0
Your cart

Your cart is empty

Browse All Departments
  • All Departments
Price
  • R100 - R250 (2)
  • R250 - R500 (6)
  • -
Status
Brand

Showing 1 - 8 of 8 matches in All Departments

Introduction to education law (Paperback, 3rd ed): I.J. Oosthuizen, J.P. Rossouw, A. de Wet Introduction to education law (Paperback, 3rd ed)
I.J. Oosthuizen, J.P. Rossouw, A. de Wet
R325 R301 Discovery Miles 3 010 Save R24 (7%) Ships in 1 work day

The labour law applicable to the education environment is comprehensive and covers a vast variety of aspects that everyone within that environment will encounter at one time or another. In the past, most employees in education may have had a vague understanding of particular laws and regulations regarding conditions of employment, but now it is essential to have a basic understanding of all relevant laws and regulations that apply. Teachers, especially, could find themselves in a proverbial minefield if they do not ensure that they have a working knowledge of education law. This is evidenced by the numerous lawsuits, disputes, mediations, disciplinary hearings and often unpleasant implications for individuals (and their families) that arise from charges against offenders in all sectors of education. Legislative changes resulting from altered circumstances in education have led to the need to be constantly aware of the implications and applications of such changes. This urgent need applies not only to principals, but to everyone involved in education. On the one hand the responsibility for correct application and implementation of education legislation lies with the governing body and the head of an institution, but on the other hand it affects the people who work there. The authors of this book have a keen understanding of this vital need, and address it most effectively from their own invaluable experience that stems from practical involvement and thorough research in the field of education. A sound working knowledge of all the aspects that are addressed in this book undoubtedly improves the quality of teaching and learning in the classroom - a critical goal that needs to be pursued. It also creates a safer environment in which everyone can operate. I am personally very grateful for the contribution that this handy guide makes to the ultimate quality of education in South Africa.

Inleiding tot die onderwysreg (Afrikaans, Paperback, 3rd ed): I.J. Oosthuizen, J.P. Rossouw, A. de Wet Inleiding tot die onderwysreg (Afrikaans, Paperback, 3rd ed)
I.J. Oosthuizen, J.P. Rossouw, A. de Wet
R325 R301 Discovery Miles 3 010 Save R24 (7%) Ships in 7 - 10 work days

Die arbeidswetgewing wat betrekking het op die onderwysomgewing is omvattend en dek 'n groot verskeidenheid aspekte waarmee almal binne hierdie omgewing op een of ander stadium te doen kry. Waar daar in die verlede moontlik 'n vae begrip van veral wette en regulasies ten opsigte van diensvoorwaardes by meeste werknemers in die onderwys teenwoordig was, is dit nou onontbeerlik om 'n basiese begrip van alle relevante wetgewing en regulasies wat van toepassing is, te he. Veral onderwysers kan hulle in die spreekwoordelike mynveld bevind indien hulle nie seker maak dat hulle oor die basiese kennis van onderwysreg beskik nie. Dit word gestaaf deur die talle hofsake, dispute, mediasie, dissiplinere verhore en die dikwels onaangename implikasies daarvan vir indiwidue (en hul gesinne) wat voortspruit uit aanklagte teen oortreders in alle sektore van die onderwys. Wetswysigings na aanleiding van veranderde omstandighede binne die onderwys, lei tot die behoefte om voortdurend op die hoogte van die implikasies en toepassing daarvan te wees. Hierdie dringende behoefte geld nie alleen vir skoolhoofde nie, maar vir elkeen betrokke by onderwys. Aan die een kant berus die korrekte toepassing en implementering by die beheerliggaam en die hoof van 'n inrigting, maar aan die anderkant raak dit die mense wat daar werksaam is. Die skrywers van hierdie boek het nie alleen 'n deeglike besef van hierdie noodsaaklike behoefte nie, hulle spreek dit ook baie effektief aan deur middel van hulle uiters waardevolle ervaring. Hierdie ervaring spruit voort uit praktiese betrokkenheid by die onderwys asook deeglike navorsing op die terrein van onderwysreg. Kennis van al die aspekte wat in hierdie boek aangespreek word, verbeter ongetwyfeld die kwaliteit van die onderrig- en leerproses in die klaskamer - 'n broodnodige doelwit om na te streef. Dit skep ook 'n veiliger omgewing waarbinne elkeen funksioneer. Persoonlik is ek baie dankbaar vir die bydrae wat deur middel van hierdie handige handleiding gemaak word tot die uiteindelike kwaliteit van onderwys in Suid Afrika. Dr. Jopie Breed President: SAOU

