0
Your cart

Your cart is empty

Browse All departments
  • All departments
Price
  • R50 - R100 (127)
  • R100 - R250 (256)
  • R250 - R500 (26)
  • -
Status
Brand

Showing 1 - 25 of 409 matches in All departments

Nuwe Alles-in-Een Voorskoolse Aktiwiteitsboek 2 (Afrikaans, Paperback): Mart Meij Nuwe Alles-in-Een Voorskoolse Aktiwiteitsboek 2 (Afrikaans, Paperback)
Mart Meij
R125 R108 Discovery Miles 1 080 Save R17 (14%) Shipped within 4 - 8 working days

Die tweede aktiwiteitsboek sluit aan by temas wat in die eerste boek gedoen is, en brei daarop uit met dertig splinternuwe 3D en 2D volkleuraktiwiteite. ’n Verwyderbare handleiding in die middel van diť boek bied praktiese wenke vir elke aktiwiteit en tema. Wenke word byvoorbeeld gegee vir bewegingsaktiwiteite, liedjies en rympies en die oordra van algemene agtergrondkennis. Dit verduidelik ook hoe die handwerkaktiwiteite aangepak moet word.

Temas wat behandel word, sluit in, bv.: "Goggas", "Water", "My klere en liggaam", "Plaasdiere", "Diere wat binne en buite die water woon".

Die verskillende ouderdomme voorskoolse kinders verskil geweldig van mekaar ten opsigte van liggaamlike en emosionele ontwikkeling. Daarom is al die wenke duidelik gegradeer vir peuters, kleuters en kinders op pad na Graad R.

Die Voorskoolse aktiwiteitsboek 1 en 2 is al wat u nodig het om leermateriaal vir kinders van 18 maande tot vyf jaar te bied. Dit word ook in Graad RR (groep 3) gebruik.

New All-in-One Activity Book for Pre-Schoolers 2 (Paperback): Mart Meij New All-in-One Activity Book for Pre-Schoolers 2 (Paperback)
Mart Meij
R125 R108 Discovery Miles 1 080 Save R17 (14%) Shipped within 4 - 8 working days

The second activity book for pre-schoolers expands on themes covered in the first book with thirty additional 2-D and 3-D full-colour activities. A removable manual in the middle of the book gives practical hints for each activity and theme. Hints are for example given for movement activities, songs and rhymes, and imparting general background knowledge. The manual also gives guidelines for tackling the craft activities.

Themes include "Insects", "Water", "My clothes and body", "Farm animals", "Animals that live in and outside of water", and many more.

Given the vast differences in the physical and emotional development of pre- school children of different ages, hints are graded according to tots, toddlers and young children advancing towards Grade R and Grade 1.

The Activity Book for Pre-schoolers 1 and 2 contain all the material you need to teach children from 18 months to five years old. These books are also used in Grade RR (group 3).

New All≠In≠One: Spelling Made Fun in Grade 3 (Paperback): Mart Meij New All≠In≠One: Spelling Made Fun in Grade 3 (Paperback)
Mart Meij
R100 R86 Discovery Miles 860 Save R14 (14%) Shipped within 4 - 8 working days

The New All-In-One Spelling Made Fun Workbook for Grade 3 Home Language will encourage children to learn to spell and work with sounds! This workbook comprises almost 50 card, board and movement games with the prescribed sounds as well as sight and spelling words, spelling rules and lists with spelling/sight words. It contains step by step guidelines for the teacher or parent in order to play the games.

When spelling is taught using innovative games filled with movement and action, the child in Grade 3 will approach the task with joy and excitement and will not get bored or feel defeated. Teaching of spelling by way of fun games will entice children as well as parents and teachers.

This book briefly revises the prescribed sounds and spelling for Grade 1 and 2, and then moves on to games dealing with syllabification, plurals, apostrophe and the spelling rules prescribed for Grade 3. The effortless recognition and writing of the first 320 high-frequency sight words are practiced.

