0
Your cart

Your cart is empty

Browse All departments
Price
  • R50 - R100 (5)
  • R100 - R250 (73)
  • R250 - R500 (1)
  • R500+ (12)
  • -
Status
Format
Author / Contributor
Publisher

Books > Academic & Education

Showing 1 - 25 of 91 matches in Academic & Education

Accounting 3 in 1 Study Guide - Grade 10: CAPS (Paperback): Ann Botha Accounting 3 in 1 Study Guide - Grade 10: CAPS (Paperback)
Ann Botha
R159 R127 Discovery Miles 1 270 Save R32 (20%) In stock

This book is an essential jumpstart to the Accounting curriculum in Grades 10 – 12. It is logically organised into sections, each of which acquaint the learner with the basic terms, concepts and principles necessary to master this challenging subject. It includes: Comprehensive Notes with Worked Examples per Topic, Questions & Answers per Topic and Exam Papers & Answers with handy hints. This study guide is jam-packed with carefully selected, graded questions and solutions to apply the theory and thus build a thorough understanding of each topic. Learners will easily progress through the units and develop confidence and expertise with each successfully completed exercise. The key to this subject is PRACTISE and this book provides just that! The learner will sense the ‘presence’ of the experienced teacher in each tip and bit of advice scattered throughout the book. The summaries and explanations consolidate the theory and motivate the learner to excel in this subject.

Rekeningkunde 2 in 1 Studiegids - Graad 12: KABV (Afrikaans, Paperback): Ann Botha Rekeningkunde 2 in 1 Studiegids - Graad 12: KABV (Afrikaans, Paperback)
Ann Botha
R179 R143 Discovery Miles 1 430 Save R36 (20%) In stock

Hierdie boek dien as ‘n toeganklike en doeltreffende hersieningshulpmiddel vir Graad 12-leerders. Dit kan regdeur die kwartaal, asook vir eksamenvoorbereiding, gebruik word. Dit sluit in: ‘n Blitshersiening van alle aspekte van die KABV-kurrikulum. Die noodsaaklike teorie en basiese konsepte word in hierdie afdeling gedek en 7 Eksamenvraestelle en Voorgestelde Antwoorde. Duidelike riglyne vir eksamentegniek en uitleg word deurgaans gegee. Die wenke, kommentaar en deurlopende advies deur die onderwyser-skrywer, bou leerders se selfvertroue soos hulle sistematies deur die boek werk. Die riglyne ten opsigte van berekeninge, opsommings van nuttige terminologie en afkortings, dra alles by tot ‘n een-stop-boek wat ‘n leerder deeglik sal voorberei vir toetse en eksamens. Hierdie studiegids sal Rekeningkundige vaardighede ontwikkel en Rekeningkundeleerders se prestasie verbeter, ongeag hul vermoe.

Fisiese Wetenskappe 3 in 1 Studiegids - Graad 10: KABV (Afrikaans, Paperback): Retha Louw Fisiese Wetenskappe 3 in 1 Studiegids - Graad 10: KABV (Afrikaans, Paperback)
Retha Louw
R159 R127 Discovery Miles 1 270 Save R32 (20%) In stock

Hierdie studiegids verskaf ’n stewige basis vir Graad 11 en 12 Fisiese Wetenskappe. Die gids is in ONDERWERPE ingedeel en bevat: Omvattende Notas en Uitgewerkte Voorbeelde, Oefeninge & Eksamenvrae en Gedetailleerde Antwoorde met Verduidelikings & handige wenke. Die leerder word stap vir stap deur die teorie, tegnieke en basiese konsepte van hierdie uitdagende vak geneem. Die formaat is so ontwerp om die leerder deur die noodsaaklike beginsels te lei sodat meer komplekse probleme daarna met selfvertroue aangepak kan word. Die duidelike kernnotas en gegradeerde vrae voldoen aan die vereistes van die KABV-kurrikulum en verseker dat leerders elke onderwerp in die geheel verstaan.