Introduction to education law (Paperback, 3rd ed): J.P. Rossouw, A. de Wet Introduction to education law (Paperback, 3rd ed)
J.P. Rossouw, A. de Wet; Edited by I.J. Oosthuizen
R325 R301 Discovery Miles 3 010 Save R24 (7%) Ships in 7 - 10 work days

The labour law applicable to the education environment is comprehensive and covers a vast variety of aspects that everyone within that environment will encounter at one time or another. In the past, most employees in education may have had a vague understanding of particular laws and regulations regarding conditions of employment, but now it is essential to have a basic understanding of all relevant laws and regulations that apply. Teachers, especially, could find themselves in a proverbial minefield if they do not ensure that they have a working knowledge of education law. This is evidenced by the numerous lawsuits, disputes, mediations, disciplinary hearings and often unpleasant implications for individuals (and their families) that arise from charges against offenders in all sectors of education. Legislative changes resulting from altered circumstances in education, have led to the need to be constantly aware of the implications and applications of such changes. This urgent need applies not only to principals, but to everyone involved in education. On the one hand the responsibility for correct application and implementation of education legislation lies with the governing body and the head of an institution, but on the other hand it affects the people who work there. The authors of this book have a keen understanding of this vital need, and address it most effectively from their own invaluable experience that stems from practical involvement and thorough research in the field of education.

Inleiding tot die onderwysreg (Paperback, 3): J.P. Rossouw, A. de Wet Inleiding tot die onderwysreg (Paperback, 3)
J.P. Rossouw, A. de Wet; Edited by I.J. Oosthuizen
R325 R301 Discovery Miles 3 010 Save R24 (7%) Ships in 7 - 10 work days

Die arbeidswetgewing wat betrekking het op die onderwysomgewing is omvattend en dek 'n groot verskeidenheid aspekte waarmee almal binne hierdie omgewing op een of ander stadium te doen kry. Waar daar in die verlede moontlik 'n vae begrip van veral wette en regulasies ten opsigte van diensvoorwaardes by meeste werknemers in die onderwys teenwoordig was, is dit nou onontbeerlik om 'n basiese begrip van alle relevante wetgewing en regulasies wat van toepassing is, te he. Veral onderwysers kan hulle in die spreekwoordelike mynveld bevind indien hulle nie seker maak dat hulle oor die basiese kennis van onderwysreg beskik nie. Dit word gestaaf deur die talle hofsake, dispute, mediasie, dissiplinere verhore en die dikwels onaangename implikasies daarvan vir indiwidue (en hul gesinne) wat voortspruit uit aanklagte teen oortreders in alle sektore van die onderwys. Wetswysigings na aanleiding van veranderde omstandighede binne die onderwys, lei tot die behoefte om voortdurend op die hoogte van die implikasies en toepassing daarvan te wees. Hierdie dringende behoefte geld nie alleen vir skoolhoofde nie, maar vir elkeen betrokke by onderwys. Aan die een kant berus die korrekte toepassing en implementering by die beheerliggaam en die hoof van 'n inrigting, maar aan die anderkant raak dit die mense wat daar werksaam is. Die skrywers van hierdie boek het nie alleen 'n deeglike besef van hierdie noodsaaklike behoefte nie, hulle spreek dit ook baie effektief aan deur middel van hulle uiters waardevolle ervaring. Hierdie ervaring spruit voort uit praktiese betrokkenheid by die onderwys asook deeglike navorsing op die terrein van onderwysreg. Kennis van al die aspekte wat in hierdie boek aangespreek word, verbeter ongetwyfeld die kwaliteit van die onderrig- en leerproses in die klaskamer - 'n broodnodige doelwit om na te streef. Dit skep ook 'n veiliger omgewing waarbinne elkeen funksioneer. Persoonlik is ek baie dankbaar vir die bydrae wat deur middel van hierdie handige handleiding gemaak word tot die uiteindelike kwaliteit van onderwys in Suid Afrika. Dr. Jopie Breed President: SAOU

Labour relations in education - A South African perspective (Paperback, 2nd ed): J.P. Rossouw Labour relations in education - A South African perspective (Paperback, 2nd ed)
J.P. Rossouw
R460 R422 Discovery Miles 4 220 Save R38 (8%) Ships in 7 - 10 work days