Nuwe Alles-in-Een Werkboek: Leer Lees en Skryf vir Graad 3 (Afrikaans, Paperback): Mart Meij Nuwe Alles-in-Een Werkboek: Leer Lees en Skryf vir Graad 3 (Afrikaans, Paperback)
Mart Meij; Best Books Panel
R135 R116 Discovery Miles 1 160 Save R19 (14%) Shipped within 4 - 8 working days

Die oefeninge in die Nuwe Alles-In-Een se leer lees en skryf-werkboek vir Graad 3 Huistaal sal leerders taalvaardig maak en prestasie verseker!

Die leeslesse op die werkvelle in die werkboek is gegradeer en bied klanke stap vir stap aan. Dit neem ook sigwoordeskat en sinskonstruksie wat ’n Graad 3- leerder moet leer, in ag. Die leeslesse word opgevolg met toepaslike woordbou- en taaloefeninge. Die leerder kry ook uitknipbare "Eie leesboeke" om klanke en sigwoorde te herken en te benoem.

Die betrokke klank(e) word met behulp van handskrifstrokies ingeskerp om die leerder se potloodgreep en skrif te oefen. Die leerder skryf die klanke, teken patrone (wat soortgelyk aan die vorm van die klank is) en skryf sinne.

Die handskrifoefeninge is in die regte lettertipe en reŽlspasiŽring sodat dit die leerder in staat stel om elke klank - in druk- en lopende skrif - korrek te skryf.

Die oefeninge is in regte volgorde waarin die leerder dit sal leer volgens die vereistes van die KABV.

New All-in-One Learn to Read and Write for Grade 3 - A home language workbook (Paperback): Mart Meij New All-in-One Learn to Read and Write for Grade 3 - A home language workbook (Paperback)
Mart Meij; Best Books Panel
R135 R116 Discovery Miles 1 160 Save R19 (14%) Shipped within 4 - 8 working days

The activities in the New All-In-One Learn to Read and Write Grade 3 Home Language Workbook will ensure language and writing success!

Reading lessons are graded and sounds are presented step by step, keeping the eye span, sight word vocabulary and sentence structure that a Grade 3 learner should know in mind. The reading lessons are followed by applicable language exercises. The learner also cuts out an "Own reader" to practise sounds and spelling.

The new sounds learnt are practised on handwriting strips, developing the learners’ pencil grip and handwriting skills. All of sounds are practised through handwriting - the learner is encouraged to draw patterns (which resemble the sounds) and write sentences.

The handwriting exercises are in the correct font and line spacing - in print and cursive writing - so that the learner learns to write correctly.

Handwriting and language exercises are presented in the order that learners will learn them in class according to CAPS

New All-in-One Learn to Read and Write for Grade 2 - A home language workbook (Paperback): Mart Meij New All-in-One Learn to Read and Write for Grade 2 - A home language workbook (Paperback)
Mart Meij; Best Books Panel
R135 R116 Discovery Miles 1 160 Save R19 (14%) Shipped within 4 - 8 working days

The activities in the New All-In-One Learn to Read and Write Grade 2 Home Language Workbook will ensure language and writing success!

The reading lessons are graded and sounds are presented step by step, keeping the eye span, sight word vocabulary and sentence structure that a Grade 2 learner should know in mind. The reading lessons are followed by applicable language exercises. The learner also cuts out an "Own reader" to practise sounds and spelling.

The new sounds learnt are practised on handwriting strips, developing learners’ pencil grip and handwriting skills. Sounds are practised through handwriting - the learner is encouraged to draw patterns (which resemble the sounds) and write sentences.

The handwriting exercises are in the correct font and line spacing - in print writing (e.g. round/slanted letters) - so that the learner learns to write correctly.

Handwriting and language exercises are presented in the order that learners will learn them in class according to CAPS.

New All-in-One Learn to Read and Write for Grade 1 - A home language workbook (Paperback): Mart Meij New All-in-One Learn to Read and Write for Grade 1 - A home language workbook (Paperback)
Mart Meij; Best Books Panel
R135 R116 Discovery Miles 1 160 Save R19 (14%) Shipped within 4 - 8 working days

The activities in the New All-In-One Learn to Read and Write Grade 1 Home Language Workbook will ensure language and writing success!

The reading lessons are graded and sounds are presented step by step, keeping the eye span, sight word vocabulary and sentence structure that a Grade 1 learner should know in mind. The reading lessons are followed by applicable language exercises. The learner also cuts out an "Own reader" to practise sounds and spelling.