Consumer Studies 3 in 1 Study Guide - Grade 12: CAPS (Paperback): Maralyn Burger, Elmarie Augustyne, Anneke Kotzenberg Consumer Studies 3 in 1 Study Guide - Grade 12: CAPS (Paperback)
Maralyn Burger, Elmarie Augustyne, Anneke Kotzenberg
R179 R143 Discovery Miles 1 430 Save R36 (20%) In stock

This study guide was written in accordance with the latest Examination Guidelines and covers all aspects of the CAPS curriculum. It contains, FOR EACH TOPIC: Comprehensive Notes, Questions and Answers plus a sample exam paper & memo. This book is a dependable, easy-to-follow guide for every Grade 12 Consumer Studies student. It contains thoroughly researched notes, clear illustrations, study tips and input from subject specialists. The bulleted notes, relevant diagrams and logical layout aid understanding and accessibility of the curriculum content. The topic-based questions and answers, as well as an exam paper with memo, provide a structured outline for effective exam preparation. This 3-in-1 study guide provides the total package that a learner requires to excel in Consumer Studies.

Fisiese Wetenskappe 3 in 1 Studiegids - Graad 11: KABV (Afrikaans, Paperback): Retha Louw Fisiese Wetenskappe 3 in 1 Studiegids - Graad 11: KABV (Afrikaans, Paperback)
Retha Louw
R179 R143 Discovery Miles 1 430 Save R36 (20%) In stock

Hierdie studiegids wat aan die KABV-vereistes voldoen, vereenvoudig die teorie van Graad 11 Fisiese Wetenskappe en bou die leerders se selfvertroue op deur verstaanbare verduidelikings tesame met hersieningsvrae. Die gids is in ONDERWERPE ingedeel en bevat: Omvattende Notas en Uitgewerkte Voorbeelde, Oefeninge & Eksamenvrae en Gedetailleerde Antwoorde met Verduidelikings & handige wenke. Met die ondersteuning wat hierdie studiegids aan die Graad 11-leerder bied, word probleemoplossende vaardighede ontwikkel sowel as die regte benadering om die vakkennis te bemeester. Die vrae wat van eenvoudig tot meer kompleks gegradeer is, toets die leerder se vordering regdeur die jaar en is veral op eksamenvoorbereiding gemik. Praktiese wenke word verskaf om algemene foute uit te wys en te verseker dat leerders ’n stewige basis vir die daaropvolgende Graad 12-kurrikulum vaslê.

Business Studies 3 in 1 Study Guide - Grade 10: CAPS (Paperback): Alex Pinnock Business Studies 3 in 1 Study Guide - Grade 10: CAPS (Paperback)
Alex Pinnock
R159 R127 Discovery Miles 1 270 Save R32 (20%) In stock

This popular book covers the CAPS curriculum and offers: Comprehensive Notes per Term, Questions per Term and Detailed Answers plus an Exam Paper & Memo. This study guide introduces Business Studies as a relevant subject and provides clear, instructive explanations that are accessible to learners of all abilities. The simple, but comprehensive style of teaching motivates them to work at their own pace and excel in the subject.

Consumer Studies 3 in 1 Study Guide - Grade 10: CAPS (Paperback): Maralyn Burger, Elmarie Augustyn, Anneke Kotzenberg Consumer Studies 3 in 1 Study Guide - Grade 10: CAPS (Paperback)
Maralyn Burger, Elmarie Augustyn, Anneke Kotzenberg
R159 R127 Discovery Miles 1 270 Save R32 (20%) In stock

This study guide covers the Grade 10 CAPS curriculum and offers, FOR EACH TOPIC: Comprehensive Notes, Questions and Answers and includes: Practical Work: Food Production and an Exam Paper & Memo. The detailed notes, practical tips, generous array of questions, answers and exam paper practice provide the Grade 10 learner with all the skills, content material and consolidation necessary to excel in this subject. The bulleted style and table formatting makes learning easy and the content more accessible. This book will enable learners to achieve top marks in this increasingly relevant and interesting subject.