Education in South Africa currently poses enormous challenges to everyone involved, including the State, parents, school governing bodies, principals and educators. To ensure the creation of an effective education system, a sound employment relationship between the State and educators, and a thorough knowledge and understanding of the correct application and implementation of education labour law, is vital. Labour relations in education: a South African perspective focuses on those issues that influence the daily life of the education manager, the school governing body and the individual educator. This title attempts to analyse, describe and clarify the most important legal principles regulating employment relations in the education sector - the Constitution includes, in the Bill of Rights, a number of provisions that have a direct bearing on education in general and fair labour practice in education in particular. This new edition discusses recent court cases and amended legislative provisions, and expands on some issues that did not receive detailed attention in the first edition. Labour relations in education is aimed at the principal as education manager in public schools in South Africa and students of the subject of Education Law. Deputy principals and heads of departments, and in fact any teacher who is interested in the management of education, will also benefit from it.

Labour relations in education - A South African perspective (Paperback): J.P. Rossouw Labour relations in education - A South African perspective (Paperback)
J.P. Rossouw
R220 R204 Discovery Miles 2 040 Save R16 (7%) Ships in 7 - 10 work days
Inleiding tot die onderwysreg (Afrikaans, Paperback): I. Oosthuizen, J.P. Rossouw, A. de Wet Inleiding tot die onderwysreg (Afrikaans, Paperback)
I. Oosthuizen, J.P. Rossouw, A. de Wet
R180 R167 Discovery Miles 1 670 Save R13 (7%) Ships in 7 - 10 work days

Hierdie titel se basiese oogmerk is om die voorgraadse onderwysstudent toe te rus om met kundige gemak binne die raamwerk van die onderwysregtelike onderwyspraktyk te beweeg. Sodanige geborgenheidsruim vir die opvoeder dra weer onteenseglik by tot die daarstelling van 'n geborge onderrig-leeromgewing. Hierdie doelstellings word moontlik gemaak deurdat die leerinhoude van die titel studente in staat stel om die essensie van geborgenheid binne die onderwys te begryp en te analiseer; die toepaslike bepalings van die Grondwet te kan toepas in die onderwyspraktyk; onderwyswetgewing te kan uitle en toepas; en 'n billike arbeidsregtelike werksbedeling te kan verseker.

Teaching Physical Education and Sports Coaching (Paperback): Soezin Krog, Rowena Naidoo Teaching Physical Education and Sports Coaching (Paperback)
Soezin Krog, Rowena Naidoo; Francois Cleophas, Dorita du Toit, Deidre Kruger, …
R515 R468 Discovery Miles 4 680 Save R47 (9%) Ships in 1 work day

This valuable resource provides support for teachers who may not be Physical Education teachers by illustrating simple exercises that can be easily done by an inexperienced teacher while ensuring that they are also scientifically based, safe, purposeful and cover all three domains of Physical Education (affective, cognitive and psychomotor). Teaching Physical Education and Sports Coaching also provides a basic introduction to sports coaching. The book covers basic content on anatomy and physiology, training theory and the teaching of skills, psychological aspects of coaching, drugs and nutrition in sport, sport injuries and first aid; as well as inclusive physical education and ethical behaviour in Physical Education and sports coaching. The book focuses on the South African context by being cognizant of cultural, geographical and sport diversity, giving due prominence to community or indigenous games and providing guidance on working in schools that are highly resourced as well as low-resourced schools. Guidance is also provided for engaging with CAPS subtopics, such as fitness, adventure sports, traditional games, traditional sport, and age-related activities as part of early specialisation.

Free Delivery
Pinterest Twitter Facebook Google+
You may like...
Loot
Nadine Gordimer Paperback  (2)
R180 R144 Discovery Miles 1 440
DKNY Be Delicious EDP 50ml - Parallel…
R1,395 R829 Discovery Miles 8 290
Angelcare On-the-Go Refill - 2 Pack
 (1)
R141 Discovery Miles 1 410
Dala Scratch Art Sheet (270 x 200mm)
R11 Discovery Miles 110
Ravensburger Puzzle Moments Jigsaw…
R179 R99 Discovery Miles 990
Prison Break: The Complete Series…
Wentworth Miller, Dominic Purcell, … Blu-ray disc  (1)
R1,114 Discovery Miles 11 140
Medice Instant Ice Pack
R12 Discovery Miles 120
Swiss Mobile Gear Gellihug Switch Shell…
R199 Discovery Miles 1 990
Loot
Nadine Gordimer Paperback  (2)
R180 R144 Discovery Miles 1 440
Ab Wheel
R209 R149 Discovery Miles 1 490

 

Partners