The new sounds learnt are practised on handwriting strips, developing learners’ pencil grip and handwriting skills. Sounds are practised through handwriting - the learner is encouraged to draw patterns (which resemble the sounds) and write sentences.

The handwriting exercises are in the correct font and line spacing - in print writing (e.g. round/slanted letters) - so that the learner learns to write correctly.

Handwriting and language exercises are presented in the order that learners will learn them in class according to CAPS.

Nuwe Alles-in-Een se Leer Lees en Skryf vir Graad 2 - 'n Werkboek vir huistaal (Afrikaans, Paperback): Mart Meij Nuwe Alles-in-Een se Leer Lees en Skryf vir Graad 2 - 'n Werkboek vir huistaal (Afrikaans, Paperback)
Mart Meij; Best Books Panel 2
R135 R116 Discovery Miles 1 160 Save R19 (14%) Shipped within 4 - 8 working days

Die oefeninge in die Nuwe Alles-In-Een se leer lees en skryf-werkboek vir Graad 2 Huistaal sal leerders taalvaardig maak en prestasie verseker!

Die leeslesse op die werkvelle in die werkboek is gegradeer en bied klanke stap vir stap aan. Dit neem ook sigwoordeskat en sinskonstruksie wat ’n Graad 2- leerder moet leer, in ag. Die leeslesse word opgevolg met toepaslike woordbou- en taaloefeninge wat die leerder moet voltooi. Die leerder kry ook uitknipbare "Eie leesboeke" om klanke en sigwoorde te herken en te benoem.

Die betrokke klank(e) word met behulp van handskrifstrokies ingeskerp om die leerder se potloodgreep en skrif te oefen. Die leerder skryf die klanke, teken patrone (wat soortgelyk aan die vorm van die klank is) en skryf sinne.

Die handskrifoefeninge is in die regte lettertipe en reŽlspasiŽring sodat dit die leerder in staat stel om elke klank korrek te skryf.

Die oefeninge is in regte volgorde waarin die leerder dit in die klas sal leer volgens die vereistes van die KABV.

Nuwe Alles-in-Een se Leer Lees en Skryf vir Graad 1 - 'n Werkboek vir huistaal (Afrikaans, Paperback): Mart Meij Nuwe Alles-in-Een se Leer Lees en Skryf vir Graad 1 - 'n Werkboek vir huistaal (Afrikaans, Paperback)
Mart Meij; Best Books Panel 1
R135 R116 Discovery Miles 1 160 Save R19 (14%) Shipped within 4 - 8 working days

Die oefeninge in die Nuwe Alles-In-Een se leer lees en skryf-werkboek vir Graad 1 Huistaal sal leerders taalvaardig maak en prestasie verseker!

Die leeslesse op die werkvelle in die werkboek is gegradeer en bied klanke stap vir stap aan. Dit neem ook sigwoordeskat en sinskonstruksie wat ’n Graad 1- leerder moet leer, in ag. Die leeslesse word opgevolg met toepaslike woordbou- en taaloefeninge wat die leerder moet voltooi. Die leerder kry ook uitknipbare "Eie leesboeke" om klanke en sigwoorde te herken en te benoem.

Die betrokke klank(e) word met behulp van handskrifstrokies ingeskerp om die leerder se potloodgreep en skrif te oefen. Die leerder skryf die klanke, teken patrone (wat soortgelyk aan die vorm van die klank is) en skryf sinne.

Die handskrifoefeninge is in die regte lettertipe en reŽlspasiŽring sodat dit die leerder in staat stel om elke klank korrek te skryf.

Die oefeninge is in regte volgorde waarin die leerder dit in die klas sal leer volgens die vereistes van die KABV.

New All-in-One Manual for Pre-school Activities (Paperback): Mart Meij New All-in-One Manual for Pre-school Activities (Paperback)
Mart Meij
R450 R376 Discovery Miles 3 760 Save R74 (16%) Shipped within 4 - 8 working days

The manual consists of lessons plans for each day and has been compiled according to the NCF for Children Birth to Four Years to assist caregivers, teachers, practitioners and parents in educating tots, toddlers and children. It contains a spider diagram at the start of the week, a circle activity (with two supplementary activities) in which the child does activities and a story for each day. It contains a Cooking fun activity in which the child makes edible objects and a puppet theatre story.