Accounting 2 in 1 Study Guide - Grade 12: CAPS (Paperback): Ann Botha Accounting 2 in 1 Study Guide - Grade 12: CAPS (Paperback)
Ann Botha
R179 R143 Discovery Miles 1 430 Save R36 (20%) In stock

This book provides an accessible and effective revision tool for Grade 12 students. It may be used throughout the term as well as for exam preparation. It includes: A Quick Revision of all aspects of the CAPS curriculum. This section covers the essential theory and basic concepts and 7 Exam Papers with Suggested Answers. Clear guidelines for exam technique and layout are provided throughout. The tips, comments and ongoing advice offered by the teacher-author develop confidence in the learners as they work systematically through the book. The guidelines to calculations, summaries of useful terminology and abbreviations all contribute to a one-stop-book that thoroughly prepares the learner for tests and exams. This study guide will develop accounting skills and improve the performance of Accounting learners regardless of their ability.

Besigheidstudies 3 in 1 Studiegids - Graad 10: KABV (Afrikaans, Paperback): Alex Pinnock Besigheidstudies 3 in 1 Studiegids - Graad 10: KABV (Afrikaans, Paperback)
Alex Pinnock
R159 R127 Discovery Miles 1 270 Save R32 (20%) In stock

Hierdie gewilde boek dek die KABV-kurrikulum en bied die volgende: Omvattende Notas per Kwartaal, Vrae per Kwartaal en Volledige Antwoorde plus ’n Eksamenvraestel & memo. Hierdie studiegids stel Besigheidstudies bekend as ’n relevante vak en bied duidelike, leersame verduidelikings wat vir leerders van alle vermoens toeganklik is. Die eenvoudige, maar omvattende onderrigstyl motiveer hulle om teen hul eie pas te werk en in die vak uit te blink.

History 3 in 1 Study Guide - Grade 10: CAPS (Paperback): Geoff Olivier History 3 in 1 Study Guide - Grade 10: CAPS (Paperback)
Geoff Olivier 1
R159 R127 Discovery Miles 1 270 Save R32 (20%) In stock

This valuable study guide, based on the CAPS curriculum, covers 6 topics and, for each topic, includes: Comprehensive Notes, Key Terms & Timelines, Questions & Essays and Answers to questions and essays plus: Exam Papers & Memos. This book is a well-substantiated portrayal of the periods and cultures covered by the Grade 10 History curriculum. Many photographs and excerpts are used to contextualise events and make the subject accessible. The key terms and timelines provide easy referencing for every topic. A wide variety of source-based and essay questions are supplied and the detailed answers and model essays explicitly illustrate the skills that learners are being expected to master. This book is a valuable tool for establishing a sound understanding of the History curriculum. Teachers can request a free image CD to accompany the use of this book in the classroom. This CD also shows learners how mind-maps can be used as a way of summarising key content. The same material is also downloadable from our website.

Mathematics:  A Class Text - Grade 10: Teacher's Guide CAPS (Paperback): Anne Eadie, Gretel Lampe Mathematics: A Class Text - Grade 10: Teacher's Guide CAPS (Paperback)
Anne Eadie, Gretel Lampe
R219 R175 Discovery Miles 1 750 Save R44 (20%) In stock
Ekonomie 3 in 1 Studiegids - Graad 12: KABV (Afrikaans, Paperback): Michael Engelbrecht, Talita Lewis Ekonomie 3 in 1 Studiegids - Graad 12: KABV (Afrikaans, Paperback)
Michael Engelbrecht, Talita Lewis
R179 R143 Discovery Miles 1 430 Save R36 (20%) In stock

Hierdie omvattende studiegids dek die Graad 12 KABV-kurrikulum en is volgens die nuutste Eksamenriglyne geskryf. Die gids is in KWARTALE ingedeel en bevat: Omvattende Notas & Uitgewerkte Voorbeelde per Kwartaal, Beide Onderwerpgebaseerde & Kwartaalgebaseerde Vrae en Antwoorde op alle vrae plus ’n Oorspronklike Eksamenvraestel & memo. In hierdie boek word ’n duidelike oorsig oor elke kwartaal en onderwerp gegee, wat die manier hoe hierdie uitdagende Graad 12-vak beskou word, verryk. Die duidelikheid van die verduidelikings en illustrasies maak dit vir leerders met verskillende vermoens en kennisvlakke moontlik om die kernkonsepte van hierdie fassinerende en relevante vak baas te raak. Die noukeurig, gegradeerde vrae brei leerders se eksamenvaardighede en insig in die vak uit en motiveer hulle om uit te blink.

