0
Your cart

Your cart is empty

Books

Not currently available

Transplantologia - Przeszczepianie Narz Dow, Immunosupresja, Przeszczepienie Nerki, Przeszczepienie W Troby, Przeszczepienie Szpiku Kostnego (Polish, Paperback) Loot Price: R273
Discovery Miles 2 730
Transplantologia - Przeszczepianie Narz Dow, Immunosupresja, Przeszczepienie Nerki, Przeszczepienie W Troby, Przeszczepienie...
Transplantologia - Przeszczepianie Narz Dow, Immunosupresja, Przeszczepienie Nerki, Przeszczepienie W Troby, Przeszczepienie...

Share your images

Transplantologia - Przeszczepianie Narz Dow, Immunosupresja, Przeszczepienie Nerki, Przeszczepienie W Troby, Przeszczepienie Szpiku Kostnego (Polish, Paperback)

R. D. O. Wikipedia, Rod O. Wikipedia

 (sign in to rate)
Loot Price R273 Discovery Miles 2 730

Bookmark and Share

Supplier out of stock. If you add this item to your wish list we will let you know when it becomes available.

rod o: Wikipedia. Strony: 27. Rozdzia y: Przeszczepianie narz dow, Immunosupresja, Przeszczepienie nerki, Przeszczepienie w troby, Przeszczepienie szpiku kostnego, Poltransplant, Marek Krawczyk, Maria Siemionow, Immunologia, Dawca narz dow, Piotr Kalici ski, Przeszczepienie serca, Graft-Versus-Host Disease, Odrzucanie przeszczepu, Annals of Transplantation, Eurotransplant, Ksenotransplantacja, Allotransplantacja, Izotransplantacja, Autotransplantacja, Policyzacja. Fragment: Przeszczepienie nerki - zabieg medyczny polegaj cy na operacyjnym wprowadzeniu do cia a biorcy zdrowej nerki (pochodz cej od ywego b d zmar ego dawcy), ktora przejmuje funkcj filtracyjn . Przeszczepianie jest metod z wyboru leczenia przewlek ej niewydolno ci nerek w stadium zaawansowanym (wymagaj cym prowadzenia regularnych dializ). Kwalifikacj do zabiegu i zg oszeniem pacjenta do krajowej listy osob oczekuj cych na przeszczepienie zajmuje si prowadz cy lekarz specjalista; proces pobrania narz du i wyszukania odpowiedniego biorcy jest nadzorowany przez koordynatorow transplantacji na szczeblu lokalnym i regionalnym. Operacja polega na dokonaniu dwoch po cze naczyniowych (t tniczego i ylnego) oraz umocowania fragmentu moczowodu do p cherza moczowego biorcy. Ze wzgl du na wyst puj c zwykle niezgodno tkankow biorca musi do ko ca ycia przyjmowa leki immunosupresyjne. Na wiecie rocznie dokonuje si dziesi tki tysi cy przeszczepie nerek, w Polsce liczba ta od dziesi ciu lat kszta tuje si na poziomie 800-1100. G ownym czynnikiem wp ywaj cym na miertelno, oprocz komplikacji oko ozabiegowych, pozostaje ryzyko odrzucenia przeszczepu. Przeci tnie po 5 latach 70-80% transplantow nadal spe nia swoje funkcje; lepsze rokowanie zapewnia dobra zgodno tkankowa i pochodzenie organu od dawcy ywego. Pierwszym udanym przeszczepieniem nerki opisanym w literaturze naukowej by eksperyment austriackiego chirurga Emericha Ullmanna w 1902 roku. Dokona on po czenia pobranej wcze niej psiej ner...

General

Imprint: Books LLC, Wiki Series
Country of origin: United States
Release date: August 2011
First published: August 2011
Authors: R. D. O. Wikipedia • Rod O. Wikipedia
Dimensions: 246 x 189 x 2mm (L x W x T)
Format: Paperback - Trade
Pages: 28
ISBN-13: 978-1-231-85466-2
Barcode: 9781231854662
Languages: Polish
Categories: Books
Promotions
LSN: 1-231-85466-9

Is the information for this product incomplete, wrong or inappropriate? Let us know about it.

Does this product have an incorrect or missing image? Send us a new image.

Is this product missing categories? Add more categories.

Review This Product

No reviews yet - be the first to create one!

Loyalty partners