Nuwe Alles-in-Een Handleiding vir Voorskoolse Aktiwiteite (Afrikaans, Paperback): Mart Meij, Rina Erasmus, Amorie Van Straaten Nuwe Alles-in-Een Handleiding vir Voorskoolse Aktiwiteite (Afrikaans, Paperback)
Mart Meij, Rina Erasmus, Amorie Van Straaten
R450 R376 Discovery Miles 3 760 Save R74 (16%) Shipped within 4 - 8 working days

Die handleiding bevat lesplanne vir elke dag en is saamgestel volgens die Nasionale Kurrikulumraawerk vir kinders van geboorte tot vier jaar om onderwysers, onderrigpraktisyne, ouers en oppassers te help om hulle peuters, kleuters en kinders op pad na Graad R te onderrig op ín speelse manier. Elke week (daar is 40 weke) begin met Ďn spinnekopdiagram, agtergrondinligting oor die vaardigheidontwikkeling van die week, en begin dan met ín sirkelaktiwiteit vir elke dag (met twee addisionele aktiwiteite) wat u met die kind doen en eindig met ín storie. Dit bevat ook ín Bak-en-brou-aktiwiteit aan die einde van die week waar die kind eetbare voorwerpe maak (soos Ďn varkkoekie wat by die Plaasdiere-tema aansluit asook ín poppekasstorie. Die handleiding bevat aktiwiteite wat al die ELDAís (vroee leerontwikkelingsareas soos Kreatiwiteit, Welsyn, ens., dek. agtergrondinligting oor die voorskoolse program. Wenke vir aktiwiteite wat met behulp van goedkoop en maklik verkrygbare materiale voltooi kan word. Basiese konsepte wat die kind moet leer. Temas soos Ek, My liggaam, Diere (met aparte temas soos Voels, Troeteldiere en Plaasdiere), en My omgewing, ens. Die handleiding sal u help om u kind suksesvol na Graad R te vorder. Die doel van die handleiding is om kinders speel-speel op te voed en hulle vaardighede te ontwikkel.

Nuwe Alles-in-Een Voorskoolse Aktiwiteitsboek (Afrikaans, Paperback): Mart Meij, Rina Erasmus, Amorie Van Straaten Nuwe Alles-in-Een Voorskoolse Aktiwiteitsboek (Afrikaans, Paperback)
Mart Meij, Rina Erasmus, Amorie Van Straaten
R115 R99 Discovery Miles 990 Save R16 (14%) Shipped within 4 - 8 working days

Die nuwe alles-in-een Voorskoolse Aktiwiteitsboek is saamgestel om ouers /opvoeders/praktisyne/versorgers te help wat hul kinders ín voorsprong wil gee. Hierdie aktiwiteitsboek is saamgestel volgens NKV. Verskaf aktiwiteite wat praktiese vaardighede ontwikkel. sluit Vroee leer- en ontwikkelingareas (ELDAs) in. Help kleuters/jong kinders ontwikkeling aan. Moedig kreatiwiteit & kleinspierontwikkeling aan. Sluit 2D- & 3D-aktiwiteite in.

New All-in-One Activity Book for Pre-Schoolers (Paperback): Mart Meij, Rina Erasmus New All-in-One Activity Book for Pre-Schoolers (Paperback)
Mart Meij, Rina Erasmus
R115 R99 Discovery Miles 990 Save R16 (14%) Shipped within 4 - 8 working days

Die nuwe alles-in-een Voorskoolse Aktiwiteitsboek is saamgestel om ouers /opvoeders/praktisyne/versorgers te help wat hul kinders ín voorsprong wil gee. Hierdie aktiwiteitsboek is saamgestel volgens NCF vir kinders van geboorte to vier jaar. Verskaf aktiwiteite wat praktiese vaardighede ontwikkel. Sluit Vroee leer- en ontwikkelingareas (ELDAís) in. Help kleuters/jong kinders ontwikkeling aan. Moedig kreatiwiteit & kleinspierontwikkeling aan. Sluit 2D- & 3D-aktiwiteite in.