Economics 3 in 1 Study Guide - Grade 10: CAPS (Paperback): Talita Lewis, Michael Engelbrecht Economics 3 in 1 Study Guide - Grade 10: CAPS (Paperback)
Talita Lewis, Michael Engelbrecht
R159 R127 Discovery Miles 1 270 Save R32 (20%) In stock

This study guide covers the Grade 10 CAPS curriculum and provides a thorough introduction to Economics. Arranged in TERMS, it offers: Comprehensive Notes & Worked Examples per Term, Both Topic-based & Term-based Questions andAnswers to all questions plus 2 Original Exam Papers & Memos. The compact set of notes and associated questions form part of a successful study guide that is a proven route to the best results. The focus is on understanding, exam preparation and providing a solid grounding for Economics in Grades 11 and 12. This study guide emphasizes the links between multiple economic factors that make this complex subject so interesting, setting learners up for success at this early stage.

Verbruikerstudies 3 in 1 Studiegids - Graad 12: KABV (Afrikaans, Paperback): Maralyn Burger, Elmarie Augustyne, Anneke... Verbruikerstudies 3 in 1 Studiegids - Graad 12: KABV (Afrikaans, Paperback)
Maralyn Burger, Elmarie Augustyne, Anneke Kotzenberg
R179 R143 Discovery Miles 1 430 Save R36 (20%) In stock

Hierdie studiegids is in lyn met die nuutste Eksamenriglyne geskryf en dek  alle aspekte van die KABV-kurrikulum. Dit bevat, VIR ELKE ONDERWERP: Omvattende Notas, Vrae en Antwoorde plus ’n model-eksamenvraestel en memo. Hierdie boek is ’n betroubare, maklik-om-te-volg gids vir elke Graad 12-Verbruikerstudiesleerder. Dit bevat deeglik nagevorsde notas, duidelike illustrasies, studiewenke en bydraes van vakspesialiste. Die puntsgewyse notas, relevante diagramme en logiese uitleg help met begrip en toeganklikheid van die kurrikuluminhoud. Die onderwerpgebaseerde vrae en antwoorde, sowel as ’n eksamenvraestel en memorandum, bied ’n gestruktureerde oorsig vir doeltreffende eksamenvoorbereiding. Hierdie 3 in 1 studiegids verskaf die totale pakket wat ’n leerder nodig het om in Verbruikerstudies uit te blink.

Economic Management Sciences (EMS) 3 in 1 Study Guide - Grade 9: CAPS (Paperback): Jason Collins Economic Management Sciences (EMS) 3 in 1 Study Guide - Grade 9: CAPS (Paperback)
Jason Collins
R159 R127 Discovery Miles 1 270 Save R32 (20%) In stock

This 3 in1 CAPS study guide takes one of the most challenging subjects in Grade 9 and presents the content in an appealing, easy-to-access style. The three modules are arranged in clearly defined, bite-sized topics and offer: Explanatory Notes, Examples, Activities, an Exam Paper, Detailed Answers and a photocopiable Template Book. The logical approach and clarity of the notes guide the learner through each content area with graded questions and annotated answers to provide ongoing self-assessment. Simple, learner-friendly diagrams put the material into context. Learners are empowered to gain perspective and master their skills in each module. This study guide provides a potent introduction to Accounting, Economics and Business Studies in the higher grades. Teachers and learners of varying levels of interest and understanding will find this book a winner.

Rekeningkunde 3 in 1 Studiegids - Graad 12: KABV (Afrikaans, Paperback): Ann Botha Rekeningkunde 3 in 1 Studiegids - Graad 12: KABV (Afrikaans, Paperback)
Ann Botha
R179 R143 Discovery Miles 1 430 Save R36 (20%) In stock

Hierdie studiegids bied die sleutel tot uitmuntende resultate vir hierdie vak. Die gids is volgens die KABV-kurrikulum saamgestel en bevat die volgende: Omvattende Notas met Uitgewerkte Voorbeelde vir elke Onderwerp, Vrae & Antwoorde vir elke Onderwerp en Eksamenvraestelle en Antwoorde sowel as handige wenke. Die spesifiek gekose vrae is gegradeer ten einde die studiemateriaal as geheel te verstaan en selfvertroue aangaande vakkennis by die leerder te kweek. Die omvattende notas, die addisionele verduidelikings en die gedetailleerde oplossings span saam om die teorie te verduidelik en dit motiveer die leerder om meer uitdagende vrae aan te pak en die konsepte te bemeester.

