, ac. Thoma de Aquino (ur. 1225, zm. 7 marca 1274) - filozof scholastyczny, teolog, cz onek zakonu dominikanow. By jednym z najwybitniejszych my licieli w dziejach chrze cija stwa. wi ty Ko cio a katolickiego, jeden z doktorow Ko cio a, ktory nauczaj c przekazywa owoce swej kontemplacji ( ac. contemplata aliis tradere). Urodzony w 1223 lub 1225 w Roccasecca w Krolestwie Neapolu, jako syn hrabiego Akwinu Landulfa i Teresy Caracciolo. Jego wuj Siibald by opatem zamo nego, benedykty skiego klasztoru na Monte Cassino, gdzie Tomasz od 5 do 14 roku ycia pobiera nauki - rodzina oczekiwa a, e Tomasz zostanie nast pc wuja. Od 1239 studiowa sztuki wyzwolone u Piotra z Hibernii na uniwersytecie w Neapolu, ale po pi ciu latach porzuci zakon benedyktynow i przy czy si do dominikanow. W drodze do Pary a zosta uwi ziony przez rodzin, ktora chcia a, eby Tomasz obj wysokie stanowisko ko cielne, jednak mimo to wytrwa w swoim zamiarze bycia dominikaninem. Po uwolnieniu (1245) uda si na studia do Pary a. Nast pnie (w 1248) uda si na dalsze studia do Kolonii, gdzie by uczniem Alberta Wielkiego. Tam uzyska stopie baka arza biblijnego i napisa pierwsze dzie a, m.in. komentarze do Ksi gi Izajasza (Expositio super Isaiam ad litteram). Przebywa kilkakrotnie na uniwersytecie paryskim, gdzie od 1252 wyk ada sentencje Piotra Lombarda. Komentarz do sentencji (Scriptum super sententias) stanowi sy...

General

Imprint: Books LLC, Wiki Series
Country of origin: United States
Release date: August 2011
First published: August 2011
Authors: R. D. O. Wikipedia • Rod O. Wikipedia
Dimensions: 246 x 189 x 1mm (L x W x T)
Format: Paperback - Trade
Pages: 24
ISBN-13: 978-1-231-85468-6
Barcode: 9781231854686
Languages: Polish
Categories: Books
Promotions
LSN: 1-231-85468-5

Is the information for this product incomplete, wrong or inappropriate? Let us know about it.

Does this product have an incorrect or missing image? Send us a new image.

Is this product missing categories? Add more categories.

Review This Product

No reviews yet - be the first to create one!

Loyalty partners