Nuwe Alles-In-Een: Modderkoekies: Vlak 3: Leesboek 3: Graad R: Gegradeerde Leesreeks (Afrikaans, Paperback): Mart Meij, Beatrix... Nuwe Alles-In-Een: Modderkoekies: Vlak 3: Leesboek 3: Graad R: Gegradeerde Leesreeks (Afrikaans, Paperback)
Mart Meij, Beatrix de Villiers
R60 R52 Discovery Miles 520 Save R8 (13%) Shipped within 4 - 8 working days

Die Nuwe Alles-In-Een Graad R-leesreeks neem leerders op ín leesavontuur en is so saamgestel om lees te verryk, jong lesers se belangstelling in boeke te kweek, bied geleentheid om leerders se woordeskat en taalbegrip te ontwikkel. Fokus: Herken en lees getalname een, twee en drie. Ontwikkeling van denkvaardighede, interpreteer en redeneer.

New all-in-one: In the shop: Level 2: Reader 1: Grade R (Paperback): Mart Meij, Beatrix de Villiers New all-in-one: In the shop: Level 2: Reader 1: Grade R (Paperback)
Mart Meij, Beatrix de Villiers
R60 R52 Discovery Miles 520 Save R8 (13%) Shipped within 4 - 8 working days

The New all-in-one Graded Reading Series Grade R takes learners on a reading adventure and is compiled to enrich reading, to develop a interest in books and reading and helps learners to improve their vocabulary and language. The visual material in these readers incorporate the race demography in South Africa.

Nuwe alles-in-een: Pret in die gesin: Vlak 2: Leesboek 2: Graad R (Afrikaans, Paperback): Mart Meij, Beatrix de Villiers Nuwe alles-in-een: Pret in die gesin: Vlak 2: Leesboek 2: Graad R (Afrikaans, Paperback)
Mart Meij, Beatrix de Villiers
R60 R52 Discovery Miles 520 Save R8 (13%) Shipped within 4 - 8 working days

Die Nuwe Alles-In-Een Graad R-leesreeks neem leerders op ín leesavontuur en is so saamgestel om lees te verryk, jong lesers se belangstelling in boeke te kweek, bied geleentheid om leerders se woordeskat en taalbegrip te ontwikkel. Fokus: Fonemiese bewustheid - aanvangsklank van elke kleur. Ontwikkeling van denkvaardighede, ruimtelike konsepte en interpretering van oorsaak en gevolg.

Nuwe alles-in-een: Winterklere: Vlak 4: Leesboek 1: Graad R (Afrikaans, Paperback): Mart Meij, Beatrix de Villiers Nuwe alles-in-een: Winterklere: Vlak 4: Leesboek 1: Graad R (Afrikaans, Paperback)
Mart Meij, Beatrix de Villiers
R60 R52 Discovery Miles 520 Save R8 (13%) Shipped within 4 - 8 working days

Die Nuwe Alles-In-Een Graad R-leesreeks neem leerders op ín leesavontuur en is so saamgestel om lees te verryk, jong lesers se belangstelling in boeke te kweek, bied geleentheid om leerders se woordeskat en taalbegrip te ontwikkel. Fokus: Konsepvorming van winter en wintersklere m.b.v ondersteunende illustrasies. Woordeskatuitbreiding in konteks: Name van kledingstukke, begrip van Ďn paar skoene, gepaste werkwoorde, ruimtelike begrippe en kleure.

New all-in-one: Aliens home: Level 8: Reader 4: Grade R (Paperback): Mart Meij, Beatrix de Villiers New all-in-one: Aliens home: Level 8: Reader 4: Grade R (Paperback)
Mart Meij, Beatrix de Villiers
R60 R52 Discovery Miles 520 Save R8 (13%) Shipped within 4 - 8 working days

This graded reader is the fouth book in the eighth level. It enriches reading, develops an interest in books and reading and helps learners to develop their vocabulary and reading in Grade R. This reading series is graded from easy-to-read language (Level 1-4) to more difficult reading (Level 5-8). The series comprises forty readers - one reader per teaching week - in which learners are introduced to phonics, initial sounds and sight words. This reader is used for Shared Reading. This reading series is used with the New All-In-One Grade R Home Language Learnerís Book, Workbook, Phonics Book and Teacherís Guide for optimal learning. It can also be used with another teaching programme.