Fisiese Wetenskappe 3 in 1 Studiegids - Graad 12: KABV (Afrikaans, Paperback): Retha Louw Fisiese Wetenskappe 3 in 1 Studiegids - Graad 12: KABV (Afrikaans, Paperback)
Retha Louw
R179 R143 Discovery Miles 1 430 Save R36 (20%) In stock

Hierdie 3 in 1 studiegids, wat aan die vereistes van die KABV-kurrikulum voldoen, is ‘n topverkoper, volgepakte uitgawe wat al die oplossings wat jy nodig het om hierdie uitdagende vak te bemeester, bied. Die gids is in ONDERWERPE ingedeel en bevat: Omvattende Notas en Uitgewerkte Voorbeelde, Oefeninge & Eksamenvrae en Gedetailleerde Antwoorde met Verduidelikings & handige wenke. Hierdie studiegids dek al die basiese konsepte, wette, definisies en berekeninge wat op ‘n maklik verstaanbare manier verduidelik word en stel leerders in staat om onafhanklik en teen hulle tempo te vorder. Leerders kan hul wetenskaplike vaardighede ontwikkel en hul begrip van die vak verbeter deur sistematies deur elke onderwerp met gepaardgaande vrae te werk. Die duidelik-uiteengesette antwoorde bied omvattende ondersteuning regdeur die leerproses. Alhoewel Fisiese Wetenskappe ‘n uitdagende vak is, kan topresultate in beide die KABV- en IEB finale eksamens, met die hulp van hierdie studiegids behaal word.

Lewenswetenskappe 3 in 1 Studiegids: Deel 2 - Graad 12: KABV (Afrikaans, Paperback): Liesl Sterrenberg, Helena Fouche, Grace... Lewenswetenskappe 3 in 1 Studiegids: Deel 2 - Graad 12: KABV (Afrikaans, Paperback)
Liesl Sterrenberg, Helena Fouche, Grace Elliot
R159 R127 Discovery Miles 1 270 Save R32 (20%) In stock

Hierdie boek is DEEL 2 van ‘n STEL van 2 Lewenswetenskappe-gidse wat die Graad 12 KABV-kurrikulum wat in 2014 geimplementeer is, breedvoerig dek. Dit bevat die 2 Kennisvelde wat in VRAESTEL II van die eksterne Nasionale finale eksamen geeksamineer word: Lewe op die Molekulere, Sellulere en Weefselvlak en Diversiteit, Verandering en Kontinuiteit. Beide DEEL 1 en DEEL 2 Graad 12 studiegidse bied: Breedvoerige NOTAS per module, Vrae en ‘Snelvure’ per module en Gedetailleerde memo’sHierdie 3 in 1 studiegidse spreek tot leerders van alle vermoens en leerstyle. Dit verskaf duidelike, nuut-nagevorsde notas en kolpuntlys-opsommings. Duidelike diagramme verbeter die leerproses en vergemaklik begrip van uitdagende onderwerpe. Vakmateriaal is in kleiner dele opgebreek en praktiese wenke word deurgaans gegee. Die ‘Snelvuurvrae’ aan die einde van elke module toets en bevorder konsolidering van noodsaaklike terminologie. ‘n Wye reeks vrae en antwoorde berei leerders vir hul finale eksamens voor. Deur reg deur die jaar, sistematies deur die vakmateriaal te werk, word die leerder in staat gestel om in hierdie vak te presteer.

Economics 3 in 1 Study Guide - Grade 12: CAPS (Paperback): Talita Lewis, Michael Engelbrecht Economics 3 in 1 Study Guide - Grade 12: CAPS (Paperback)
Talita Lewis, Michael Engelbrecht
R179 R143 Discovery Miles 1 430 Save R36 (20%) In stock

This comprehensive Grade 12 CAPS study guide was written according to the latest Examination Guidelines. Arranged in TERMS, it offers: Comprehensive Notes & Worked Examples per Term, Both Topic-based & Term-based Questions and Answers to all questions plus an Original Exam Paper & Memo. In this book, clear outlines have been provided for all terms and topics, enhancing perspective in this challenging Grade 12 subject. The clarity of the explanations and illustrations enable learners of various abilities and knowledge levels to grasp the core concepts of this fascinating and relevant subject. The carefully graded questions promote subject insight and better exam skills, and thus motivate learners to excel.