Nuwe Alles-In-Een: Nee, Ella, nee!: Vlak 5: Leesboek 1: Graad R: Gegradeerde Leesreeks (Afrikaans, Paperback): Mart Meij,... Nuwe Alles-In-Een: Nee, Ella, nee!: Vlak 5: Leesboek 1: Graad R: Gegradeerde Leesreeks (Afrikaans, Paperback)
Mart Meij, Beatrix de Villiers
R60 R52 Discovery Miles 520 Save R8 (13%) Shipped within 4 - 8 working days

Die Nuwe Alles-In-Een Graad R-leesreeks neem leerders op ín leesavontuur en is so saamgestel om lees te verryk, jong lesers se belangstelling in boeke te kweek, bied geleentheid om leerders se woordeskat en taalbegrip te ontwikkel. Fokus: Diskriminasie van verskille en ooreenkomste in herhalende frases; Ontwikkeling van liggaamsbeeld en name van liggaamsdele; Ontwikkeling van denkvaardighede, ruimtelike vaardighede, interpreteer en redeneer.

Nuwe Alles-In-Een: Besige Banda: Vlak 5: Leesboek 4: Graad R: Gegradeerde Leesreeks (Afrikaans, Paperback): Mart Meij, Beatrix... Nuwe Alles-In-Een: Besige Banda: Vlak 5: Leesboek 4: Graad R: Gegradeerde Leesreeks (Afrikaans, Paperback)
Mart Meij, Beatrix de Villiers
R60 R52 Discovery Miles 520 Save R8 (13%) Shipped within 4 - 8 working days

Die Nuwe Alles-In-Een Graad R-leesreeks neem leerders op ín leesavontuur en is so saamgestel om lees te verryk, jong lesers se belangstelling in boeke te kweek, bied geleentheid om leerders se woordeskat en taalbegrip te ontwikkel. Fokus: Prentestorie met aksiewoordeskat, subteks in illustrasies; Onderwyser lees patroonsin op linkerkantste bladsy, leerders voltooi die sin. Prente illustreer die woorde.Woordeskatuitbreiding van weersomstandighede, aksies, dierename en aanvangsklanke.

New all-in-one: Hungry caterpiller: Level 8: Reader 3: Grade R (Paperback): Mart Meij, Beatrix de Villiers New all-in-one: Hungry caterpiller: Level 8: Reader 3: Grade R (Paperback)
Mart Meij, Beatrix de Villiers
R60 R52 Discovery Miles 520 Save R8 (13%) Shipped within 4 - 8 working days

This graded reader is the third book in the eighth level. It enriches reading, develops an interest in books and reading and helps learners to develop their vocabulary and reading in Grade R. This reading series is graded from easy-to-read language (Level 1-4) to more difficult reading (Level 5-8). The series comprises forty readers - one reader per teaching week - in which learners are introduced to phonics, initial sounds and sight words. This reader is used for Shared Reading. This reading series is used with the New All-In-One Grade R Home Language Learnerís Book, Workbook, Phonics Book and Teacherís Guide for optimal learning. It can also be used with another teaching programme.

Nuwe alles-in-een: Diere wat kriewel en kruip: Vlak 8: Leesboek 5: Graad R (Afrikaans, Paperback): Mart Meij, Beatrix de... Nuwe alles-in-een: Diere wat kriewel en kruip: Vlak 8: Leesboek 5: Graad R (Afrikaans, Paperback)
Mart Meij, Beatrix de Villiers
R60 R52 Discovery Miles 520 Save R8 (13%) Shipped within 4 - 8 working days

Die Nuwe Alles-In-Een Graad R-leesreeks neem leerders op ín leesavontuur en is saamgestel om lees te verryk, jong lesers se belangstelling in boeke te kweek, bied geleentheid om leerders se woordeskat en taalbegrip te ontwikkel. Fokus: Woordeskatuitbreiding: Name van ín aantal reptiele en insekte in & om die huis Ontwikkeling - redenasievermoŽ, watter reptiele/insekte nuttig is en watter skadelik/gevaarlik is. Bewusmaking - bewaring van dierelewe/veiligheidsaspekte t.o.v. reptiele en insekte.

Nuwe alles-in-een: Rolf reus en Doempie dwerg: Vlak 3: Leesboek 5: Graad R (Afrikaans, Paperback): Mart Meij, Beatrix de... Nuwe alles-in-een: Rolf reus en Doempie dwerg: Vlak 3: Leesboek 5: Graad R (Afrikaans, Paperback)
Mart Meij, Beatrix de Villiers
R60 R52 Discovery Miles 520 Save R8 (13%) Shipped within 4 - 8 working days

Die Nuwe Alles-In-Een Graad R-leesreeks neem leerders op ín leesavontuur en is so saamgestel om lees te verryk, jong lesers se belangstelling in boeke te kweek, bied geleentheid om leerders se woordeskat en taalbegrip te ontwikkel. Fokus: Interpreteer die verskuilde boodskap in die storie (speel op veilige plekke). Prikkeling van verbeelding en geheue.

Nuwe Alles-In-Een: Ben is 'n besige baba: Vlak 3: Leesboek 4: Graad R: Gegradeerde Leesreeks (Afrikaans, Paperback): Mart... Nuwe Alles-In-Een: Ben is 'n besige baba: Vlak 3: Leesboek 4: Graad R: Gegradeerde Leesreeks (Afrikaans, Paperback)
Mart Meij, Beatrix de Villiers
R60 R52 Discovery Miles 520 Save R8 (13%) Shipped within 4 - 8 working days

Die Nuwe Alles-In-Een Graad R-leesreeks neem leerders op ín leesavontuur en is so saamgestel om lees te verryk, jong lesers se belangstelling in boeke te kweek, bied geleentheid om leerders se woordeskat en taalbegrip te ontwikkel. Fokus: Herken en lees name van vervoermiddels, simbole uit die omgewing, name van die dae van die week. Interpreteer eenvoudige ironie in humoristiese prente.

New all-in-one: Franny fairy: Level 7: Reader 3: Grade R (Paperback): Mart Meij, Beatrix de Villiers New all-in-one: Franny fairy: Level 7: Reader 3: Grade R (Paperback)
Mart Meij, Beatrix de Villiers
R60 R52 Discovery Miles 520 Save R8 (13%) Shipped within 4 - 8 working days

This graded reader is the third book in the seventh level. It enriches reading, develops an interest in books and reading and helps learners to develop their vocabulary and reading in Grade R. This reading series is graded from easy-to-read language (Level 1-4) to more difficult reading (Level 5-8). The series comprises forty readers - one reader per teaching week - in which learners are introduced to phonics, initial sounds and sight words. This reader is used for Shared Reading. This reading series is used with the New All-In-One Grade R Home Language Learnerís Book, Workbook, Phonics Book and Teacherís Guide for optimal learning. It can also be used with another teaching programme.

Free Delivery
Pinterest Twitter Facebook Google+
You may like...
Loot
Nadine Gordimer Paperback  (2)
R297 R235 Discovery Miles 2 350
Piranha 2 x Skins and 8 x Grips for…
 (2)
R170 Discovery Miles 1 700
Cobra Adventure AM-645 2-Way Radios…
R1,299 R899 Discovery Miles 8 990
Avengers 3: Infinity War
Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, … DVD  (2)
R165 R156 Discovery Miles 1 560
Xiaomi Mi Robot Vacuum with Charging…
 (5)
R6,699 R4,999 Discovery Miles 49 990
Majorette Street Cars Assortment (Single…
R35 Discovery Miles 350
Loot
Nadine Gordimer Paperback  (2)
R297 R235 Discovery Miles 2 350
Simba ABC Stacking Blocks
R106 Discovery Miles 1 060
Loot
Nadine Gordimer Paperback  (2)
R297 R235 Discovery Miles 2 350
God of War - PlayStation Hits
 (1)
R999 R339 Discovery Miles 3 390

 

Partners