Geography 3 in 1 Study Guide - Grade 12: CAPS (Paperback): Susan Rushton Geography 3 in 1 Study Guide - Grade 12: CAPS (Paperback)
Susan Rushton
R179 R143 Discovery Miles 1 430 Save R36 (20%) In stock

This increasingly popular study guide which covers the Grade 12 CAPS curriculum, motivates learners to develop their skills in this exciting subject. It includes: Comprehensive Notes arranged into Modules & Units, Exam Questions per Module and Memos for all the Exam questions plus a mapwork section offering notes and examples of various types of questions and calculations, plus exam papers and answers. A colour topographical map and orthophoto are included. This well-illustrated book, with concise explanations and a wide range of questions with memos, provides learners with a compact guide to mastering all the concepts in the curriculum. Additional recent CAPS exam questions and answers have been included. This 3 in 1 study guide is beneficial for all Grade 12 Geography learners, from those who are struggling to grasp basic concepts to those who are determined to achieve top marks.

Mathematics:  A Class Text - Grade 10: Learner's Book CAPS (Paperback): Anne Eadie, Gretel Lampe Mathematics: A Class Text - Grade 10: Learner's Book CAPS (Paperback)
Anne Eadie, Gretel Lampe
R219 R175 Discovery Miles 1 750 Save R44 (20%) In stock
English First Additional Language 3 in 1 Study Guide - Grade 11: CAPS (Paperback): Michelle Coetzee, Linnell Holland, Nadia... English First Additional Language 3 in 1 Study Guide - Grade 11: CAPS (Paperback)
Michelle Coetzee, Linnell Holland, Nadia Anhuizen, Angus Duffett
R179 R143 Discovery Miles 1 430 Save R36 (20%) In stock

This new book is based on CAPS and covers the following 4 skills required by the curriculum: Listening and Speaking, Reading and Viewing, Writing and Presenting and Language Structures and Conventions. It offers: Comprehensive Notes on each of these 4 skills, Exercises with Answers on each of the skills, An Exam Paper and Memo and an Audio CD of 19 listening activities. This study guide attempts to demystify the process of how to succeed in English. It covers each sub-skill separately, and gives examples of texts that learners are expected to produce in speaking and writing tasks. The wide range of exercises, engaging content and helpful tips combine to produce a highly effective book.

Rekeningkunde 3 in 1 Studiegids - Graad 11: KABV (Afrikaans, Paperback): Ann Botha Rekeningkunde 3 in 1 Studiegids - Graad 11: KABV (Afrikaans, Paperback)
Ann Botha
R179 R167 Discovery Miles 1 670 Save R12 (7%) In stock

Alles wat jy nodig het vir Graad 11 Rekeningkunde met Notas, Vrae, Antwoorde en Volledige Eksamens wat die hele kurrikulum dek. Hierdie studiegids bied alles wat enige leerder nodig het om hul volle potensiaal in Graad 11 te bereik. Daar is drie komponente in hierdie gids wat aan die KABV-vereistes voldoen: Omvattende Notas met Uitgewerkte Voorbeelde vir elke Onderwerp, Vrae & Antwoorde vir elke Onderwerp en Eksamenvraestelle en Antwoorde sowel as handige wenke. Die kombinasie van gedetailleerde notas, uitgewerkte voorbeelde, duidelike oplossings, wenke en spesifieke raad lei daartoe dat hierdie studiegids ’n wenresep aan leerders wat oefening en konsolidasie nodig het, bied. Dit stel die leerder in staat om die studiemateriaal as geheel te verstaan. Die wye verskeidenheid oefeninge berei die leerder volgens die vereistes van die KABV-kurrikulum voor. Hierdie studiegids bied ’n onbetwiste raamwerk vir leerders sodat hulle die nodige vaardighede kan ontwikkel om hul in staat te stel om so goed as moontlik in Graad 11 sowel as Graad 12 Rekeningkunde te kan presteer.

Life Sciences 3 in 1 Study Guide - Grade 11: CAPS (Paperback): Liesl Sterrenberg, Helena Fouche Life Sciences 3 in 1 Study Guide - Grade 11: CAPS (Paperback)
Liesl Sterrenberg, Helena Fouche
R179 R143 Discovery Miles 1 430 Save R36 (20%) In stock

This book covers the Grade 11 CAPS curriculum as implemented in 2013. It offers: Comprehensive NOTES per module, Questions, ‘Rapid fires’ per module and Detailed memos. The notes, questions and answers in this book transform a content-heavy Grade 11 curriculum into manageable and accessible study material. The explanations are clear-cut and easy to comprehend. Learners are given an insight into the linked interaction of all living things. Bulleted summaries and clear diagrams enhance the learning experience and boost understanding of challenging topics. The graded questions (and answers) provided for each unit secure thorough mastery of the challenges of this major subject and the ‘Rapid fire’ questions at the end of each module test and ensure the consolidation of essential terminology. Extension questions develop the learner’s examination skills and perception of the biological world. This study guide advantages learners of all levels of ability to achieve their best results.

Rekeningkunde 3 in 1 Studiegids - Graad 10: KABV (Afrikaans, Paperback): Ann Botha Rekeningkunde 3 in 1 Studiegids - Graad 10: KABV (Afrikaans, Paperback)
Ann Botha
R159 R127 Discovery Miles 1 270 Save R32 (20%) In stock

Hierdie studiegids is noodsaaklik om die Rekeningkunde-kurrikulum in Graad 10 – 12 aan te durf. Die boek is in logiese afdelings ingedeel; elke afdeling verduidelik basiese terminologie, konsepte en prosesse aan die leerder sodat hierdie uitdagende vak bemeester kan word. Dit sluit in: Omvattende Notas met Uitgewerkte Voorbeelde vir elke Onderwerp, Vrae & Antwoorde vir elke Onderwerp en Eksamenvraestelle en Antwoorde sowel as handige wenke. Hierdie studiegids is propvol spesifiek gekose, gegradeerde vrae en oplossings wat die teorie toepas en so daartoe lei dat elke onderwerp deeglik verstaan word. Leerders sal vinnig deur die afdelings vorder en selfvertroue sowel as kundigheid opbou soos wat hulle elke oefening suksesvol voltooi. Die geheim van hierdie vak is om te OEFEN en dit is wat hierdie boek jou in staat stel om te doen! Dit sal vir die leerder voel asof ’n ervare onderwyser teenwoordig is om elke wenk en stukkie raad wat regdeur die boek voorkom, aan te bied. Die opsommings en verduidelikings maak die studiemateriaal as ’n geheel verstaanbaar en dit motiveer die leerder om in die vak uit te blink.

Free Delivery
Pinterest Twitter Facebook Google+
You may like...
Our Living Earth - Custom Edition
George Miller, Scott Spoolman Paperback  (1)
R415 R369 Discovery Miles 3 690
Precalculus: Mathematics for Calculus…
James Stewart, Lothar Redlin, … Paperback  (2)
R699 R559 Discovery Miles 5 590
Systems Analysis and Design in a…
Stephen D. Burd, John W. Satzinger, … Hardcover  (1)
R732 R629 Discovery Miles 6 290
Health, Safety, and Nutrition for the…
Lynn Marotz Paperback  (3)
R656 R550 Discovery Miles 5 500
A Student's Approach To Income Tax…
Paperback R714 R589 Discovery Miles 5 890
SAICA: Conceptual Framework - IFRS…
Paperback R210 Discovery Miles 2 100
SAICA Student Handbook 2018/2019: Volume…
Paperback R964 R899 Discovery Miles 8 990
Technology In Action - UNISA Custom…
Paperback R592 R479 Discovery Miles 4 790
Introducing English Language - A…
Louise Mullany, Peter Stockwell Paperback  (5)
R295 R245 Discovery Miles 2 450
SAICA Student Handbook 2018/2019: Volume…
Paperback R1,088 R999 Discovery Miles 9 990

 

Loyalty partners